Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUMIPMT.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí kumulovaný úrok z půjčky vyplacený za určité období.

Syntaxe

CUMIPMT(úrok, období, půjčka, začátek, konec, typ)

Syntaxe funkce CUMIPMT má následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Úroková míra.

 • Pper:    Povinný argument. Celkový počet platebních období.

 • Souč_hod:    Povinný argument. Aktuální hodnota.

 • Začátek:    Povinný argument. Počáteční období ve výpočtu. Platební období jsou číslována od 1.

 • Konec:    Povinný argument. Poslední období ve výpočtu.

 • Typ:    Povinný argument. Časování splátek.

Typ

Provádění příslušných plateb

0 (nula)

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Při zadávání úroku a období je nutné používat stejné jednotky. Jestliže provádíte měsíční platby za čtyřletou půjčku při 10% úrokové sazbě, použijte 10%/10 pro úrok a 4*12 pro období. Pokud provádíte každoroční platby stejné půjčky, použijte hodnoty 12procentní pro úrok a 4 pro období.

 • Pokud je ≤ 0, nper ≤ 0 nebo pv ≤ 0, vrátí funkce CUMIPMT #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud start_period < 1, end_period < 1 nebo start_period > end_period, vrátí funkce CUMIPMT #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je typ jiné číslo než 0 nebo 1, vrátí funkce CUMIPMT hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,09

Roční úroková sazba

30

Doba půjčky v letech

125000

Současná hodnota

Vzorec

Popis

Výsledek

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Celkový úrok zaplacený za druhý rok, platební období 13 až 24

-11135,23213

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Úrok zaplacený v jedné splátce za první měsíc

-937,5

Poznámky: 

 • Roční úroková sazba je vydělena 12, protože je úrok připisován každý měsíc. Počet plateb je získán vynásobením počtu let, ve kterých jsou prováděny platby, hodnotou 12.

 • V Excel pro web zobrazte výsledek ve správném formátu, vyberte buňku a potom na kartě Domů ve skupině Číslo klikněte na šipku vedle položky Formát čísla a klikněte na Obecné.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×