Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí test nezávislosti. Funkce CHITEST vrátí hodnotu rozdělení chí-kvadrát (χ2) pro dané testové kritérium a příslušné stupně volnosti. Pomocí testů χ2 můžete určit, jestli experiment potvrzuje předpokládané výsledky.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci najdete v článku CHISQ.TEST (funkce).

Syntaxe

CHITEST(aktuální,očekávané)

Syntaxe funkce CHITEST má následující argumenty:

 • Aktuální:     Povinný argument. Jedná se o oblast dat obsahující pozorování, která chcete testovat a srovnávat s předpokládanými hodnotami.

 • Očekávané:     Povinný argument. Jedná se o oblast dat obsahující podíl součinu součtů řádků a sloupců a celkového součtu.

Poznámky

 • Pokud mají argumenty Aktuální a Očekávané rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce CHITEST chybovou hodnotu #N/A.

 • Test χ2 nejdřív vypočítá testové kritérium χ2 pomocí vzorce:

  Rovnice

  kde:

  Aij = aktuální četnost v i-tém řádku a j-tém sloupci

  Eij = očekávaná četnost v i-tém řádku a j-tém sloupci

  r = počet řádků

  c = počet sloupců

 • Nízká hodnota χ2 je indikátorem nezávislosti. Ze vzorce vyplývá, že hodnota χ2 je vždy kladná nebo rovná 0 a rovná se 0, jenom pokud Aij = Eij pro všechna i,j.

 • Funkce CHITEST vrátí pravděpodobnost, že za předpokladu nezávislosti mohla náhodně nastat hodnota testového kritéria χ2 nejméně tak vysoká, jako hodnota vypočítaná výše uvedeným vzorcem. Při výpočtu této pravděpodobnosti funkce CHITEST používá rozdělení χ2 s příslušným počtem stupňů volnosti, df. Pokud r > 1 a c > 1, pak df = (r - 1)(c - 1). Jestliže r = 1 a c > 1, pak df = c - 1 nebo pokud r > 1 a c = 1, pak df = r - 1. r = c= 1 není povolené a je vrácená hodnota #N/A.

 • Funkce CHITEST je nejvhodnější, pokud nejsou hodnoty Eij příliš nízké. Někteří statistici doporučují, aby všechna Eij byla větší nebo rovná 5.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Muži (aktuální)

Ženy (aktuální)

Popis

58

35

Souhlasí

11

25

Neutrální

10

23

Nesouhlasí

Muži (očekávané)

Ženy (očekávané)

Popis

45,35

47,65

Souhlasí

17,56

18,44

Neutrální

16,09

16,91

Nesouhlasí

Vzorec

Popis

Výsledek

=CHITEST(A2:B4;A6:B8)

Rozdělení χ2 pro výše uvedená data je 16,16957 s 2 stupni volnosti.

0,0003082

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×