Akci makra SpustitMakro můžete v databázích Accessu použít ke spuštění Makro. Makro může být v Skupina maker.

Použijte tuto akci:

  • Spuštění makra z jiného makra

  • Spuštění makra na základě určité podmínky

  • Připojení makra k vlastní nabídce nebo příkazu na pásu karet

Nastavení

Akce makra SpustitMakro má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Název makra

Název makra, které se má spustit. Pole Název makra v části Argumenty akce okna návrhu makra zobrazuje všechna makra (a skupiny maker) v aktuální databázi. Pokud je makro ve skupině maker, je uvedené pod názvem skupiny maker v seznamu jako název skupiny maker.název_makra. Zadání tohoto argumentu je povinné.

Pokud v Databázová knihovna spustíte makro obsahující akci makra SpustitMakro,Access vyhledá makro s tímto názvem v databázi knihovny a v aktuální databázi ho nebude hledat.

Počet opakování

Maximální počet spuštění makra Pokud tento argument necháte prázdný (a argument Opakovat výraz je také prázdný), makro se spustí jednou.

Opakování výrazu

An Výraz that evaluates to True (-1) or False (0). Pokud je výraz vyhodnocen jako Nepravda,makro se zastaví. Výraz se vyhodnotí při každém spuštění makra.

Poznámky

Pokud zadáte název skupiny maker pro argument Název makra, spustí Access první makro ve skupině maker.

Tato akce je podobná kliknutí na tlačítko Spustit makro na kartě Databázové nástroje, výběr makra a kliknutí na tlačítko OK. Tento příkaz však spouští makro jenom jednou, zatímco akce makra SpustitMakro může spouštět makro tolikrát, kolikrát chcete.

Tipy

Pomocí argumentů Počet opakování a Opakování výrazu můžete určit, kolikrát se má makro spustit:

  • Pokud necháte oba argumenty prázdné, makro se spustí jednou.

  • Pokud zadáte číslo pro počet opakování, ale necháte opakující se výraz prázdný, spustí se zadané číslo makra.

  • Pokud počet opakování necháte prázdný, ale zadáte výraz pro výraz Repeat,makro se spustí, dokud se výraz nevyhodnocuje jako Nepravda.

  • Pokud zadáte hodnoty obou argumentů, spustí se v makru počet opakování nebo dokud se opakování výrazu nevyhodnocuje jako Nepravda, podle toho, co nastane dřív.

Když spustíte makro obsahující akci makra SpustitMakro a dosáhnete akce makra SpustitMakro, spustí Access toto nazývané makro. Po dokončení volání makra se Access vrátí do původního makra a spustí další akci.

Poznámky: 

  • Makro můžete zavolat ve stejné skupině maker nebo v jiné skupině maker.

  • Makra můžete vnořit. To znamená, že můžete spustit makro A, které pak zavolá makro B a tak dál. Po dokončení volání makra se Access v každém případě vrátí do makra, které ho nazývalo, a spustí další akci v tomto makru.

Pokud chcete spustit akci SpustitMakro v modulu Vba (Visual Basic for Applications), použijte metodu RunMacro objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×