You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Akci makra OtevřítFormulář můžete v Accessu použít k otevření Formulář v Formulářové zobrazení, Návrhové zobrazení, náhledu nebo Zobrazení Datový list. Pro formulář můžete vybrat režimy zadávání dat a okna a omezit záznamy, které formulář zobrazí.

Poznámka: Akce makra OtevřítFormulář není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce OtevřítFormulář má následující argumenty.

Akční argument

Popis

Název formuláře

Název formuláře, který se má otevřít. V poli Název formuláře se zobrazí rozevírací seznam všech formulářů v aktuální databázi. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Pokud spustíte makro obsahující akci OtevřítFormulář v Databázová knihovna, Access nejdřív vyhledá formulář s tímto názvem v databázi knihovny a potom v aktuální databázi.

Zobrazení

Zobrazení, ve kterém se formulář otevře. V poliZobrazení vyberteFormulář, Návrh,Náhled,Datový list,Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf. Výchozí nastavení je Formulář.

Poznámka: Funkce zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu už od Accessu 2013 nebyly k dispozici.

Poznámka: Nastavení argumentu Zobrazení přepíše nastavení vlastností DefaultView a ViewsAllowed ve formuláři. Pokud je například vlastnost Zobrazení ve formuláři nastavená na Datový list,můžete přesto pomocí akce OtevřítFormulář otevřít formulář ve formulářovém zobrazení.

Název filtru

Je Filtr, který omezí nebo seřadí záznamy formuláře. Můžete zadat název existujícího dotazu Dotaz nebo filtru uloženého jako dotaz. Dotaz však musí obsahovat všechna pole ve formuláři, který otevíráte, nebo musí mít vlastnost OutputAllFields nastavenou na hodnotu Ano.

Podmínka Where

Platná klauzule WHERE jazyka SQL (bez slova WHERE) nebo Výraz kterou Access používá k výběru záznamů z podkladové tabulky nebo dotazu formuláře. Pokud vyberete filtr s argumentem Název filtru, Access použije tuto klauzuli WHERE na výsledky filtru.

Pokud chcete otevřít formulář a omezit jeho záznamy na záznamy určené hodnotou ovládacího prvku v jiném formuláři, použijte tento výraz:

[ název_pole ] = Forms! [ název formuláře ]! [ název ovládacího prvku v jiném formuláři]

Nahraďte název pole názvem pole v podkladové tabulce nebo dotazu formuláře, který chcete otevřít. Nahradit název formuláře a název ovládacího prvku v jiném formuláři názvem druhého formuláře a ovládací prvek v druhém formuláři obsahující hodnotu, kterou mají záznamy v prvním formuláři porovnat.

Poznámka: Maximální délka argumentu Podmínka Where je 255 znaků. Pokud potřebujete zadat složitější klauzuli WHERE jazyka SQL delší než tato, použijte namísto toho metodu OpenForm objektu DoCmd v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Příkazy klauzule WHERE jazyka SQL mohou mít v modulu VBA délku 32 768 znaků.

Datový režim

Režim zadávání dat pro formulář. Platí jenom pro formuláře otevřené ve formulářovém zobrazení nebo v zobrazení Datový list. Vyberte Přidat (uživatel může přidávat nové záznamy, ale nemůže upravovat stávající záznamy), Upravit (uživatel může upravovat existující záznamy a přidávat nové záznamy) nebo Jen pro čtení (uživatel může jenom zobrazit záznamy).

Poznámky

  • Nastavení argumentu Režim dat přepíše nastavení vlastností AllowEdits,AllowDeletions,AllowAdditionsa DataEntry ve formuláři. Pokud je například vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy) ve formuláři nastavená na Ne,můžete pomocí akce OpenForm (Otevřít formulář) formulář otevřít v režimu úprav.

  • Pokud tento argument necháte prázdný, otevře Access formulář v režimu zadávání dat nastaveném vlastnostmi Formuláře AllowEdits,AllowDeletions,AllowAdditionsa DataEntry.

Režim okna

Režim okna, ve kterém se formulář otevře. Vyberte Normální (formulář se otevře v režimu nastaveném podle jeho vlastností), Skrytý (formulář je skrytý), Ikona (formulář se otevře minimalizovaný jako malý záhlaví v dolní části obrazovky) nebo Dialog (vlastnosti Modální okno a Překryvné okno formuláře jsou nastavené na Ano). Výchozí nastavení je Normal (Normální).

Poznámka: Při použití dokumentů s kartami se některá nastavení argumentů režimu okna neakusí. Přepnutí na překrývající se okna:

  1. Klikněte na Soubor a potom na Možnosti. 

  2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Aktuální databáze.

  3. V části Možnosti aplikace klikněte v části Možnosti okna dokumentuna Překrývající se okna.

  4. Klikněte na OKa potom zavřete a znovu otevřete databázi.

Poznámky

Tato akce makra se podobá poklikání na formulář v navigačním podokně nebo kliknutí pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a výběr zobrazení.

Formulář může být Modální (musí být zavřený nebo skrytý, aby mohl uživatel provádět jakoukoli jinou akci) nebo ne moderovat (uživatel může přejít do jiných oken v době, kdy je formulář otevřený). Může to být také Místní formulář (formulář používaný ke shromažďování nebo zobrazení informací, který zůstává nad všemi ostatními okny Accessu). Vlastnosti Modální okno a Překryvné okno můžete nastavit při návrhu formuláře. Pokud použijete argument Normální pro argument Režim okna, otevře se formulář v režimu určeném těmito nastavením vlastností. Pokud jako argument Režimokna použijete dialog, nastaví se obě vlastnosti na Ano. Když formulář otevřený jako skrytý nebo jako ikona zobrazíte nebo obnovíte, vrátí se do režimu určeného nastavením jeho vlastností.

Když otevřete formulář s argumentem Režim okna nastaveným na Dialog,Access makro pozastaví, dokud se nezavře nebo neschová. Formulář můžete skrýt tak, že jeho vlastnost Visible nastavíte na Ne pomocí akce NastavitHodnotu.

Filtr a podmínka WHERE, které použijete, se stanou nastavením vlastnosti filtr formuláře.

Tip: Formulář můžete vybrat v navigačním podokně a přetáhnout ho do okna makra. Tím se automaticky vytvoří akce OtevřítFormulář, která otevře vybraný formulář ve formulářovém zobrazení.

Příklad

Nastavení hodnoty ovládacího prvku ve formuláři, který se otevírá pomocí makra

Následující makro otevře formulář Výrobky z tlačítka ve formuláři Dodavatelé. Zobrazuje použití akcí Echo,OpenForm, SetValuea GoToControl. Akce NastavitHodnotu nastaví ovládací prvek ID dodavatele na formuláři Výrobky na aktuálního dodavatele na formuláři Dodavatelé. Akce PřejítNaOvládaní pak přesune fokus do pole ID kategorie, kde můžete začít zadávat data pro nový produkt. Toto makro je třeba připojit k tlačítku Přidat produkty na formuláři Dodavatelé.

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

Echo

Echo On: No

Zastavte aktualizaci obrazovky, když je makro spuštěné.

OtevřítFormulář

Název formuláře:Produkty

Zobrazit: Formulář

Datový režim: Přidat

Režim okna: Normální

Otevřete formulář Výrobky.

SetValue

Položka:[Forms]! [Produkty]! [IDD dodavatele]

Výraz:IDDDd dodavatele

Nastavte ovládací prvek ID dodavatele na aktuálního dodavatele na formuláři Dodavatele.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacíhoprvku: IDKategorie

Přejděte na ovládací prvek ID kategorie.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×