Grafy

Aktualizace dat v existujícím grafu

Aktualizace dat v existujícím grafu

Pokud potřebujete změnit data v grafu, můžete to provést ze zdroje.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vytvoření grafu z tabulky

 1. Vyberte buňky, které chcete použít.

 2. Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.

 3. Vyberte požadovaný typ grafu a vyberte OK.

Aktualizace zdroje grafu

 • V tabulce propojené s grafem proveďte v tabulce aktualizace a uvidíte změny, které se projeví v grafu.

 • Kterou verzi Office používáte?
 • Office 2016 pro Mac
 • Office for Mac 2011

Word

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu ve Wordu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf.

 3. Na kartě Návrh grafu klikněte na Upravit data v Excelu.

  Otevře se Excel a zobrazí tabulku dat pro graf.

  Data table for an Office chart

 4. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

 6. Pokud chcete zobrazit výsledky změn, přepněte do Wordu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf.

 3. Na kartě Návrh grafu klikněte na možnost Přepnout řádek/sloupec.

  Přepínač řádek a sloupec je k dispozici pouze v případě, že je Excelová tabulka dat grafu otevřená a pouze pro určité typy grafů. Pokud není řádek nebo sloupec

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Upravit data v Excelu.

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 3. Na kartě Návrh grafu klikněte na Vybrat data.

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vedle položky položky legendymůžete pomocí šipek nahoru a dolů přesunout řadu v seznamu nahoru nebo dolů.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 5. Klikněte na OK.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 3. Na kartě Návrh grafu klikněte na Vybrat data.

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části položky legendy (řady)vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odebrat (-).

  Přidání řady

  V části položky legendy (řady)klikněte na Přidat (+) a potom v excelovém listu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 5. Klikněte na OK.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 3. Klikněte na Formát.

 4. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na popisky dat.

 4. Vyberte umístění, ve kterém se má popisek dat zobrazovat (například vyberte mimo zakončení).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na Tabulka dat.

 4. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu, klikněte na osya potom klikněte na Další možnosti osy. Zobrazí se podokno Formát osy .

 4. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 5. V části typ osyklikněte na osa data.

 6. V části jednotkyv rozevíracím seznamu základní klikněte na položku dny, měsícenebo roky.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

PowerPoint

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu v PowerPointu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Upravit data v Excelu.

  Otevře se Excel a zobrazí tabulku dat pro graf.

  Data table for an Office chart

 3. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

 5. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do PowerPointu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Návrh grafu vyberte Přepnout řádek/sloupec.

  Přepínač řádek a sloupec je k dispozici pouze v případě, že je Excelová tabulka dat grafu otevřená a pouze pro určité typy grafů. Pokud není řádek nebo sloupec

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Upravit data v Excelu.

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Vybrat data.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vedle položky položky legendymůžete pomocí šipek nahoru a dolů přesunout řadu v seznamu nahoru nebo dolů.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 4. Klikněte na OK.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 2. Klikněte na kartu Návrh grafu a potom na Vybrat data.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části položky legendy (řady)vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odebrat (-).

  Přidání řady

  V části položky legendy (řady)klikněte na Přidat (+) a potom v excelovém listu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 4. Klikněte na OK.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. Klikněte na Formát.

 3. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na popisky dat.

 3. Vyberte umístění, ve kterém se má popisek dat zobrazovat (například vyberte mimo zakončení).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na Tabulka dat.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu, klikněte na osya potom klikněte na Další možnosti osy. Zobrazí se podokno Formát osy .

 3. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 4. V části typ osyvyberte osa data.

 5. V části jednotkyv rozevíracím seznamu základní klikněte na položku dny, měsícenebo roky.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

Excel

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu.

 1. Klikněte na graf.

  Excel zvýrazní tabulku dat, která se používá v grafu. Šedá výplň označuje řádek nebo sloupec použitý pro osu kategorií. Červená výplň označuje řádek nebo sloupec obsahující popisky datových řad. Modrá výplň označuje datové body grafu.

  Datová pole v Excelu

  Obrázek tlačítka popisky datových řad

  Obrázek tlačítka hodnot pro osu kategorií

  Callout 3 datové body v grafu

 2. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Excel chart

  Tip: Pokud nechcete, aby se data zobrazila v grafu, můžete řádky a sloupce v tabulce skrýt.

 3. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na možnost Přepnout řádek/sloupec.

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Vybrat data.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vedle položky položky legendymůžete pomocí šipek nahoru a dolů přesunout řadu v seznamu nahoru nebo dolů.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 4. Klikněte na OK.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 2. Klikněte na kartu Návrh grafu a potom na Vybrat data.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části položky legendy (řady)vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odebrat (-).

  Přidání řady

  V části položky legendy (řady)klikněte na Přidat (+) a potom v excelovém listu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 4. Klikněte na OK.

