Akci CopyObject můžete použít ke zkopírování určeného databázového objektu do jiné databáze Accessu nebo do stejné databáze pod novým názvem. Můžete třeba zkopírovat nebo zálohovat existující objekt v jiné databázi nebo rychle vytvořit podobný objekt s několika změnami.

Poznámka: Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná. Další informace o povolení maker najdete v článku Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze.

Poznámka: Akce makra KopírovatObjekt není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce CopyObject má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Cílová databáze

Platná cesta a název souboru cílové databáze. Do pole Cílová databáze v části Argumenty akce v okně Tvůrce maker zadejte cestu a název souboru. Pokud chcete vybrat aktuální databázi, nechejte tento argument prázdný.

Poznámka: Tento argument je dostupný jenom v desktopové databázi Accessu. Při použití této akce v prostředí projektu Accessu (.adp) v Accessu 2007 a Accessu 2010 musí být argument Cílová databáze prázdný.

Pokud spustíte objekt Makro který v objektu obsahuje akci CopyObject Databázová knihovna a tento argument necháte prázdný, Access objekt zkopíruje do databáze knihovny.

Nový název

Nový název objektu. Při kopírování do jiné databáze ponechejte tento argument prázdný, aby se zachovali stejný název.

Typ zdrojového obektu

Typ objektu, který chcete zkopírovat. Klikněte na Tabulka,Dotaz,Formulář,Sestava,Makro,Modul,Datová stránka,Serverovézobrazení,Diagram,Uložená procedura nebo Funkce. Chcete-li zkopírovat objekt vybraný v navigačním podokně, nechejte tento argument prázdný.

Název zdrojového objektu

Název objektu, který se má zkopírovat. The Source Object Name box shows all objects in the database of the type selected by the Source Object Type argument. V poli Název zdrojového objektu vyberte objekt, který chcete zkopírovat. Pokud argument Typ zdrojového objektu necháte prázdný, nechejte prázdný i tento argument.

Pokud v databázi knihovny spustíte makro obsahující akci CopyObject, Access nejdřív vyhledá objekt s tímto názvem v databázi knihovny a potom v aktuální databázi.

Poznámky

Je nutné zadat hodnotu jednoho nebo obou argumentů Cílová databáze a Nový název pro tuto akci.

Pokud argumenty Typ zdrojového objektu a Název zdrojového objektu necháte prázdné, zkopíruje Access objekt vybraný v navigačním podokně. K výběru objektu v navigačním podokně můžete použít akci VybratObjekt s argumentem V navigačním podokně nastaveným na Ano.

Akce CopyObject se podobá ručnímu provedení následujících kroků:

 1. Výběr objektu v navigačním podokně

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

 3. Na stejné kartě klikněte na Vložit.

  Zobrazí se dialogové okno Vložit jako, ve které můžete objektu dát nový název. Akce KopírovatObjecprovede všechny tyto kroky automaticky.

Cesta a název souboru cílové databáze musí existovat před tím, než makro spustí akci CopyObject. Pokud neexistují, Access zobrazí chybovou zprávu.

Pokud chcete akci KopírovatObjekt spustit v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu CopyObject objektu DoCmd.

Objekt vybraný v navigačním podokně nebo objekt, který je aktuálně otevřený, můžete také ručně zkopírovat kliknutím na soubor >Uložit jako. Tento příkaz zkopíruje objekt pouze v aktuální databázi. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název kopie a zvolte typ objektu, jako který chcete uložit. Pokud už byl původní objekt uložený a uložíte ho do aktuální databáze pod novým názvem, původní verze bude pořád existovat s původním názvem.

Ruční zkopírování objektu do jiné databáze Accessu:

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Exportovat na Další a potom klikněte na Databáze aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Export – Databáze aplikace Access zadejte název souboru cílové databáze.

  – nebo –

  Kliknutím na Procházet zobrazte dialogové okno Uložit soubor, vyhledejte cílovou databázi a klikněte na Uložit.

 3. V dialogovém okně Export – Databáze aplikace Access klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Exportovat.

 4. V dialogovém okně Export zadejte název objektu v cílové databázi. Zvolte příslušné možnosti, třeba Exportovat definici a data nebo Jenom definice pro tabulky. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×