Akce makra ImportExportText

Akci makra ImportExportText můžete použít k importu nebo exportu textu mezi aktuální databází Access (.mdb nebo .accdb) a textovým souborem. Data v textovém souboru můžete taky propojit s aktuální accessovou databází. Pomocí propojeného textového souboru můžete v Accessu zobrazit textová data a přitom jim umožnit úplný přístup z programu pro zpracování textu. Můžete také importovat z tabulky nebo seznamu ve formátu HTML (*.html) a odkazovat na tabulku nebo seznam.

Poznámka: Od Accessu 2010 se akce makra PřevéstText přejmenoval na ImportExportText.

Poznámka: Pokud propočítáte data v textovém souboru nebo v souboru HTML, jsou data v Accessu jen pro čtení.

Poznámka: Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná.

Nastavení

Akce makra ImportExportText má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Typ přenosu

Typ přenosu, který chcete provést. Data můžete importovat z textových souborů s oddělovači nebo soubory HTML nebo je do těchto souborů exportovat nebo s daty propojit. Data můžete také exportovat do datového souboru hromadné korespondence ve Wordu, který můžete použít s funkcí hromadné korespondence ve Wordu k vytvoření sloučených dokumentů, jako jsou formulářové dopisy a adresní štítky.

Vyberte Importovats oddělovači, Importovats pevnou šířkou, Importovat HTML,Exportovat s oddělovači, Exportovats pevnou šířkou, Exportovat HTML,Exportovat Word pro Windows Merge,Propojit s oddělovači, S pevnou šířkou odkazu nebo Html v poli Typ převodu v části Argumenty akce okna návrhu makra. Výchozí možnost je Import s oddělovači.

Poznámka: V projektuAccessu (.adp) jsou podporované jenom typy přenosů s oddělovači, import s pevnou šířkou, exportem s pevnou šířkou nebo exportem z Wordu pro Windows Merge.

Název specifikace

Název specifikace pro sadu možností, které určují způsob importu nebo propojení textového souboru U textového souboru s pevnou šířkou musíte zadat argument nebo použít soubor schema.ini, který musí být uložený ve stejné složce jako importovaný nebo propojený textový soubor.

Vytvoření specifikace pro import nebo propojení textového souboru:

  1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na Textový soubor.

  2. V dialogovém okně Na externí data zadejte do pole Název souboru cestu ke zdrojovému textovému souboru.

  3. Klikněte na možnost, kterou chcete pro uložení dat (importovat, připojit nebo propojit) a klikněte na OK.

  4. V dialogovém okně Průvodce importem textu klikněte na Upřesnit.

  5. Určete požadované možnosti pro tuto specifikaci a klikněte na Uložit jako.

  6. Zadejte název, který chcete pro specifikaci mít, a klikněte na OK.

  7. Existující specifikace můžete spravovat kliknutím na specifikace v dialogovém okně specifikace.

  8. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno specifikace.

Název specifikace pak můžete do tohoto argumentu zadat pokaždé, když budete chtít importovat nebo exportovat stejný typ textového souboru.

Textové soubory s oddělovači můžete importovat, exportovat nebo propojit bez zadání názvu specifikace pro tento argument. V takovém případě Access použije výchozí nastavení z dialogového okna průvodce. Access používá předem určený formát pro datové soubory hromadné korespondence, takže při exportu těchto typů souborů nemusíte zadírat název specifikace tohoto argumentu. Specifikace importu a exportu můžete použít u souborů HTML, ale jedinou částí specifikace, která se vztahuje, je specifikace pro formátování datového typu.

Název tabulky

Název accessové tabulky pro import textových dat, export textových dat nebo propojení textových dat Můžete také zadat název accessového souboru Dotaz ze kterého chcete data exportovat. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Pokud v poliTyp přenosu kliknete na Importovat s oddělovači, Importovat pevnou šířku nebo Importovat HTML, Access připojí textová data k této tabulce (pokud tabulka už existuje). V opačném případě Access vytvoří novou tabulku obsahující textová data.

Příkaz SQL nemůžete použít k určení dat, která se mají exportovat, když používáte akci makra ImportExportText. Místo použití příkazu SQL musíte nejdřív vytvořit dotaz a pak zadat název dotazu v argumentu Název tabulky.

