Akce makra ExportovatSFormátování

Akci ExportWithFormatting můžete použít k exportu dat v zadaném databázovém objektu Access ( Datový list, Formulář, Sestava nebo Modul ) do několika výstupních formátů.

Poznámka: Od Accessu 2010 se akce makra Výstup přejmenoval na ExportovatSFormátování. Argumenty pro tuto akci makra jsou pořád stejné.

Poznámka: Akce makra ExportovatSFormátování není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce ExportovatSFormátování má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Typ objektu

Typ objektu obsahujícího data, která chcete exportovat. Klikněte na Tabulka (pro datový list tabulky), Dotaz (pro datový list dotazu), Formulář (pro datový list formuláře nebo formuláře), Sestava,Modul,Serverovézobrazení,Uložená procedura nebo Funkce v poli Typ objektu v části Argumenty akce okna návrhu makra. Jako typ objektu pro export nejde nastavit Makro. Pokud chcete exportovat aktivní objekt, vyberte jeho typ pomocí tohoto argumentu, ale argument Název objektu nechejte prázdný. Toto je povinný argument. Výchozí možnost je Tabulka.

Název objektu

Název objektu obsahujícího data, která chcete exportovat. V seznamu Název objektu se objeví všechny objekty v databázi, které mají typ vybraný v argumentu Typ objektu.

Pokud v knihovně spustíte makro obsahující akci ExportovatSFormátování, Access nejprve vyhledá objekt s tímto názvem v databázi knihovny Databázová knihovna a potom v aktuální databázi.

Výstupní formát

Typ formátu, který chcete použít pro výstup dat. Můžete vybrat Sešit Excelu 97–2003 (*.xls), Binární sešit Excelu (*.xlsb), Sešit Excelu (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Formát PDF (*.pdf), Formát RTF (*.rtf), Textové soubory (*.txt) nebo Formát XPS (*.xps). Pokud tento argument nezadáte, Access zobrazí výzvu k zadání výstupního formátu.

Poznámka: Do formátu PDF nebo XPS můžete z aplikace Office Access 2007 exportovat jenom po instalaci příslušného doplňku. Další informace najdete v tématu Uložení nebo převod do formátu PDF nebo XPS.

Výstupní soubor

Soubor, do kterého chcete uložit výstupní data, včetně celé cesty. Můžete zahrnout standardní příponu názvu souboru pro výstupní formát vybraný v argumentu Výstupní formát, ale není to povinné. Pokud argument Výstupní soubor nezadáte, Access zobrazí výzvu k zadání názvu výstupního souboru.

Automatické spuštění

Určuje, jestli se má příslušný software spustit hned po spuštění akce ExportWithFormatting a otevřít soubor určený argumentem Výstupní soubor.

Soubor šablony

Cesta a název souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubory ve formátu HTML. Soubor šablony je textový soubor, který obsahuje speciální značky a tokeny HTML pro Access.

Kódování

Typ formátu kódování znaků, který chcete použít pro výstup textu nebo dat ve formátu HTML. Můžete vybrat MS-DOS, Unicode nebo Unicode (UTF-8). Nastavení argumentu MS-DOS je dostupné jenom pro textové soubory. Pokud tento argument nezadáte, uloží Access výstupní data pomocí výchozího kódování Windows pro textové soubory a výchozího systémového kódování pro soubory ve formátu HTML.

Kvalita výstupu

Výběrem možnosti Tisk můžete optimalizovat výstup pro tisk, možnost Obrazovka optimalizuje výstup pro prohlížení na obrazovce.

Poznámky

Access uloží výstupní data ve vybraném formátu a přečíst je pak může libovolný program, který používá stejný formát. Můžete třeba exportovat accessovou sestavu i s formátováním do dokumentu ve formátu RTF a pak dokument otevřít v Microsoft Wordu.

Pokud budete exportovat databázový objekt do formátu HTML, Access vytvoří soubor ve formátu HTML obsahující data z objektu. Pomocí argumentu Soubor šablony můžete určit soubor, který se má použít jako šablona pro výstupní soubor .html.

Následující pravidla platí, když použijete akci makra ExportWithFormatting pro výstup databázového objektu do libovolného z výstupních formátů:

  • Exportovat můžete data z datových listů tabulek, dotazů a formulářů. Ve výstupním souboru se všechna pole v datovém listu zobrazí stejně jako v Accessu, s výjimkou polí obsahujících objekty OLE. Sloupce pro pole objektů OLE budou zahrnuté do výstupního souboru, ale pole budou prázdná.

  • Pro ovládací prvek vázaný na pole typu Ano/Ne (přepínací tlačítko, přepínač nebo zaškrtávací políčko) se ve výstupním souboru zobrazí hodnota -1 (Ano) nebo 0 (ne).

  • Pro textové pole vázané na pole hypertextového odkazu se ve výstupním souboru zobrazí hypertextový odkaz ve všech výstupních formátech s výjimkou textu v kódování MS-DOS (v tomto případě se hypertextový odkaz zobrazí jako normální text).

  • Pokud exportujete data ve formuláři ve formulářovém zobrazení, bude výstupní soubor vždy obsahovat zobrazení Datový list formuláře.

  • Při exportu datového listu nebo formuláře do formátu HTML se vytvoří jeden soubor .html. Při exportu sestavy do formátu HTML se vytvoří jeden soubor .html pro každou stránku v sestavě.

Výsledek spuštění akce makra ExportovatSFormátování se podobá kliknutí na jednu z možností ve skupině Exportovat na kartě Externí data. Argumenty této akce odpovídají nastavením v dialogovém okně Exportovat.

Pokud chcete spustit akci makra ExportovatSFormátování v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu OutputTo objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×