Pomocí akce makra NajítDalšíZáznam v desktopových databázích Accessu můžete najít další Záznam, který splňuje Kritéria určený předchozí akcí makra NajítZáznam nebo hodnotou v dialogovém okně Najít a nahradit (na kartě Domů klikněte na Najít). Pomocí akce NajítDalšíZáznam můžete záznamy vyhledávat opakovaně. Můžete například postupně procházet všechny záznamy konkrétního zákazníka.

Poznámka: Akce makra NajítDalšíZáznam se přejmenoval z FindNext na FindNextRecord od Accessu 2010.

Poznámka: Akce makra NajítDalšíZáznam není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce NajítDalšíZáznam nemá žádné argumenty. Akce NajítDalšíZáznam najde další záznam splňující kritéria nastavená buď akcí NajítZáznam, nebo v dialogovém okně Najít a nahradit. Argumenty akce NajítZáznam se sdílí s možnostmi v dialogovém okně Najít a nahradit.

K nastavení kritérií hledání použijte akci NajítZáznam. Obvykle zadáte akci NajítZáznam do souboru Makro potom pomocí akce NajítDalšíZáznam najít další záznamy, které splňují stejná kritéria.

Poznámky

Tato akce má stejný účinek jako použití tlačítka Najít další v dialogovém okně Najít a nahradit.

Poznámka: I když akce NajítZáznam odpovídá příkazu Najít na kartě Domů u tabulek, dotazů a formulářů, neodpovídá příkazu Najít v nabídce Úpravy v Okno Code. Akce NajítZáznam neboNajítDalšíZáznam nejdou použít k vyhledávání textu v modulech.

Tip: Pokud jste pro akci NajítZáznam nastavili argument Pouze aktuální pole na hodnotu Ano,bude pravděpodobně nutné před použitím akce NajítDalšíZáznam přesunout Fokus na Ovládací prvek obsahující data, která hledáte, pomocí akce PřejítNaOvládat.

Pokud je aktuálně vybraný text stejný jako hledaný text v okamžiku, kdy se provede akce makra NajítDalšíZáznam, začne vyhledávání bezprostředně za výběrem, ve stejném poli jako výběr a ve stejném záznamu. V opačném případě vyhledávání začne na začátku aktuálního záznamu. To umožňuje najít pro stejná kritéria hledání víc instancí, které by mohly být v jednom záznamu.

Upozorňujeme ale, že pokud ke spuštění Příkazové tlačítko obsahující akci NajítDalšíZáznam použijete makro, najdete opakovaně první instanci kritéria vyhledávání. K tomuto chování dochází, protože kliknutím na příkazové tlačítko Fokus z pole obsahujícího odpovídající hodnotu. Akce NajítDalšíZáznam pak začne hledat od začátku záznamu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, spusťte makro metodou, která nemění fokus, například vlastní tlačítko panelu nástrojů nebo kombinaci kláves definovanou v makru AutoKeys. Před provedením akce NajítDalšíZáznam můžete také nastavit fokus v makru na pole obsahující kritéria hledání.

Stejné chování nastane také v případě, že použijete příkazové tlačítko ke spuštění makra obsahujícího akci NajítZáznam s argumentem Najít první nastaveným na Ne.

Pokud chcete spustit akci NajítDalšíZáznam v modulu Visual Basic for Applications, použijte metodu FindNext objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×