Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Funkce COUNTIFS použije kritéria u buněk ve víc oblastech a spočítá, kolikrát jsou splněná všechna kritéria.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Toto video je součástí výukového kurzu s názvem Pokročilé funkce KDYŽ.

Syntaxe

COUNTIFS(oblast_kritérií1, kritérium1, [oblast kritérií2, kritéria2]…)

Syntaxe funkce COUNTIFS obsahuje následující argumenty:

  • Oblast_kritérií1:    Povinný argument. První oblast, ve které mají být vyhodnocena přidružená kritéria.

  • Kritérium1:    Povinný argument. Kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku nebo textem, které definuje buňky, jež mají být započítány. Kritérium může mít například následující podobu: 32, ">32", B4, "jablka" nebo "32".

  • Oblast_kritérií2, kritérium2, …:    Nepovinný argument. Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Je možné zadat až 127 dvojic oblast/kritérium.

Důležité informace: Každá další oblast musí mít stejný počet řádků a sloupců jako argument oblast_kritérií1. Oblasti spolu nemusí sousedit.

Poznámky

  • Každé kritérium oblasti je použito vždy u jedné buňky. Pokud všechny první buňky splňují přidružené kritérium, je počet zvýšen o jednu. Jestliže všechny druhé buňky splňují přidružené kritérium, je počet zvýšen opět o jednu a tak dále, dokud nebudou vyhodnoceny všechny buňky.

  • Pokud je argumentem kritéria odkaz na prázdnou buňku, bude funkce COUNTIFS zpracovávat prázdnou buňku jako hodnotu 0.

  • V kritériích lze používat zástupné znaky – otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Chcete-li vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následujících tabulkách a vložte je do buňky A1 nového excelového listu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Prodejce

Překročená kvóta Q1

Překročená kvóta Q2

Překročená kvóta Q3

Dryml

Ano

Ne

Ne

Miklus

Ano

Ano

Ne

Stoklasa

Ano

Ano

Ano

Karásek

Ne

Ano

Ano

Vzorec

Popis

Výsledek

=COUNTIFS(B2:D2;"=Ano")

Spočítá, kolikrát za období Q1, Q2 a Q3 Dryml překročil prodejní kvótu (pouze v období Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5;"=Ano";C2:C5;"=Ano")

Spočítá, kolik prodejců překročilo kvótu za období Q1 i Q2 (Miklus a Stoklasa).

2

=COUNTIFS(B5:D5;"=Ano";B3:D3;"=Ano")

Spočítá, kolikrát za období Q1, Q2 a Q3 Karásek a Miklus překročili stejnou kvótu (pouze v období Q2).

1

Příklad 2

Data

 

1

01.05.11

2

02.05.11

3

03.05.11

4

04.05.11

5

05.05.11

6

06.05.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=COUNTIFS (A2:A7;"<6";A2:A7;">1")

Spočítá, kolik čísel v intervalu 1 až 6 (bez čísel 1 a 6) je obsaženo v buňkách A2 až A7.

4

=COUNTIFS (A2:A7; "<5";B2:B7;"<3. 5. 2011")

Spočítá, kolik řádků obsahuje v buňkách A2 až A7 čísla menší než 5 a zároveň v buňkách B2 až B7 má data dřívější než datum 3. 5. 2008.

2

=COUNTIFS (A2:A7; "<" & A6; B2:B7;"<" & B4)

Stejný popis jako v předchozím příkladu, ale v kritériu jsou místo konstant použity odkazy na buňky.

2

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Ke spočítání buněk, které nejsou prázdné, použijte funkci POČET2

Pokud chcete spočítat buňky pomocí jednoho kritéria, použijte funkci COUNTIF.

Funkce SUMIF sečte jenom hodnoty, které splňují jedno kritérium

Funkce SUMIFS sečte jenom hodnoty, které splňují víc kritérií

Funkce IFS (Microsoft 365, Excel 2016 a novější)

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Statistické funkce

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×