Akce makra PoužítFiltr

Pomocí akce PoužítFiltr můžete na TabulkaDotaz, Formulář nebo Sestava použít klauzuli Filtr #X2, Formulář nebo Sestava a omezit nebo seřadit záznamy v tabulce nebo záznamy z podkladové tabulky nebo dotazu formuláře nebo sestavy. U sestav můžete tuto akci použít jenom v případě, Makro je specifikován vlastností události OnOpen sestavy.

Poznámka: Klauzuli WHERE jazyka SQL můžete pomocí této akce použít pouze při použití serverového filtru. Serverový filtr nelze použít u zdroje záznamů uložené procedury.

Poznámka: Akce makra PoužítFiltr není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce PoužítFiltr má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Název filtru

Název filtru nebo dotazu, který omezí nebo seřadí záznamy v tabulce, formuláři nebo sestavě. Je možné zadat název existujícího dotazu nebo filtru, který byl uložen jako dotaz v poli Název filtru v části Argumenty akce v podokně Tvůrce maker.

Poznámka: Pokud chcete pomocí této akce použít serverový filtr, musí být argument Název filtru prázdný.

Podmínka Where

Platná klauzule WHERE jazyka SQL (bez slova WHERE) nebo Výraz, který omezí záznamy tabulky, formuláře nebo sestavy.

Poznámka: Levá část výrazu argumentu Podmínka Where obsahuje obvykle název pole ze zdrojové tabulky nebo dotaz pro formulář nebo sestavu. Pravá část výrazu obvykle obsahuje Kritéria, která chcete u tohoto pole použít k omezení nebo řazení záznamů. Kritériem může být například název ovládacího prvku v jiném formuláři, který obsahuje hodnotu, s níž se mají záznamy v prvním formuláři shodovat. Název ovládacího prvku by měl být v plně kvalifikované podobě, například:

Formuláře!názevformuláře!názevovládacíhoprvku

Názvy polí je třeba ohraničit dvojitými uvozovkami a řetězcové literály je třeba ohraničit jednoduchými uvozovkami.

Maximální délka argumentu Podmínka Where je 255 znaků. Pokud potřebujete zadat delší klauzuli WHERE jazyka SQL, použijte metodu ApplyFilter (PoužítFiltr) objektu DoCmd v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Příkazy klauzule WHERE jazyka SQL mohou mít v modulu VBA délku 32 768 znaků.


Poznámka: Argument Název filtru je možné použít, pokud už je nadefinovaný filtr, který poskytuje odpovídající data. Pomocí argumentu Podmínka Where je možné přímo zadat kritéria omezení. Pokud použijete oba argumenty, použije aplikace Access klauzuli WHERE u výsledků filtru. Je nutné použít jeden nebo oba argumenty.

Poznámky

Filtr nebo dotaz je možné použít u formuláře v Formulářové zobrazení nebo v Zobrazení Datový list.

Použitý filtr a podmínka WHERE budou nastaveny jako hodnota vlastnosti Filtr nebo ServerovýFiltr formuláře nebo sestavy.

U tabulek a formulářů je tato akce podobná kliknutí na příkaz Použít filtr či řazení dat nebo Použít serverový filtr v nabídce Záznamy. Tento příkaz nabídky slouží k použití naposledy vytvořeného filtru u tabulky nebo formuláře, zatímco akce PoužítFiltr slouží k použití zadaného filtru nebo dotazu.

Pokud v databázi Accessu po spuštění akce PoužítFiltr přejdete v nabídce Záznamy na příkaz Filtr a potom kliknete na příkaz Rozšířený filtr či řazení, zobrazí se v okně Okno Rozšířený filtr či řazení kritéria filtru vybraná pomocí této akce.

Pokud chcete odebrat filtr a zobrazit všechny záznamy tabulky nebo formuláře v databázi aplikace Access, můžete použít akci ZobrazitVšechnyZáznamy nebo příkaz Zrušit filtr či řazení dat v nabídce Záznamy. Pokud chcete odebrat filtr v projektu aplikace Access (.adp), můžete se vrátit do okna Serverový filtr podle formuláře, odebrat všechna kritéria filtru a potom v nabídce Záznamy na panelu nástrojů kliknout na příkaz Použít serverový filtr nebo nastavit vlastnost FiltrServeruPodleFormuláře na hodnotu Nepravda (0).

Při ukládání tabulky nebo formuláře uloží aplikace Access filtr, který je u daného objektu aktuálně definován, při příštím otevření objektu však není filtr automaticky použit (přestože bude automaticky použito řazení použité u objektu před jeho uložením). Pokud chcete při prvním otevření formuláře automaticky použít filtr, zadejte makro obsahující akci PoužítFiltr nebo proceduru události obsahující metodu ApplyFilter objektu DoCmd jako nastavení vlastnosti události .Přiotevření formuláře. Filtr je také možné použít pomocí akce OtevřítFormulář nebo OtevřítSestavu nebo odpovídajících metod. Pokud chcete automaticky použít filtr při prvním otevření tabulky, můžete tabulku otevřít pomocí makra obsahujícího akci OtevřítTabulku, za kterou ihned následuje akce PoužítFiltr.

Příklad

Použití filtru pomocí makra

Následující makro obsahuje sadu akcí, z nichž každá filtruje záznamy pro formulář seznam telefonů zákazníků. Zobrazuje použití akcí PoužítFiltr,ZobrazitVšechnyZáznamya GoToControl. Zobrazuje také použití podmínek k určení, které přepínací tlačítko ve skupině možností bylo ve formuláři vybráno. Každý řádek akce je spojený s přepínacím tlačítkem, které vybere sadu záznamů začínajícími na A, B, C atd. nebo všechny záznamy. Toto makro by se mělo připojit k události AfterUpdate skupiny možností FiltrNázevSoudy.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

[FiltryNázvuSpolečnosti]=1

PoužítFiltr

Podmínka Where: [NázevSpolečnosti] Like "[AÀÁÂÃÄ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem A, À, Á, Â, Ã nebo Ä

[FiltryNázvuSpolečnosti]=2

PoužítFiltr

Podmínka Where: [NázevSpolečnosti] Like "B*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem B

[FiltryNázvuSpolečnosti]=3

PoužítFiltr

Podmínka Where: [NázevSpolečnosti] Like "[CÇ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem C nebo Ç

... Řádky akce pro písmena D až Y mají stejný formát jako pro písmena A až C.

[FiltryNázvuSpolečnosti]=26

PoužítFiltr

Podmínka Where: [NázevSpolečnosti] Like "[ZÆØÅ]*"

Filtr pro názvy společností, které začínají písmenem Z, Æ, Ø nebo Å

[FiltryNázvuSpolečnosti]=27

ZobrazitVšechnyZáznamy

Zobrazí všechny záznamy.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: NázevSpolečnosti

Pokud jsou pro vybrané písmeno vráceny výsledky, bude výběr přesunut na ovládací prvek NázevSpolečnosti.


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×