Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce COVARIANCE.S v Microsoft Excelu.

Vrátí kovarianci výběru, průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

Syntaxe

COVARIANCE.S(matice1,matice2)

Syntaxe funkce COVARIANCE.S obsahuje následující argumenty:

  • Matice1:     Povinný argument. První oblast buněk s celými čísly.

  • Matice2:     Povinný argument. Druhá oblast buněk s celými čísly.

Poznámky

  • Argumenty funkce musejí být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Pokud argumenty matice1 a matice2 obsahují různý počet datových bodů, vrátí funkce COVARIANCE.S chybovou hodnotu #N/A.

  • Pokud je matice1 nebo matice2 prázdná nebo obsahuje pouze jeden datový bod, funkce COVARIANCE. S vrátí hodnotu #DIV/0! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=COVARIANCE.S({2,4,8};{5,11,12})

Kovariance výběru pro datové body ve funkci zadané jako matice.

9,666666667

2

5

4

11

8

12

Vzorec

Popis

Výsledek

=COVARIANCE.S(A3:A5;B3:B5)

Kovariance výběru pro identické datové body, ale ve funkci zadané jako oblasti buněk.

9,666666667

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×