CONFIDENCE (funkce)

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru s normálním rozdělením. Interval spolehlivosti je oblast po obou stranách střední hodnoty výběru. Pokud si například objednáte výrobek poštou, můžete s určitým stupněm spolehlivosti určit, kdy nejdříve a kdy nejpozději byste měli zboží dostat.

Syntaxe

CONFIDENCE(alfa;sm_odch;velikost)

Alfa     je hladina významnosti, pomocí které je vypočítána hladina spolehlivosti. Hladina spolehlivosti se rovná 100×(1 - alfa) %, tzn. je-li argument alfa roven hodnotě 0,05, bude mít hladina spolehlivosti hodnotu 95 %.

Sm_odch     je směrodatná odchylka základního souboru pro danou oblast dat a pokládá se za známou.

Velikost     je velikost výběru.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument alfa ≤ 0 nebo alfa ≥ 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument sm_odch ≤ 0, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud není argument velikost celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud je argument velikost < 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Za předpokladu, že se argument alfa rovná 0,05, je třeba vypočítat plochu pod křivkou standardního normálního rozdělení, která se rovná (1-alfa), neboli 95 %. Tato hodnota je ±1,96. Interval spolehlivosti je tedy:

    Rovnice

Příklad

Předpokládejme, že ve výběru 50 dojíždějících činí průměrná doba jejich cesty do zaměstnání 30 minut se směrodatnou odchylkou základního souboru 2,5. Můžeme si být na 95 procent jisti, že střední hodnota základního souboru leží v intervalu:

Rovnice

Alfa

Sm_odch

Velikost

Vzorec

Popis (výsledek)

0,05

0,5

500

=CONFIDENCE([alfa];[sm_odch];[velikost])

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru. Jinými slovy, průměrná délka cesty do zaměstnání je rovna 30 ± 0,692951 minut, neboli 29,3 až 30,7 minut. (0,692951)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×