Blok makra Pokud...pak...jinak

Pomocí bloku makra If v desktopových databázích Accessu a webových aplikacích Accessu můžete v závislosti na hodnotě výrazu provádět podmíněně skupiny akcí maker.

If expression Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Blok makra IfThenElse v Accessu

Nastavení

Jak pro blok makra If, tak pro blok makra Else If se musí zadat následující argumenty.

Akční argument

Popis

Výraz

Podmínka, kterou chcete testovat. Musí se jednat o výraz, který se vyhodnocuje jako Pravda nebo Nepravda.

Poznámky

Když vyberete blok makra If, zobrazí se textové pole, abyste mohli zadat výraz představující podmínku, kterou chcete testovat. Kromě toho se zobrazí pole se seznamem, kde můžete vložit akci makra, pod kterou se automaticky zobrazuje text End If. Části If a End If vymezují oblast, ve které můžete zadat skupinu (blok) akcí. Blok se spustí jenom v případě, že se výraz, který zadáte, vyhodnotí jako Pravda.

Pokud chcete vyhodnotit jiný výraz pro případ, že se první výraz vyhodnotí jako Nepravda, můžete kliknout na Přidat blok Else If a vložit volitelný blok Else If. Musíte zadat výraz, který se vyhodnocuje jako Pravda nebo Nepravda. V tomto případě se blok spustí jenom tehdy, že se výraz vyhodnotí jako Pravda a první výraz je Nepravda.

K bloku If můžete přidat tolik bloků Else If, kolik budete chtít.

Kliknutím na Přidat blok Else můžete vložit volitelný blok Else. V tomto případě akce, které vložíte do části Else, budou tvořit blok Else, který se spustí, jenom když se nespustí výše uvedené akce. Do bloku If můžete přidat jeden blok Else.

V následujícím příkladu kódu se akce makra v prvním bloku spustí v případě, že je hodnota [Status] větší než 0. Pokud hodnota [Status] není větší než 0, vyhodnotí se výraz, který následuje za blokem Else If. Akce makra v bloku Else If se spustí, když se hodnota [Status] rovná 0. A nakonec, pokud se nespustí ani první ani druhý blok, spustí se akce v bloku Else.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Bloky If můžete vnořovat. Vnoření bloku If v rámci bloku If byste měli zvážit v případě, že budete chtít vyhodnotit druhý výraz, když se první výraz vyhodnotí jako Pravda. V následujícím příkladu kódu se vnitřní blok If spustí jedině v případě, že je hodnota [Status] větší než 0 a větší než 100.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×