You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BIN2OCT.  v Microsoft Excel.

Popis

Převede binární číslo na osmičkové.

Syntaxe

BIN2OCT (číslo, [místa])

Syntaxe funkce BIN2OCT má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Binární číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 znaků (10 bitů). Nejvyšší bit čísla udává znaménko. Zbývajících 9 bitů určuje velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uveden, použije funkce BIN2OCT nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud číslo není platné binární číslo nebo pokud číslo obsahuje více než 10 znaků (10 bitů), vrátí funkce BIN2OCT hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Je-li zadané číslo záporné, ignoruje funkce BIN2OCT argument místa a vrátí desetimístné osmičkové číslo.

  • Pokud funkce BIN2OCT vyžaduje více znaků než místa, vrátí hodnotu #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud funkce místa není číselného typu, vrátí funkce BIN2OCT hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce BIN2OCT hodnotu #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BIN2OCT(1001;3)

Převede binární číslo 1001 na osmičkové se 3 znaky

011

=BIN2OCT(1100100)

Převede binární číslo 1100100 na osmičkové

144

=BIN2OCT(1111111111)

Převede binární číslo 1111111111 na osmičkové

7777777777

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×