Akce makra NajítZáznam

Akci NajítZáznam můžete v desktopových databázích Accessu použít k vyhledání první instance dat odpovídajících kritériím určeným argumenty akce NajítZáznam. Tato data můžou být v aktuálním záznamu, následujícím nebo předchozím záznamu anebo v prvním záznamu. Záznamy můžete hledat v datovém listu aktivní tabulky, datovém listu dotazu, datovém listu formuláře nebo ve formuláři.

Poznámka: Akce makra NajítZáznam není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce NajítZáznam má následující argumenty.

Akční argument

Popis

Najít

Určuje data, která chcete najít v záznamu. Do pole Najít v sekci Argumenty akce v podokně Tvůrce maker zadejte text, číslo nebo datum, které chcete najít, nebo zadejte znaménko rovná se (=) a za ním požadovaný výraz. Můžete používat zástupné znaky. Toto je povinný argument.

Porovnat

Určuje umístění dat v poli. Můžete určit, že chcete hledat data v libovolné části pole (Jakákoli část pole), data vyplňující celé pole (Celé pole) nebo data nacházející se na začátku pole (Začátek pole). Výchozí hodnota je Celé pole.

Rozlišovat velká a malá písmena

Určuje, jestli se při hledání rozlišuje velikost písmen. Klikněte na Ano (hledat s rozlišováním velkých a malých písmen) nebo Ne (hledat i bez přesné shody velkých a malých písmen). Výchozí možnost je Ne.

Prohledávat

Určuje, jestli má vyhledávání probíhat od aktuálního záznamu na začátek záznamů (Nahoru), na konec záznamů (Dolů) nebo na konec záznamů a potom od začátku záznamů k aktuálnímu záznamu, aby se prohledaly všechny záznamy (Všechno). Výchozí možnost je Všechno.

Prohledávat podle formátování

Určuje, jestli hledání zahrnuje formátovaná data. Klikněte na Ano (Access vyhledá data, jak jsou formátovaná a zobrazená v poli) nebo Ne (Access vyhledá data, jak jsou uložená v databázi, což se ne vždy shoduje s tím, jak jsou zobrazená). Výchozí možnost je Ne.

Tato funkce slouží k omezení hledání na data v určitém formátu. Můžete třeba kliknout na Ano a jako argument Najít zadat číslo 1 234. Pak se bude v poli hledat hodnota 1 234 včetně formátovacího oddělovače tisíců (mezery). Pokud chcete v poli hledat hodnotu bez ohledu na formátování, klikněte na Ne a zadejte 1234.

Při hledání kalendářních dat se budou kliknutím na Ano hledat data přesně tak, jak jsou naformátovaná, například 8. července 2015. Pokud kliknete na Ne, zadejte jako argument Najít datum ve formátu, který je nastavený v místních nastaveních v Ovládacích panelech Windows. Jde o formát, který je uvedený v poli Krátký formát data na kartě Datum v místních nastaveních. Pokud je třeba Krátký formát data nastavený na d. M. rrrr, můžete zadat 8. 7. 2015 a Access bude hledat všechny položky v poli s kalendářním datem, které odpovídají 8. červenci 2015, bez ohledu na to, jak je toto pole formátované.

Poznámka: Argument Prohledávat podle formátování je platný jenom v případě, že aktuální pole je vázaný ovládací prvek, argument Porovnat je nastavený na Celé pole, argument Jen aktuální pole je nastavený na Ano a argument Rozlišovat velká a malá písmena je nastavený na Ne.

Pokud nastavíte Rozlišovat velká a malá písmena na Ano nebo Jen aktuální pole na Ne, musí se Prohledávat podle formátování nastavit na Ano.

Jen aktuální pole

Určuje, jestli je vyhledávání omezené na aktuální pole v jednotlivých záznamech nebo zahrnuje všechna pole v každém záznamu. Vyhledávání v aktuálním poli je rychlejší. Klikněte na Ano (omezit vyhledávání na aktuální pole) nebo Ne (hledat ve všech polích v každém záznamu). Výchozí možnost je Ano.

Najít první

Určuje, jestli hledání začíná prvním záznamem nebo aktuálním záznamem. Klikněte na Ano (začít prvním záznamem) nebo Ne (začít aktuálním záznamem). Výchozí možnost je Ano.


Poznámky

Když makro spustí akci NajítZáznam, Access vyhledá zadaná data v záznamech (pořadí hledání se určí podle nastavení argumentu Prohledávat). Když Access najde zadaná data, vybere je v záznamu.

Akce NajítZáznam je ekvivalentní kliknutí na tlačítko Najít na kartě Domů a její argumenty jsou stejné jako možnosti v dialogovém okně Najít a nahradit. Pokud nastavíte argumenty akce NajítZáznam v okně pro návrh makra a pak makro spustíte, budou odpovídající možnosti vybrané v dialogovém okně Najít a nahradit po kliknutí na Najít.

Access si uchovává nejnovější argumenty akce NajítZáznam během celé relace s databází, abyste nemuseli opakovaně zadávat stejná kritéria při prováděních dalších operací s akcí NajítZáznam. Pokud nějaký argument necháte prázdný, použije Access nejnovější nastavení tohoto argumentu z předchozí akce NajítZáznam nebo dialogového okna Najít a nahradit.

Pokud chcete najít záznam pomocí makra, použijte akci NajítZáznam, ne akci SpustitPříkaz s argumentem nastaveným tak, aby spustila příkaz Najít.

Poznámka: Akce NajítZáznam odpovídá příkazu Najít na kartě Domů pro tabulky, dotazy a formuláře, ale neodpovídá příkazu Find (Najít) v nabídce Edit (Úpravy) v okně Code. Akci NajítZáznam nejde použít k hledání textu v modulech.

Pokud je aktuálně vybraný text stejný jako hledaný text v okamžiku provedení akce NajítZáznam, začne vyhledávání bezprostředně za výběrem ve stejném poli jako výběr a ve stejném záznamu. V opačném případě vyhledávání začne na začátku aktuálního záznamu. To umožňuje najít pro stejná kritéria hledání víc instancí, které by mohly být v jednom záznamu.

Upozorňujeme ale, že pokud k spuštění makra obsahujícího akci NajítZáznam použijete příkazové tlačítko, bude se opakovaně nacházet první instance vyhovující kritériím hledání. K tomuto chování dochází, protože kliknutí na příkazové tlačítko odebere fokus z pole obsahujícího odpovídající hodnotu. Akce NajítZáznam pak začne hledat od začátku záznamu. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, spouštějte makro pomocí techniky, která nemění fokus, například vlastního tlačítka na panelu nástrojů nebo kombinace kláves definované v makru AutoKeys, nebo v makru před provedením akce NajítZáznam nastavte fokus na pole obsahující kritéria hledání.

Poznámka zabezpečení: Vyhněte se použití příkazu SendKeys nebo makra AutoKeys u citlivých nebo tajných informací. Klávesové úhozy by mohl zachytit kyberzločinec, který by mohl ohrozit zabezpečení vašeho počítače a dat.

K stejnému chování dochází, pokud použijete příkazové tlačítko k spuštění makra obsahujícího akci NajítDalší.

Pokud chcete spustit akci NajítZáznam v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu FindRecord objektu DoCmd.

Pro složitější vyhledávání může být vhodnější použít akci makra HledatZáznam.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×