Akci makra ImportExportSpreadsheet můžete použít k importu nebo exportu dat mezi aktuální accessovou databází (.mdb nebo .accdb) a souborem tabulky. Data v excelové tabulce můžete taky propojit s aktuální Access databázi. Pomocí propojené tabulky můžete data z tabulky zobrazit v Accessu a přitom jim umožnit úplný přístup z excelového tabulkového kalkulátoru. Můžete taky propojit data v souboru s tabulkou aplikace Lotus 1-2-3, ale tato data jsou v Accessu také jen pro čtení.

Poznámka: Od Accessu 2010 se akce makra PřevéstListList přejmenoval na ImportExportSpreadsheet.

Poznámka: Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná.

Nastavení

Akce makra ImportExportSpreadsheet má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Typ přenosu

Typ přenosu, který chcete provést. V okněnávrhu makrav části Argumenty akce vyberte Importovat, Exportovat nebo Propojit v poli Typ přenosu. Výchozí možnost je Import.

Poznámka: Typ přenosu propojení není u projektů Accessu (.adp) podporovaný.

Typ tabulky

Typ tabulky, ze které se importuje, exportuje nebo propojuje. V poli můžete vybrat jeden z několika typů tabulek. Výchozí nastavení je Sešit Excelu.

Poznámka: Můžete importovat z Aplikace Lotus a propojit je (jen pro čtení). Soubory WK4, ale do tohoto formátu tabulky nemůžete exportovat data Accessu. Access taky nepodporuje import, export a propojení dat z aplikace Lotus. Tabulky WKS nebo Excelu verze 2.0 s touto akcí Pokud chcete importovat z dat tabulky nebo je propojit s daty v excelové verzi 2.0 nebo Lotusu. WKS převeďte data v tabulce na novější verzi Excelu nebo Lotusu 1-2-3 před importem nebo propojením dat do Accessu.

Název tabulky

Název tabulky Accessu pro import dat z tabulky, export dat z tabulky nebo propojení dat z tabulky. Můžete také zadat název accessového souboru Výběrový dotaz ze kterého chcete data exportovat. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Pokud v argumentu Typ přenosu vyberete Importovat, Access připojí data tabulky k této tabulce, pokud už tabulka existuje. V opačném případě Access vytvoří novou tabulku obsahující data tabulky.

V Accessu nemůžete použít příkaz SQL k určení dat, která se mají exportovat při použití akce makra ImportExportSpreadsheet. Místo použití příkazu SQL musíte nejdřív vytvořit dotaz a pak zadat název dotazu v argumentu Název tabulky.

Název souboru

Název souboru s tabulkou, ze které se importuje, exportuje nebo propojuje Zadejte úplnou cestu. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Access při exportu dat z Accessu vytvoří novou tabulku. Pokud je název souboru stejný jako název existující tabulky, nahradí Access stávající tabulku – pokud neexportujete do excelového sešitu verze 5.0 nebo novějšího. V takovém případě Access zkopíruje exportovaná data do dalšího nového dostupného listu v sešitu.

Pokud importujete z tabulky aplikace Excel verze 5.0 nebo novější nebo ji propojujete, můžete určit konkrétní list pomocí argumentu Oblast.

Obsahuje názvy polí

Určuje, jestli první řádek tabulky obsahuje názvy polí. Pokud vyberete Ano,použije Access při importu nebo propojení dat tabulky názvy uvedené v tomto řádku jako názvy polí v tabulce Accessu. Pokud vyberete ne,bude první řádek považovat za normální řádek dat. Výchozí možnost je Ne.

Když exportujete accessovou tabulku nebo výběrový dotaz do tabulky, názvy polí se vloží do prvního řádku tabulky bez ohledu na to, co v tomto argumentu vyberete.

Oblast:

Oblast buněk k importu nebo propojení. Pokud chcete importovat nebo propojit celou tabulku, nechte tento argument prázdný. Do tabulky můžete zadat název oblasti nebo zadat oblast buněk, které chcete importovat nebo propojit, třeba A1:E25 (všimněte si, že A1. Syntaxe E25 nefunguje v Accessu 97 nebo novějším). Pokud importujete z excelové tabulky verze 5.0 nebo novější nebo ji propojujete, můžete před oblast připojit název listu a vykřičník. například Rozpočet! A1:C7.

Poznámka: Při exportu do tabulky musíte tento argument nechat prázdný. Pokud zadáte oblast, export se nezdaří.

Poznámky

V Accessu můžete exportovat data výběrových dotazů do tabulek. Access exportuje Sada výsledků dotaz a bude s ním zacházet jako s tabulkou.

Data tabulky, která připojíte k existující tabulce Accessu, musí být kompatibilní se strukturou tabulky.

  • Každé pole v tabulce musí mít stejný datový typ jako odpovídající pole v tabulce.

  • Pole musí být ve stejném pořadí (pokud jste v argumentu Obsahuje názvy polí nenastavíte hodnotu Ano,v takovém případě se názvy polí v tabulce musí shodovat s názvy polí v tabulce).

Tato akce makra se podobá kliknutí na kartu Externí data a kliknutí na Excel ve skupině Import nebo Export. Pomocí těchto příkazů můžete vybrat zdroj dat, například Access, nebo typ databáze, tabulky nebo textového souboru. Pokud vyberete tabulku, zobrazí se řada dialogových oken nebo spustí se průvodce Accessem, ve kterém vyberete název tabulky a další možnosti. Argumenty akce makra ImportExportSpreadsheet odrážejí možnosti v těchto dialogových oknech nebo průvodcích.

Poznámka: Při dotazování nebo filtrování propojené tabulky se v dotazu nebo filtru rozlišují malá a velká písmena.

Pokud budete odkazovat na excelovou tabulku, která je otevřená v režimu úprav, bude Access před dokončením odkazu čekat, až tabulka Excelu nebude v režimu úprav. Žádný časový limit neexistuje.

Pokud chcete spustit akci ImportExportSpreadsheet v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu TransferSpreadsheet objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×