 1. Vyberte v grafu některou datovou řadu. Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce této datové řady..

 2. Klikněte na Formát.

 3. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Tip: Pokud chcete změnit barvu podle datových bodů v grafu, který obsahuje jenom jednu datovou řadu, klikněte na ni a pak klikněte na kartu Formát . Klikněte na výplňa potom v závislosti na grafu zaškrtněte políčko Vary Color to Point (proměnlivost za bod) nebo Vary Color to Slice (barva podle řezu ). V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na popisky dat.

 3. Vyberte umístění, ve kterém se má popisek dat zobrazovat (například vyberte mimo zakončení).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafua potom na Tabulka dat.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu, klikněte na osya potom klikněte na Další možnosti osy. Zobrazí se podokno Formát osy .

 3. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 4. V části typ osyvyberte osa data.

 5. V části jednotkyv rozevíracím seznamu základní klikněte na položku dny, měsícenebo roky.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

Word

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu ve Wordu.

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf.

 3. Na kartě Charts v části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a potom na příkaz Edit Data in Excel (Upravit data v Excelu).

  Charts tab, Data group

  Otevře se Excel a zobrazí tabulku dat pro graf.

  Data table for an Office chart

 4. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

 6. Pokud chcete zobrazit výsledky změn, přepněte do Wordu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf.

 3. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Data na Plot series by row (Vykreslit řady podle řádků) Plot series by row nebo Plot series by column (Vykreslit řady podle sloupců) Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Pokud přepínač vykreslování není k dispozici

  Přepínač vykreslování je k dispozici pouze pro určité typy grafů a pouze pokud je excelová tabulka dat v grafu otevřená.

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Charts (Grafy) v části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a poté na příkaz Edit Data in Excel (Upravit data v Excelu). Charts tab, Data group

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 3. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Grafy, skupina Aktuální výběr

 4. V navigačním podokně klikněte na možnost Order (Pořadí), potom na název řady a následně na položku Move Up (Posunout nahoru) nebo Move Down (Posunout dolů).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Charts (Grafy).

  Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 3. V části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a potom na Select Data in Excel (Vybrat data v Excelu).

  Charts tab, Data group

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části Series (Řady) vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

  Přidání řady

  V části Series (Řady) klikněte na Add (Přidat) a potom na listu Excelu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte kartu Format (Formát).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 3. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Tip: Pokud chcete barvu odlišit podle datových bodů v grafu, který má jen jednu datovou řadu, klikněte na řadu a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr). V navigačním podokně klikněte na Fill (Vyplnit) a potom v závislosti na grafu zaškrtněte políčko Vary color by point (Odlišit barvu podle bodu) nebo Vary color by slice (Odlišit barvu podle výseče). V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Table (Tabulka dat) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 3. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 4. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), umístěte ukazatel myši na Horizontal Axis (Vodorovnou osu) a klikněte na položku Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 5. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a potom v části Horizontal axis type (Typ vodorovné osy) na položku Date (Datum).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

PowerPoint

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu v PowerPointu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts v části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a potom na příkaz Edit Data in Excel (Upravit data v Excelu).

  Charts tab, Data group

  Otevře se Excel a zobrazí tabulku dat pro graf.

  Data table for an Office chart

 3. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

 5. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do PowerPointu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Data na Plot series by row (Vykreslit řady podle řádků) Plot series by row nebo Plot series by column (Vykreslit řady podle sloupců) Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Pokud přepínač vykreslování není k dispozici

  Přepínač vykreslování je k dispozici pouze pro určité typy grafů a pouze pokud je excelová tabulka dat v grafu otevřená.

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Charts (Grafy) v části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a poté na příkaz Edit Data in Excel (Upravit data v Excelu). Charts tab, Data group

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Grafy, skupina Aktuální výběr

 3. V navigačním podokně klikněte na možnost Order (Pořadí), potom na název řady a následně na položku Move Up (Posunout nahoru) nebo Move Down (Posunout dolů).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Charts (Grafy).

  Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 2. V části Data klikněte na šipku vedle možnosti Edit (Upravit) a potom na Select Data in Excel (Vybrat data v Excelu).

  Charts tab, Data group

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části Series (Řady) vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

  Přidání řady

  V části Series (Řady) klikněte na Add (Přidat) a potom na listu Excelu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte kartu Format (Formát).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Tip: Pokud chcete barvu odlišit podle datových bodů v grafu, který má jen jednu datovou řadu, klikněte na řadu a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr). V navigačním podokně klikněte na Fill (Vyplnit) a potom v závislosti na grafu zaškrtněte políčko Vary color by point (Odlišit barvu podle bodu) nebo Vary color by slice (Odlišit barvu podle výseče). V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Table (Tabulka dat) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), umístěte ukazatel myši na Horizontal Axis (Vodorovnou osu) a klikněte na položku Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 4. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a potom v části Horizontal axis type (Typ vodorovné osy) na položku Date (Datum).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

Excel

Po vytvoření grafu můžete upravovat data v listu Excelu. Změny se projeví v grafu.

