Pomocí akce NajítZáznam v desktopových databázích Accessu můžete najít první instanci dat, která splňuje Kritéria určené argumenty NajítZáznam. Tato data mohou být v aktuálním Záznam, v úspěšném nebo předchozím záznamu nebo v prvním záznamu. Záznamy můžete najít v aktivní tabulce, Datový list, datový list formuláře nebo formulář.

Poznámka: Akce makra NajítZáznam není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce NajítZáznam má následující argumenty.

Akční argument

Popis

Najít

Určuje data, která chcete v záznamu najít. Zadejte text, číslo nebo datum, které chcete najít nebo zadat Výraz, kterému je předcházet znak rovnítku (=), do pole Najít v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker. Můžete používat zástupné znaky. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Porovnat

Určuje umístění dat v Pole. V libovolné části pole (Libovolná částpole) můžete zadat hledání dat, kterábudou prohledávat celé pole, nebo data umístěná na začátku pole (Začátekpole). Výchozí hodnota je Celé pole.

Rozlišovat velká a malá písmena

Určuje, jestli se má Rozlišování malých a velkých písmen. Klikněte na Ano (hledání s rozlišováním malých a velkých písmen) nebo Ne (hledání bez přesně shodných velkých a malých písmen). Výchozí možnost je Ne.

Prohledávat

Určuje, jestli má vyhledávání probíhat od aktuálního záznamu na začátek záznamů (Nahoru), na konec záznamů (Dolů) nebo na konec záznamů a potom od začátku záznamů k aktuálnímu záznamu, aby se prohledaly všechny záznamy (Všechno). Výchozí možnost je Všechno.

Prohledávat podle formátování

Určuje, jestli hledání zahrnuje formátovaná data. Klikněte na Ano (Access vyhledá data, jak jsou formátovaná a zobrazená v poli) nebo Ne (Access vyhledá data, jak jsou uložená v databázi, což se ne vždy shoduje s tím, jak jsou zobrazená). Výchozí možnost je Ne.

Pomocí této funkce můžete hledání omezit na data v určitém formátu. Pokud například chcete v poli naformátovaném tak, aby zahrnovalo čárky, klikněte na Ano a v argumentu Najít zadejte 1 234. Pokud chcete zadat číslo 1234 a vyhledat data v tomto poli, klikněte na Ne.

Pokud chcete vyhledat kalendářní data, klikněte na Ano a najděte datum přesně tak, jak je naformátované, třeba 8. červenec 2015. Pokud kliknete na Ne,zadejte datum pro argument Najít ve formátu, který je nastaven v místních nastaveních v Ovládacích panelech Windows. Tento formát se zobrazuje v poli Krátký formát data na kartě Datum v místních nastaveních. Pokud je třeba pole Krátký formát data nastavené na M/d/yy,můžete 8. 7. 2015 zadat, a Access najde všechny položky v poli Datum, které odpovídá 8. července 2015 bez ohledu na formátování tohoto pole.

Poznámka:  Argument Prohledávat podle formátu se používá jenom v případě, že aktuální pole je Vázaný ovládací prvek, argument Porovnat je nastavený na Celé pole,argument Pouze aktuální pole je nastavený na Ano a argument Velká písmena je nastavený na Ne.

Pokud nastavíte Rozlišovat velká a malá písmena na Ano nebo Jen aktuální pole na Ne, musí se Prohledávat podle formátování nastavit na Ano.

Jen aktuální pole

Určuje, jestli je vyhledávání omezené na aktuální pole v jednotlivých záznamech nebo zahrnuje všechna pole v každém záznamu. Vyhledávání v aktuálním poli je rychlejší. Klikněte na Ano (omezit vyhledávání na aktuální pole) nebo Ne (hledat ve všech polích v každém záznamu). Výchozí možnost je Ano.

Najít první

Určuje, jestli hledání začíná prvním záznamem nebo aktuálním záznamem. Klikněte na Ano (začít prvním záznamem) nebo Ne (začít aktuálním záznamem). Výchozí možnost je Ano.


Poznámky

Při Makro spustí akci NajítZáznam, Access vyhledá zadaná data v záznamech (pořadí hledání je určené nastavením argumentu Hledat). Když Access najde zadaná data, budou tato data v záznamu vybraná.

Akce NajítZáznam je ekvivalentní kliknutí na tlačítko Najít na kartě Domů a její argumenty jsou stejné jako možnosti v dialogovém okně Najít a nahradit. Pokud nastavíte argumenty akce NajítZáznam v okně pro návrh makra a pak makro spustíte, budou odpovídající možnosti vybrané v dialogovém okně Najít a nahradit po kliknutí na Najít.

Access si uchovává nejnovější argumenty akce NajítZáznam během celé relace s databází, abyste nemuseli opakovaně zadávat stejná kritéria při prováděních dalších operací s akcí NajítZáznam. Pokud nějaký argument necháte prázdný, použije Access nejnovější nastavení tohoto argumentu z předchozí akce NajítZáznam nebo dialogového okna Najít a nahradit.

Pokud chcete najít záznam pomocí makra, použijte akci NajítZáznam, ne akci SpustitPříkaz s argumentem nastaveným tak, aby spustila příkaz Najít.

Poznámka: I když akce NajítZáznam odpovídá příkazu Najít na kartě Domů u tabulek, dotazů a formulářů, neodpovídá příkazu Najít v nabídce Úpravy v Okno Code. Akci NajítZáznam nemůžete použít k vyhledávání textu v modulech.

Pokud je aktuálně vybraný text stejný jako hledaný text v okamžiku provedení akce NajítZáznam, začne vyhledávání bezprostředně za výběrem ve stejném poli jako výběr a ve stejném záznamu. V opačném případě vyhledávání začne na začátku aktuálního záznamu. To umožňuje najít pro stejná kritéria hledání víc instancí, které by mohly být v jednom záznamu.

Upozorňujeme ale, že pokud ke Příkazové tlačítko makra obsahujícího akci NajítZáznam použijete makro, najdete opakovaně první instanci vyhledávacích kritérií. K tomuto chování dochází, protože kliknutím na příkazové tlačítko Fokus z pole obsahujícího odpovídající hodnotu. Akce NajítZáznam pak začne hledat od začátku záznamu. Chcete-li tomuto problému předejít, spusťte makro pomocí postupu, který nemění fokus, například vlastní tlačítko panelu nástrojů nebo kombinaci kláves definovanou v makru AutoKeys, nebo nastavte fokus v makru na pole obsahující kritéria vyhledávání před provedením akce NajítZáznam.

Poznámka zabezpečení: Vyhněte se použití příkazu SendKeys nebo makra AutoKeys u citlivých nebo tajných informací. Klávesové úhozy by mohl zachytit kyberzločinec, který by mohl ohrozit zabezpečení vašeho počítače a dat.

K stejnému chování dochází, pokud použijete příkazové tlačítko k spuštění makra obsahujícího akci NajítDalší.

Pokud chcete spustit akci NajítZáznam v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu FindRecord objektu DoCmd.

Pro složitější vyhledávání může být vhodnější použít akci makra HledatZáznam.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×