Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBERANKEDMEMBER v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí n-tý nebo pořadový člen množiny. Slouží k vrácení jednoho nebo více prvků množiny, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.

Syntaxe

Funkce CUBERANKEDMEMBER(připojení; výraz_sady; pořadí; [titulek])

Syntaxe funkce CUBERANKEDMEMBER má následující argumenty:

  • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

  • Výraz_sady:    Povinný argument. Textový řetězec obsahující výraz sady, například "{[Položka1].děti}". Jako argument výraz_sady je možné použít i funkci CUBESET nebo odkaz na buňku obsahující funkci CUBESET.

  • Pořadí:    Povinný argument. Celé číslo označující nejvyšší hodnotu, která má být vrácena. Jestliže má argument pořadí hodnotu 1, vrací nejvyšší hodnotu, má-li hodnotu 2, vrací druhou nejvyšší hodnotu atd. Chcete-li vrátit pět nejvyšších hodnot, použijte pětkrát funkci CUBERANKEDMEMBER a v každé z nich určete jiné pořadí 1 až 5.

  • Titulek:    Nepovinný argument. Textový řetězec, který se zobrazí v buňce místo titulku z datové krychle, pokud je definován.

Poznámky

  • Během vyhodnocování funkce CUBERANKEDMEMBER se před načtením všech dat v buňce přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

  • Pokud není název připojení platným připojením uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBERANKEDMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV? . Pokud server Online Analytical Processing (OLAP) není spuštěn, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBERANKEDMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV? .

  • Funkce CUBERANKEDMEMBER vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, je-li syntaxe argumentu výraz_sady nesprávná nebo jestliže sada obsahuje alespoň jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

Příklady

=CUBERANKEDMEMBER("Prodeje";$D$4;1;"Nejlepší měsíc")

=CUBERANKEDMEMBER("Prodeje";CUBESET("Prodeje";"Léto";"[2004].[Červen]";"[2004].[Červenec]";"[2004].[Srpen]");3;"Nejlepší měsíc")

Tip: Má-li být vráceno posledních n hodnot, použijte argumenty pořadí_řazení a způsob řazení funkce CUBESET pro obrácení pořadí sady tak, aby horními hodnotami v seřazené sadě byly poslední hodnoty. Například funkce CUBERANKEDMEMBER ("Prodeje"; $D$4;1) vrátí posledního člena, funkce CUBERANKEDMEMBER ("Prodeje"; $D$4; 2) vrátí předposledního člena atd.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×