 1. Klikněte na graf.

  Excel zvýrazní tabulku dat, která se používá v grafu. Fialová osnova označuje řádek nebo sloupec použitý pro osu kategorií. Zelená osnova označuje řádek nebo sloupec, který obsahuje popisky datové řady. Modrá osnova označuje datové body znázorněné v grafu.

  Excelová tabulka dat pro graf

  Obrázek tlačítka popisky datových řad

  Obrázek tlačítka hodnot pro osu kategorií

  Callout 3 datové body v grafu

 2. Pokud chcete změnit počet řádků nebo sloupců, které jsou součástí grafu, umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu vybraných dat a tažením vyberte další data. V následujícím příkladu je tabulka rozšířena tak, aby zahrnovala další kategorie a datové řady.

  Selecting more data for an Excel chart

  Tip: Pokud nechcete, aby se data zobrazila v grafu, můžete řádky a sloupce v tabulce skrýt.

 3. Pokud chcete do buňky přidat data nebo je upravit, klikněte na ní a potom proveďte změnu.

Po vytvoření grafu můžete změnit způsob, jakým se v grafu vykreslují řádky a sloupce tabulky.  Vaše první verze grafu může například vykreslovat řádky dat z tabulky na svislé ose grafu (hodnoty) a sloupce dat na vodorovné ose (kategorie). V následujícím příkladu graf zvýrazňuje prodeje podle nástroje.

Chart showing sales by category

Ale pokud chcete, aby graf zvýrazňoval prodeje po měsících, můžete změnit způsob, jakým se graf vykreslí.

Graf znázorňující prodej podle měsíců

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Data na Plot series by row (Vykreslit řady podle řádků) Plot series by row nebo Plot series by column (Vykreslit řady podle sloupců) Plot series by column .

  Karta Grafy Excelu, skupina Data

Pokud chcete změnit pořadí datové řady, je třeba pracovat s grafem, který má víc než jednu datovou řadu.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Grafy, skupina Aktuální výběr

 3. V navigačním podokně klikněte na možnost Order (Pořadí), potom na název řady a následně na položku Move Up (Posunout nahoru) nebo Move Down (Posunout dolů).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

  Poznámka: U většiny typů grafů ovlivní změny pořadí datové řady legendu a samotný graf.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte na kartu Charts (Grafy).

  Například ve sloupcovém grafu klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce dané datové řady.

 2. V části Data klikněte na Select (Vybrat).

  Karta Grafy Excelu, skupina Data

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Akce

  Odebrání řady

  V části Series (Řady) vyberte datovou řadu, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na Remove (Odebrat).

  Přidání řady

  V části Series (Řady) klikněte na Add (Přidat) a potom na listu Excelu vyberte všechna data, která chcete zahrnout do grafu.

 1. V grafu vyberte Datová řada a potom klikněte kartu Format (Formát).

  Ve sloupcovém grafu například klikněte na sloupec a vyberou se všechny sloupce v dané datové řadě.

 2. V části styly prvků grafuklikněte na šipku vedle tlačítka vyplnit Tlačítko Barva výplně a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Tip: Pokud chcete barvu odlišit podle datových bodů v grafu, který má jen jednu datovou řadu, klikněte na řadu a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr). V navigačním podokně klikněte na Fill (Vyplnit) a potom v závislosti na grafu zaškrtněte políčko Vary color by point (Odlišit barvu podle bodu) nebo Vary color by slice (Odlišit barvu podle výseče). V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Můžete přidat popisky, aby se v grafu zobrazily hodnoty datových bodů z excelového listu.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Rozložení grafu.

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Table (Tabulka dat) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Když vytváříte graf z dat, která používají kalendářní data, a data se v grafu vykreslují na vodorovné ose, Office automaticky změní vodorovnou osu na datovou (časovou) osu. Vodorovnou osu můžete na datovou osu změnit také ručně. Datová osa zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu Excelu nejsou seřazená postupně nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Office ve výchozím nastavení určuje základní jednotky pro datovou osu podle nejmenšího rozdílu mezi libovolnými dvěma daty. Pokud máte například data pro ceny akcií, kde je nejmenší rozdíl mezi kalendářními daty sedm dnů, Office nastaví základní jednotku na dny. Pokud ale chcete vidět, jak si akcie vedou v dlouhodobém horizontu, můžete základní jednotku změnit na měsíce nebo roky.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. U osy, kterou chcete změnit, zkontrolujte, zda se zobrazují popisky osy.

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), umístěte ukazatel myši na Horizontal Axis (Vodorovnou osu) a klikněte na položku Axis Options (Možnosti osy).

 4. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a potom v části Horizontal axis type (Typ vodorovné osy) na položku Date (Datum).

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Poznámka: Pokud provedete tento postup a data se v grafu nezobrazí jako časová osa, zkontrolujte, jestli jsou popisky osy zapsané v listu Excelu v datovém formátu, jako například 05/01/08 nebo květen-08. Další informace o tom, jak formátovat buňky jako kalendářní data, najdete v článku Zobrazení kalendářních dat, časů, měn, zlomků nebo procent.

Viz také

Vytvoření grafu od začátku do konce

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×