Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Chcete-li zamezit neoprávněnému použití databáze aplikace Access, zvažte šifrování databáze nastavením hesla. Pokud znáte heslo pro zašifrovanou databázi, můžete databázi také dešifrovat a heslo odebrat. Tento článek vysvětluje postup při šifrování databáze pomocí hesla databáze a postup při dešifrování databáze nebo odebrání hesla.

Ve starších verzích aplikace Access bylo možné vytvářet uživatelské účty a hesla pomocí funkce nazvané uživatelská úroveň zabezpečení. Toto téma se uživatelskou úrovní zabezpečení, která není k dispozici při použití formátu souboru ACCDB, nezabývá.

Pokud zašifrujete databázi a poté ztratíte heslo, databázi nebude možné používat. Heslo databáze nelze odebrat, pokud je neznáte.

V tomto článku

Základní informace

Nástroj pro šifrování znemožňuje čtení dat v jiných nástrojích a nastavuje požadované heslo pro použití databáze. Mějte na paměti tato pravidla:

 • Nová funkce šifrování se vztahuje pouze na databáze ve formátu souborů ACCDB.

 • Oproti dřívějším verzím aplikace Access používá nástroj pro šifrování silnější algoritmus.

 • Chcete-li zakódovat nebo použít heslo pro dřívější verzi databáze aplikace Access (soubor MDB), aplikace Access použije funkce Kódování a Heslo z aplikace Access 2003.

Začátek stránky

Šifrování databáze pomocí hesla

Postup v této části vysvětluje, jak vytvořit a použít heslo pro desktopové databáze Accessu.

Šifrování databáze

 1. Otevřete databázi ve výhradním režimu.

  Jak otevřít databázi ve výhradním režimu?

  1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít

  2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor, který chcete otevřít, a pak soubor vyberte.

  3. Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klikněte na příkaz Otevřít s výhradním přístupem. Následující obrázek znázorňuje příslušnou nabídku.

   Otevření souboru ve výhradním režimu

 2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace a potom na položku Zašifrovat pomocí hesla

  Zobrazí se dialogové okno Nastavit heslo databáze.

 3. Zadejte heslo do pole Heslo a zadejte jej znovu do pole Ověření. Poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

  • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Začátek stránky

Šifrování rozdělené databáze

Chcete-li zašifrovat rozdělenou databázi, zašifrujte front-end i back-end databázi. Po zašifrování back-end databáze znovu nastavte propojení na její tabulky.

 1. Pomocí kroků uvedených v předchozí částiŠifrování databáze pomocí hesla zašifrujete back-end databázi.

 2. Ve front-end databázi odstraňte odkazy na tabulky v back-end databázi a poté na ně znovu nastavte propojení. V aplikaci Access se po opětovném propojení zobrazí výzva k zadání hesla pro back-end databázi.

 3. Po opětovném propojení tabulek zašifrujete front-end databázi pomocí dříve uvedených kroků v části Šifrování databáze pomocí hesla.

Otevření a dešifrování databáze

Připomínáme, abyste si heslo zapamatovali, protože pokud je zapomenete, nelze heslo nijak obnovit. 

 1. Otevřete šifrovanou databázi stejným způsobem, jakým otvíráte jakékoli jiné databáze.

  Zobrazí se dialogové okno Zadání hesla.

 2. Zadejte heslo do pole Zadejte heslo databáze a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání hesla z databáze

Poznámka: Po odebrání hesla z databáze ho můžete kdykoli obnovit (nebo použít nové heslo) zopakováním kroků v části Šifrování databáze pomocí hesla uvedené výše v tomto článku.

Odstranění hesla

 1. Otevřete databázi ve výhradním režimu.

  Jak otevřít databázi ve výhradním režimu?

  1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít

  2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor, který chcete otevřít, a pak soubor vyberte.

  3. Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klikněte na příkaz Otevřít s výhradním přístupem. Následující obrázek znázorňuje příslušnou nabídku.

   Otevření souboru ve výhradním režimu

 2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace a potom na položku Dešifrovat databázi. (Poznámka: Pokud používáte Access 2007, klikněte na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje na Dešifrovat databázi.)

  Zobrazí se dialogové okno Zrušit heslo databáze.

 3. Zadejte heslo do pole Heslo a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×