Špička (pole úkolu)

Pole Špička vyjadřuje maximální procentuální hodnotu nebo počet jednotek, pro které zdroj v jakémkoli okamžiku pracuje na daném přiřazení.

Dejte tomu, že Jan je na 100 % přiřazený na úkol A. Jako zaměstnanec na plný úvazek pracuje Jan 8 hodin denně. To znamená, že Jan by měl 100 % z těchto 8 hodin každý věnovat úkolu A. Těchto 100 % je Janova hodnota jednotek přiřazení. V pátek, kdy by Jan měl mít úkol hotový, na něm stráví několik hodin navíc, aby všechno doladil. Pracoval dnů 8 hodin denně od pondělí do čtvrtka (100 % své pracovní doby každý den), ale v pátek pracoval 10 hodin za den (125 % doby, kterou měl odpracovat). Pole Špička bude odrážet těchto 125 %.

Špička je užitečná hodnota, když se díváte na požadavky na zdroje ve svém projektu nebo i v celé vaší organizaci. Pokud máte zdroj, u kterého se neustále zobrazuje hodnota Špička vyšší než jeho hodnota Jednotky přiřazení, je dobré se podívat, co takový zdroj projektu přináší. Možná bude potřeba přiřadit mu na pomoc další lidi nebo zdroj nahradit někým, kdo se na danou práci lépe hodí.

Poznámka: Neprojeví se špička také v poli Jednotky přiřazení? Rychlá odpověď v tomto případ zní: ne. Ve verzích před aplikací Project 2010 pole Jednotky přiřazení sloužilo k vyjádření množství času zdroje přiřazeného k úkolům projektu. Během zpracování projektu se taky aktualizovalo, aby vyjadřovalo maximální dobu, kterou zdroj v určitou chvíli trávil prací na projektu. To vytvářelo problémy v plánování, takže se pole Jednotky přiřazení upravilo tak, aby si zachovalo svou hodnotu i po přidání skutečné práce do projektu. Pole Špička zachycuje maximální počet jednotek pro jedno přiřazení a může sloužit ke zjišťování přetížení.

Datový typ    Procentuální hodnota/číslo

Typ položky    Pole s hodnotou Null

Nejvhodnější použití     Pokud chcete zobrazit odpovídající pole Špička u jednotlivých přiřazení v rámci úkolu, přidejte pole Špička do tabulkové části zobrazení Používání úkolů.

Příklad     Kontrolujete nejvyšší přidělení zdrojů u přiřazení úkolů. Přidáte pole Špička do zobrazení Používání úkolů. V poli Špička se vedle názvů úkolů nezobrazí žádné údaje. Maximální hodnoty pro přiřazení úkolu se ale zobrazí v přiřazení v poli Špička pod názvy jednotlivých úkolů. Vidíte, že u úkolu „Koordinace veletrhu“ má pracovník Konečný přidělenou maximální hodnotu 125 procent a pracovník Hanák má přidělených 50 procent.

Poznámky     I když můžete pole Špička přidat do seznamu úkolů, jako je třeba Ganttův diagram, v poli se nezobrazí žádná data. Je to pole s hodnotou null, které poskytuje kontext pro pole Špička přiřazení v zobrazení Používání úkolů.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×