205 5.4 5.4 0 0 196 0 0 0 9 0 0 <image xlink:href="eb66e28a-e355-498d-8707-08198302f5cf"><link xlink:href="02ac514e-cf1d-4060-9cde-6038ca812ede" /></image> <image xlink:href="eb66e28a-e355-498d-8707-08198302f5cf"><link xlink:href="02ac514e-cf1d-4060-9cde-6038ca812ede" /></image> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Get to know Yammer Seznámení s Yammerem fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Work like a network. Pracujte jako v síti. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer lets you get and stay connected with your network of coworkers and tap into your organization's knowledge. Yammer vám umožní stát se součástí sítě spolupracovníků a využívat znalosti vaší organizace. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" And Yammer works seamlessly with <token>Office 365</token> and the Office apps. Yammer bez problémů spolupracuje s <token>Office 365</token> a aplikacemi Office. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Say hello to Yammer Přivítejte Yammer fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Featured training Doporučené školicí kurzy fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <image xlink:href="36028a0b-b7cd-4010-aadb-50b4496e17b7"><link xlink:href="d863154a-4223-4ea2-8855-ccc971321b8e" /></image> <image xlink:href="36028a0b-b7cd-4010-aadb-50b4496e17b7"><link xlink:href="d863154a-4223-4ea2-8855-ccc971321b8e" /></image> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer quick start Rychlé seznámení s Yammerem fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer gives you a faster, smarter way to connect and collaborate across your company. Yammer nabízí rychlejší a chytřejší způsob, jak být v kontaktu a spolupracovat v rámci vaší společnosti. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Find out now Jak na to fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <image xlink:href="8c35fd13-8988-47f4-a5a9-fe6b64fa60d8"><link xlink:href="47526868-b136-40cc-a80d-c870eadd9ba5" /></image> <image xlink:href="8c35fd13-8988-47f4-a5a9-fe6b64fa60d8"><link xlink:href="47526868-b136-40cc-a80d-c870eadd9ba5" /></image> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Use Yammer every day Každodenní používání Yammeru fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Learn how easy it is to get up to speed with Yammer and start connecting with your company. Zjistěte, jak můžete s Yammerem začít snadno a rychle pracovat a být ve spojení s lidmi z vaší společnosti. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Find out how Jak na to fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <image xlink:href="91c9b066-e1cb-4022-a099-72d9c8cbfaab"><link xlink:href="2c0ce4c6-0a99-466f-bf1b-cbe7ffa9779a" /></image> <image xlink:href="91c9b066-e1cb-4022-a099-72d9c8cbfaab"><link xlink:href="2c0ce4c6-0a99-466f-bf1b-cbe7ffa9779a" /></image> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer training Školení pro Yammer fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Find out how to communicate, share files, and get updates from your company in Yammer. Zjistěte, jak můžete v Yammeru komunikovat, sdílet soubory a získávat aktualizace z vaší společnosti. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Learn more Další informace fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer, anywhere Yammer, kdekoli fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Use the Yammer mobile app to stay on top of conversations, post updates, and collaborate with your team no matter where in the world you are. S mobilní aplikací Yammer budete mít přehled o konverzacích, můžete publikovat aktualizace a spolupracovat se svým týmem bez ohledu na to, ve které části světa se zrovna nacházíte. fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <c0>Download the mobile app</c0><linkUri>https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=533416</linkUri> <c0>Stáhnout mobilní aplikaci</c0><linkUri>https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=533416</linkUri> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <linkText>Download the mobile app</linkText><linkUri>https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=533416</linkUri> <image xlink:href="8c625f97-ce45-4d13-8943-30a0b2dab2f7"><externalLink><linkText /><linkAlternateText></linkAlternateText><linkUri>https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=533416</linkUri></externalLink></image> <image xlink:href="8c625f97-ce45-4d13-8943-30a0b2dab2f7"><externalLink><linkText /><linkAlternateText></linkAlternateText><linkUri>https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=533416</linkUri></externalLink></image> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Featured topics Doporučená témata fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Attach a file to a message Připojení souboru ke zprávě fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Edit documents from Yammer Úpravy dokumentů z Yammeru fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Set up Yammer on your mobile phone Nastavení Yammeru na mobilním telefonu fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Yammer for Windows and Mac Yammer pro Windows a Mac fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Enable or disable email and phone notifications Povolit nebo zakázat oznámení e-mailu a telefonu fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Can I unsubscribe from Yammer? Můžu se odhlásit z odběru Yammeru? fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Is my group in Yammer connected to Microsoft 365? Je moje skupina v Yammeru připojená k Microsoftu 365? Is my group in Yammer connected to Office 365? Je moje skupina v Yammeru připojená k Office 365? fuzzyMatch="89" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" How do I find a group's feedID? Jak najdu ID skupiny informačního kanálu? fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Accessibility in Yammer Přístupnost v Yammeru fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Keyboard shortcuts for Yammer Klávesové zkratky pro Yammer fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" Use Yammer with a screen reader Používání Yammeru se čtečkou obrazovky fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <c0>Yammer admin help</c0><linkUri>https://docs.microsoft.com/yammer</linkUri> <c0>Nápověda pro správce Yammeru</c0><linkUri>https://docs.microsoft.com/yammer</linkUri> fuzzyMatch="102" tmProject="GEMINI-IW" tmLabel="_425075" <linkText>Yammer admin help</linkText><linkUri>https://docs.microsoft.com/yammer</linkUri>

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×