Akce makra PřejítNaZáznam

Akci makra PřejítNaZáznam můžete v desktopových databázích Accessu a webových aplikacích Accessu použít k tomu, aby se zadaný záznam stal aktuálním záznamem v otevřené tabulce, formuláři nebo sadě výsledků dotazu.

Nastavení

V desktopových databázích Accessu má akce makra PřejítNaZáznam následující argumenty.

Argument akce

Popis

Typ objektu

Typ objektu obsahujícího záznam, který se má stát aktuálním záznamem. V poli Typ objektu vyberte možnosti Tabulka, Dotaz, Formulář, Zobrazení serveru, Uložená procedura nebo Funkce. Pokud chcete vybrat aktivní objekt, nechejte tento argument prázdný.

Název objektu

Název objektu obsahujícího záznam, který se má stát aktuálním záznamem. V poli Název objektu jsou zobrazeny všechny objekty v aktuální databázi, jejichž typ odpovídá typu vybranému pomocí argumentu Typ objektu. Pokud necháte argument Typ objektu prázdný, nechejte prázdný i tento argument.

Záznam

Záznam, který se má stát aktuálním záznamem. V poli Záznam vyberte Předchozí, Další, První, Poslední, Přejít na nebo Nový. Výchozí nastavení je Další.

Počet záznamů

Celé číslo nebo Výraz, jehož výsledkem je celé číslo. Výrazu musí předcházet znak je rovno (=). Tento argument určuje záznam, který se má stát aktuálním záznamem. Argument Počet záznamů je možné použít dvěma způsoby:

  • Pokud je argument Záznam nastaven na hodnotu Další nebo Předchozí, provede aplikace Access přechod směrem vpřed nebo vzad o počet záznamů zadaný v argumentu Počet záznamů.

  • Pokud je argument Záznam nastaven na hodnotu Přejít na, provede Access přechod na záznam, jehož číslo se rovná hodnotě argumentu Počet záznamů. Číslo záznamu je zobrazeno v poli čísla záznamu ve spodní části okna.

Poznámka: Pokud pro argument Záznam použijete nastavení První, Poslední nebo Nový, bude Access argument Počet záznamů ignorovat. Pokud zadáte příliš velkou hodnotu argumentu Počet záznamů, zobrazí Access chybovou zprávu. Do argumentu Počet záznamů nelze zadat záporné číslo.

Ve webových aplikacích Accessu má akce makra PřejítNaZáznam jenom jeden argument.

Argument akce

Popis

Záznam

Záznam, který se má stát aktuálním záznamem. Klepněte na Předchozí, Další, První nebo Poslední v poli Záznam. Výchozí nastavení je Další.

Poznámky

Pokud je Fokus umístěný na určitém ovládacím prvku v záznamu, zůstane po provedení této akce makra umístěný v novém záznamu na stejném ovládacím prvku.

Nastavení Nový je možné u argumentu Záznam využít k přechodu na prázdný záznam na konci tabulky a k zadání nových dat.

V desktopových databázích Accessu se tato akce podobá kliknutí na šipku pod tlačítkem Najít na kartě Domů a následně kliknutí na příkaz Přejít na. Dílčí příkazy První, Poslední, Další, Předchozí a Nový záznam příkazu Přejít na mají na vybraný objekt stejný účinek jako nastavení První, Poslední, Další, Předchozí a Nový u argumentu Záznam. Na záznamy je také možné přejít pomocí navigačních tlačítek dole v okně.

V desktopových databázích Accessu můžete akci PřejítNaZáznam použít také k tomu, aby se aktuálním záznamem stal záznam ve skrytém formuláři – pokud v argumentech Typ objektu a Název objektu zadáte skrytý formulář.

Pokud chcete akci PřejítNaZáznam spustit v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu GoToRecord objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×