Akce makra NastavitHodnotu

Akci makra NastavitHodnotu můžete použít k nastavení hodnoty accessového Pole, Ovládací prvek nebo Vlastnost v Formulář, Datový list formuláři nebo Sestava.

Poznámka: Akci makra NastavitHodnotu nemůžete použít k nastavení hodnoty vlastnosti Accessu, která vrací objekt.

Poznámka: Tato akce nebude povolena, pokud databáze není důvěryhodná.

Nastavení

Akce makra NastavitHodnotu má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Položka

Název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti, jehož hodnotu chcete nastavit. Zadejte název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti do pole Položka v části Argumenty akce okna návrhu makra. Pokud chcete odkazovat na tuto položku, musíte použít úplnou syntaxi, například názevovládacího prvku (pro ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě, ze kterého se Makro s názvem) nebo Forms! formname! název ovládacího prvku. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Výraz

Ovládací Výraz Access použije k nastavení hodnoty pro tuto položku. Vždy je nutné použít úplnou syntaxi k odkazování na libovolné objekty ve výrazu. Pokud například chcete zvýšit hodnotu ovládacího prvku mzdy ve formuláři Zaměstnanci o 10 procent, použijte Forms!Employees!Salary*1.1. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Poznámka: Před výrazem v tomto argumentu byste neměli používat rovnítek(=). V takovém případě Access vyhodnotí výraz a potom použije tuto hodnotu jako výraz v tomto argumentu. Pokud je výraz řetězec, může to způsobit neočekávané výsledky.

Pokud například pro tento argument napíšete ="Řetězec1", Access na prvním místě vyhodnotí výraz jako Řetězec1. Jako výraz v tomto argumentu používá řetězec _1, který očekává, že najde ovládací prvek nebo vlastnost s názvem String1 ve formuláři nebo sestavě, které se nazývají makro.

Poznámka: V accessové databázi (.mdb nebo .accdb) klikněte na tlačítko Tvůrce výrazů a vytvořte výraz pro některý z těchto argumentů pomocí Tvůrce výrazů.

Poznámky

Pomocí této akce můžete nastavit hodnotu pole nebo ovládacího prvku ve formuláři, datovém listu formuláře nebo sestavě. V libovolném zobrazení můžete také nastavit hodnotu téměř u všech vlastností ovládacího prvku, formuláře a sestavy. Informace o tom, jestli je možné určitou vlastnost nastavit pomocí makra a v jakých zobrazeních se může nastavit, najdete v tématu nápovědy k dané vlastnosti ve Visual Basic Editoru.

Hodnotu pole v podkladové tabulce formuláře můžete nastavit i v případě, že formulář neobsahuje ovládací prvek vázaný na pole. Použijte syntaxi Forms!formname! fieldname in the Item box to set the value for such field. Na pole v podkladové tabulce sestavy můžete taky odkazovat pomocí syntaxe sestav.název_sestavy!název_pole,ale v sestavě vázané na toto pole musí být ovládací prvek nebo na pole musí být v sestavě Vypočítaný ovládací prvek odkazované.

Pokud nastavíte hodnotu ovládacího prvku ve formuláři, akce makra SetValue nespouštějí ověřovací pravidla na úrovni formuláře ovládacího prvku, ale aktivuje ověřovací pravidla na úrovni podkladového pole, pokud je tento ovládací prvek vázaný ovládací prvek. Akce makra NastavitHodnotu také aktivuje přepočet, ale přepočet nemusí pro dojít okamžitě. Pokud chcete aktivovat okamžité překreslení a vynutit přepočet k dokončení, použijte akci makra PřekreslitObjekt. Hodnota nastavená v ovládacím prvku pomocí akce makra NastavitHodnotu není ovlivněna ani hodnotou Vstupní maska nastavenou ve vlastnosti Vstupní maska ovládacího prvku nebo podkladového pole.

Pokud chcete změnit hodnotu ovládacího prvku, můžete akci NastavitHodnotu použít v makru určeném událostní vlastností AfterUpdate ovládacího prvku. Akci SetValue ale nemůžete použít v makru určeném událostní vlastností BeforeUpdate ovládacího prvku ke změně hodnoty ovládacího prvku (i když můžete pomocí akce SetValue změnit hodnotu jiných ovládacích prvků). Akci SetValue můžete také použít v makru určeném vlastností formuláře BeforeUpdate nebo AfterUpdate ke změně hodnoty všech ovládacích prvků v aktuálním záznamu.

Poznámka: Akci makra NastavitHodnotu nemůžete použít k nastavení hodnoty následujících ovládacích prvků:

  • Vázané ovládací prvky a počítané ovládací prvky v sestavách

  • Počítané ovládací prvky ve formulářích

Tipy

Akci makra NastavitHodnotu můžete použít ke skrytí nebo zobrazení formuláře ve formulářovém zobrazení. Zadejte Forms!formname. Viditelné v poli Položka a Ne nebo Ano v poli Výraz Když vlastnost Modální formuláře na Ne, formulář se skryje a nebude ne moderovat. Když vlastnost nastavíte na Ano, formulář se zobrazí a bude znovu modální.

Změna hodnoty nebo přidání nových dat do ovládacího prvku pomocí akce NastavitHodnotu v makru nespouštěje události, jako je třeba BeforeUpdate,BeforeInsertnebo Change, ke kterým dochází při změně nebo zadání dat do těchto ovládacích prvků v uživatelském rozhraní. Tyto události také nenastanou, pokud nastavíte hodnotu ovládacího prvku pomocí modulu VBA (Visual Basic for Applications).

Tato akce není dostupná v modulu VBA. Nastavte hodnotu přímo v jazyce VBA.

Příklad

Nastavení hodnoty ovládacího prvku pomocí makra

Následující makro otevře formulář Přidat produkty z tlačítka ve formuláři Dodavatelé. Zobrazuje použití akcí makra Echo,Close, OpenForm, SetValuea GoToControl. Akce NastavitHodnotu nastavuje ovládací prvek IDD dodavatele na formuláři Výrobky na aktuálního dodavatele na formuláři Dodavatele. Akce PřejítNaOvládat pak přesune fokus do pole CategoryID, kde můžete začít zadávat data pro nový produkt. Toto makro je třeba připojit k tlačítku Přidat produkty na formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

Echo

Echo On: No

Zastavte aktualizaci obrazovky, když je makro spuštěné.

Závěrečný kurz

Typ objektu: Formulář

Název objektu:Seznam produktů

Uložit: Ne

Zavřete formulář Seznam výrobků.

OtevřítFormulář

Název formuláře:Produkty

Zobrazit: Formulář

Režim dat: Přidat

Režim okna: Normální

Otevřete formulář Výrobky.

SetValue

Položka:[Forms]! [Produkty]! [IDD dodavatele]

Výraz:IDDDd dodavatele

Nastavte ovládací prvek IDD dodavatele na aktuální dodavatele na formuláři Dodavatele.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacíhoprvku: IDKategorie

Přejděte na ovládací prvek CategoryID.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×