Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUMPRINC v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí kumulativní jistinu půjčky splacenou za určité období.

Syntaxe

CUMPRINC(úrok, období, půjčka, začátek, konec, typ)

Syntaxe funkce CUMPRINC obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Úroková míra.

 • Pper:    Povinný argument. Celkový počet platebních období.

 • Souč_hod:    Povinný argument. Aktuální hodnota.

 • Začátek:    Povinný argument. Počáteční období ve výpočtu. Platební období jsou číslována od 1.

 • Konec:    Povinný argument. Poslední období ve výpočtu.

 • Typ:    Povinný argument. Časování splátek.

Typ

Provádění příslušných plateb

0 (nula)

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Při zadávání úroku a období je nutné používat stejné jednotky. Jestliže provádíte měsíční platby za čtyřletou půjčku při 12% úrokové sazbě, použijte 12%/12 pro úrok a 4*12 pro období. Pokud provádíte každoroční platby stejné půjčky, použijte hodnoty 12procentní pro úrok a 4 pro období.

 • Pokud je ≤ 0, nper ≤ 0 nebo pv ≤ 0, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud start_period < 1, end_period < 1 nebo start_period > end_period, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je typ jiné číslo než 0 nebo 1, vrátí funkce CUMPRINC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,09

Roční úroková sazba

30

Období v letech

125000

Současná hodnota

Vzorec

Popis

Výsledek

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Celková jistina zaplacená za druhý rok, platební období 13 až 24

-934,1071234

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Jistina zaplacená v jedné splátce za první měsíc (-68,27827)

-68,27827118

Poznámky: 

 • Vydělením roční úrokové sazby hodnotou 12 získáte měsíční sazbu. Počet plateb získáte vynásobením počtu let, ve kterých jsou prováděny platby, hodnotou 12.

 • Chcete-li, aby se výsledek zobrazil ve webové aplikaci Excel Web App ve správném formátu, vyberte buňku a pak na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku u tlačítka Formát čísla a klikněte na příkaz Obecný.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×