Pomocí akce ZavřítOkno můžete zavřít zadanou Access dokument nebo aktivní kartu dokumentu, pokud žádná karta dokumentu není zadaná.

Poznámka: Od Accessu 2010 se akce makra Zavřít přejmenoval na ZavřítOkno.

Poznámka: Akce makra ZavřítOkno není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce makra ZavřítOkno má následující argumenty:

Akční argument

Popis

Typ objektu

Typ objektu, jehož kartu dokumentu chcete zavřít. Klikněte naTabulka, Dotaz,Formulář, Sestava, Makro, Modul, Datová stránka,Serverové zobrazení, Diagram,Uložená procedura nebo Funkce v poli Typ objektu v části Argumenty akce okna návrhu makra. Pokud chcete vybrat aktivní podokno dokumentu, nechejte argument prázdný.

Poznámka: Pokud chcete zavřít modul v editoru Visual Basic Editor, je nutné v argumentu Typ objektu použít možnost Module.

Název objektu

Název objektu, který chcete zavřít. V seznamu Název objektu se objeví všechny objekty v databázi, které mají typ vybraný v argumentu Typ objektu. Klikněte na objekt, který se má zavřít. Pokud necháte argument Typ objektu prázdný, nechejte prázdný i tento argument.

Uložit

Umožňuje určit, jestli chcete před zavřením objektu uložit provedené změny. Klikněte na Ano (uložení objektu), Ne (zavření objektu bez uložení) nebo Výzva (zobrazení dotazu uživateli, jestli se má objekt uložit). Výchozí nastavení je Výzva.

Poznámky

Akce ZavřítOkno funguje u všech databázových objektů, které může uživatel explicitně otevřít nebo zavřít. Tato akce má stejný účinek jako výběr objektu a jeho zavření kliknutím na kartu dokumentu daného objektu pravým tlačítkem myši a následným kliknutím v místní nabídce na příkaz Zavřít nebo kliknutím na tlačítko Zavřít Obrázek tlačítka u daného objektu.

Pokud je argument Uložit nastavený na hodnotu Výzva a před provedením akce Zavřít nebyl objekt uložen, zobrazí se dialogové okno s výzvou k uložení objektu před jeho zavřením pomocí makra. Pokud jste nastavili argument Varovné zprávy akce NastavitVarování na hodnotu Ne, dialogové okno se nezobrazí a objekt se uloží automaticky.

Pokud chcete spustit akci ZavřítOkno v modulu VBA (Visual Basic for Applications), použijte metodu Close objektu DoCmd.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×