Název souboru

Název textového souboru, ze který se importuje, exportuje do souboru nebo se na který se má odkazovat Zadejte úplnou cestu. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Access při exportu dat z Accessu vytvoří nový textový soubor. Pokud je název souboru stejný jako název existujícího textového souboru, nahradí Access existující textový soubor.

Pokud chcete importovat nebo propojit určitou tabulku nebo seznam v souboru HTML, můžete použít argument Název tabulky ve formátu HTML.

Obsahuje názvy polí

Určuje, jestli první řádek textového souboru obsahuje názvy polí. Pokud vyberete ano,použije Access při importu nebo propojení textových dat názvy v tomto řádku jako názvy polí v tabulce Accessu. Pokud vyberete ne,bude první řádek považovat za normální řádek dat. Výchozí možnost je Ne.

Access tento argument pro datové soubory hromadné korespondence ve Wordu pro Windows ignoruje, protože první řádek musí obsahovat názvy polí.

Když exportujete accessovou tabulku nebo Výběrový dotaz do textového souboru s oddělovači nebo pevnou šířkou, vloží Access názvy polí tabulky nebo výběrový dotaz do prvního řádku textového souboru, pokud jste pro tento argument vybrali Ano.

Pokud importujete nebo propojujete textový soubor s pevnou šířkou a v tomto poli vyberete Ano, první řádek obsahující názvy polí musí k oddělení názvů polí použít sadu oddělovačů polí v specifikaci importu nebo exportu. Pokud exportujete do textového souboru s pevnou šířkou a v tomto argumentu vyberete Ano, vloží Access názvy polí do prvního řádku textového souboru s tímto oddělovačem.

Název tabulky HTML

Název tabulky nebo seznamu v souboru HTML, který chcete importovat nebo propojit. Tento argument se ignoruje, pokud není argument Typ převodu nastavený na Import HTML nebo Html propojení. Pokud tento argument necháte prázdný, bude importována nebo propojena první tabulka nebo seznam v souboru HTML.

Název tabulky nebo seznamu v souboru HTML je určený textem určeným značkou <CAPTION>, pokud je u <caption> značka. Pokud neexistuje žádná značka <caption>, je název určený textem určeným značkou <CAPTION>. Pokud má víc tabulek nebo seznamu stejný název, Access je rozlišuje tím, že na konec každého názvu přidá číslo. například Zaměstnanci1 a Zaměstnanci2.

Znaková stránka

Název souboru, Znaková sada se používá s Znaková stránka.

Poznámky

V Accessu můžete exportovat data výběrových dotazů do textových souborů. Access exportuje Sada výsledků dotaz a bude s ním zacházet jako s tabulkou.

Textová data, která připojíte k existující tabulce Accessu, musí být kompatibilní se strukturou tabulky.

  • Každé pole v textu musí mít stejný datový typ jako odpovídající pole v tabulce.

  • Pole musí být ve stejném pořadí (pokud jste nenastavíte argument Obsahuje názvy polí na Hodnotu Ano,v takovém případě se názvy polí v textu musí shodovat s názvy polí v tabulce).

Tato akce makra je podobná kliknutí na Textový soubor ve skupině Import nebo Export na kartě Externí data. Argumenty akce ImportExportText odrážejí možnosti v průvodci, které je spuštěný příkazem Textový soubor.

Tip:

Specifikace importu nebo exportu obsahuje informace, které Access potřebuje k importu, exportu nebo propojení textového souboru. Uložené specifikace můžete použít k importu, exportu nebo propojení textových dat z podobných textových souborů nebo k jejich propojení. Do textového souboru s hlavním rámcem můžete například dostat týdenní údaje o prodeji. Pro tento typ dat můžete vytvořit a uložit specifikaci a tu pak použít při každém přidání těchto dat do accessové databáze.

Poznámka: Při dotazování nebo filtrování propojeného textového souboru se dotaz nebo filtr Rozlišování malých a velkých písmen.

Pokud chcete spustit akci ImportExportText v modulu Vba (Visual Basic for Applications), použijte metodu TransferText objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×