Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEMEMBER.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí člen nebo n-tici z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.

Syntaxe

CUBEMEMBER(připojení; výraz_člena; [titulek])

Syntaxe funkce CUBEMEMBER má následující argumenty:

 • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

 • Výraz_člena:    Povinný argument. Textový řetězec výrazu MDX (Multidimensional Expression), jehož výsledkem je jedinečný člen datové krychle. Hodnota argumentu výraz_člena může být také řazená kolekce členů, zadaná jako oblast buněk nebo maticová konstanta.

 • Titulek:    Nepovinný argument. Textový řetězec, který se zobrazí (je-li definován) v buňce místo titulku z datové krychle. Je-li vrácena řazená kolekce členů, použije se titulek posledního člena kolekce.

Poznámky

 • Při vyhodnocování funkce CUBEMEMBER se před načtením všech dat v buňce přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

 • Použijete-li funkci CUBEMEMBER jako argument v jiné funkci CUBE, použije tato funkce CUBE výraz MDX, který identifikuje člen nebo n-tici, nikoli zobrazenou hodnotu v buňce funkce CUBEMEMBER.

 • Pokud název připojení není platným připojením sešitu uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBEMEMBER #NAME? chybová hodnota. Pokud server OLAP (Online Analytical Processing) není spuštěný, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEMEMBER #NAME? chybová hodnota.

 • Pokud je nejméně jeden prvek uvnitř řazené kolekce členů neplatný, vrátí funkce CUBEMEMBER #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud member_expression delší než 255 znaků, což je limit pro argument funkce, vrátí funkce CUBEMEMBER #VALUE! chybová hodnota. Pokud chcete použít textové řetězce delší než 255 znaků, zadejte textový řetězec do buňky (pro kterou je limit 32 767 znaků) a jako argument použijte odkaz na buňku.

 • Funkce CUBEMEMBER vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI v následujících případech:

  • Syntaxe argumentu výraz_člena není správná.

  • V krychli neexistuje člen určený v textovém řetězci záznamu MDX.

  • N-tice je neplatná, protože neexistuje průsečík zadaných hodnot. (Tato situace může nastat u více prvků ve stejné hierarchii.)

  • Sada obsahuje minimálně jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

 • Funkce CUBEMEMBER může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na počítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEMEMBER("Prodeje";"[Čas].[Fiskální].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1;D$12)

=CUBEMEMBER("Prodeje";(B4;C6;D5);"Prodej2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales";"([Výrobek].[Potravina];[Čas].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1;C$12:D$12)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×