Řazení dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu

Řazení dat je užitečné, pokud máte v kontingenční tabulce nebo v kontingenčním grafu hodně dat. Řadit můžete podle abecedy, od nejvyšších hodnot k nejnižším nebo od nejnižších hodnot k nejvyšším. Řazení je jedním ze způsobů uspořádání dat. Umožňuje snadněji najít konkrétní položky, které vyžadují důkladnější zkoumání.

Důležité informace: Tady je pár věcí, které byste o řazení dat měli vědět:

 • Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Zajistěte, abyste měli na počítači v Ovládacích panelech v Místním nastavení nebo v Místním a jazykovém nastavení zvolené správné národní prostředí. Informace o změně nastavení národního prostředí najdete v nápovědě k Windows.

 • Data, která mají na začátku mezery, ovlivní výsledky řazení. Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího seřazení, odeberte z dat nejdřív všechny počáteční mezery.

 • Nemůžete řadit textové položky, u kterých záleží na malých a velkých písmenech.

 • Nemůžete řadit data podle určitého formátu, jako je barva buňky nebo barva písma. Taky je nemůžete řadit podle indikátorů podmíněného formátování, jako jsou například sady ikon.
   

V níže uvedených částech se dozvíte, jak seřadit kontingenční tabulku nebo kontingenční graf v desktopové aplikaci Excel nebo v Excelu Online.

Při řazení v desktopovém Excelu postupujte takto:

 1. V kontingenční tabulce klikněte na šipku vedle buněk Popisky řádků a Popisky sloupců.

 2. Klikněte na některé pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 3. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u záhlaví Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na požadovanou možnost řazení.

  Filtr popisků řádků

 4. Kliknutím na Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A seřadíte data vzestupně nebo sestupně.

  Tlačítka řazení

Textové položky se seřadí podle abecedy, čísla se seřadí od nejmenšího po největší (nebo naopak) a data nebo časy se seřadí od nejstaršího po nejnovější (nebo naopak).

Seřazení sloupce, u kterého není tlačítko se šipkou

Jednotlivé hodnoty nebo souhrny můžete seřadit tak, že kliknete pravým tlačítkem na buňku, zvolíte Seřadit a pak zvolíte způsob řazení. Pořadí řazení se použije na všechny buňky na stejné úrovni ve sloupci, který obsahuje danou buňku.

V příkladu níže jsou data na úrovni kategorií seřazená abecedně od A do Z.

Výchozí řazení podle sloupce Popisky řádků

Pokud chcete zobrazit řazení celkových součtů pro produkty (od největšího po nejmenší), vyberte jakékoli číslo ve sloupci Celkový součet a seřaďte tento sloupec.

Hodnoty ve sloupci Celkový součet seřazené od největších po nejmenší

Tip: Pokud v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu rychle potřebujete najít požadovaná data, můžete je seskupit, filtrovat nebo použít podmíněné formátování.

Nastavení vlastních možností řazení

Pokud chcete určité položky seřadit ručně nebo chcete změnit pořadí řazení, můžete si nastavit vlastní možnosti řazení:

 1. Klikněte na některé pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u záhlaví Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na Další možnosti řazení.

  Filtr popisků řádků

 3. V dialogovém okně Seřadit vyberte požadovaný typ řazení:

  Dialogové okno Řazení

 • Když kliknete na Ruční, budete moct položky uspořádat ručně: Prostě každou položku přetáhnete tam, kde ji chcete mít. Najeďte myší na ohraničení položky tak, aby se zobrazila čtyřsměrná šipka, a pak ji přetáhněte.

 • Není ale možné přetahovat položky, které se v seznamu polí kontingenční tabulky zobrazují v oblasti Hodnoty.

 • Klikněte na Vzestupně (A až Z) podle nebo Sestupně (Z až A) podle a vyberte pole, které chcete seřadit.

 • Pokud potřebujete další možnosti, klikněte na Další možnosti a v dialogovém okně Další možnosti řazení vyberte požadovanou možnost:

  Dialogové okno Další možnosti řazení

 • V části Automatické řazení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Seřadit automaticky při každé aktualizaci sestavy. Tím umožníte nebo zastavíte automatické řazení při každé změně dat v kontingenční tabulce.

 • V části Hlavní klíč řazení zvolte vlastní pořadí, které chcete použít. Tato možnost je dostupná, jenom když není zaškrtnuté políčko Seřadit automaticky při každé aktualizaci sestavy.

  V Excelu už jsou vlastní seznamy dnů v týdnu a měsíců v roce, můžete si ale vytvořit i svůj vlastní seznam pro řazení.
   

  Poznámka: Pokud data v kontingenční tabulce aktualizujete, pořadí řazení podle vlastního seznamu se nezachová.

 • Když v části Seřadit podle kliknete na Celkový součet nebo na Hodnoty ve vybraném sloupci, data se seřadí podle těchto hodnot. Tato možnost není dostupná, když nastavíte ruční způsob řazení.

  Tip: Když chcete položky vrátit do původního pořadí, klikněte na Pořadí zdroje dat. Tahle možnost je dostupná jen pro data ze zdroje typu OLAP (Online Analytical Processing).

Data v řádcích nebo sloupcích rychle seřadíte takto:

 1. Klikněte na pole v řádku nebo sloupci, který chcete seřadit.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u záhlaví Popisky řádků nebo Popisky sloupců a pak klikněte na požadovanou možnost řazení.

  Filtr popisků řádků

  Pokud kliknete na šipku u záhlaví Popisky sloupců, zvolte nejdřív pole, které chcete seřadit, a pak požadovanou možnost řazení.

 3. Kliknutím na Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně seřadíte data ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

  Možnosti vzestupného nebo sestupného řazení

Textové položky se seřadí podle abecedy, čísla se seřadí od nejmenšího po největší (nebo naopak) a data nebo časy se seřadí od nejstaršího po nejnovější (nebo naopak).
 

Seřazení podle určité hodnoty

Postupujte takto:

 1. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru u záhlaví Popisky řádků a vyberte Seřadit podle hodnoty.

  Filtr popisků řádků

  Pokud kliknete na šipku u záhlaví Popisky sloupců, zvolte nejdřív pole, které chcete seřadit, a pak požadovanou možnost řazení.

 2. V dialogovém okně Seřadit podle hodnoty v části Vybrat hodnotu vyberte hodnotu, podle které chcete data seřadit.

  Pole Seřadit podle hodnoty

 3. V části Možnosti řazení vyberte požadované pořadí řazení.

Viz také

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×