Definování nových odrážek, číslování a víceúrovňových seznamů

Vzhled seznamu můžete přizpůsobit definováním vlastních číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a víceúrovňových seznamů. Jakmile si je přizpůsobíte, můžete tato nastavení uložit jako styl a znovu je použít.

Co chcete udělat?

Definování nové odrážy

Udělejte něco z tohoto:

Změna odrážek na symbol

 1. Vyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami Šipka dolů tlačítka odrážkového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat novou odrážku.

 3. Klikněte na Symbol a potom klikněte na symbol, který chcete použít.

 4. Klikněte na OK.

Změna odrážky na obrázek

 1. Vyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami Šipka dolů tlačítka odrážkového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat novou odrážku.

 3. Klikněte na Obrázek a přejděte na svůj obrázek ze souboru nebo z Hledání obrázků Bingem.

 4. Klikněte na Vložit.

 5. Podívejte se, jak budou odrážky obrázku vypadat, a kliknutím na OK přidejte odrážku nebo změňte obrázek podle kroků 3 až 5.

Změna písma odrážek

 1. Vyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami Šipka dolů tlačítka odrážkového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat novou odrážku.

 3. Klikněte na Písmo a změňte vlastnosti písma, které chcete použít pro odrážku. Můžete si zvolit nastavení na kartě Písmo nebo na kartě Upřesnit:

Karta

Popis

Karta Písmo

Změna písma odrážek, stylu, velikosti, barvy, stylu podtržení, barvy podtržení a efektů

Karta Upřesnit

Změna proložení znaků písma odrážek a funkce písem OpenType

Změna zarovnání odrážek

 1. Vyberte text nebo seznam s odrážkami, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Seznam s odrážkami Šipka dolů tlačítka odrážkového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat novou odrážku.

 3. V části zarovnání zvolte Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

 4. Klikněte na OK.

Definování nového formátu číslování

 1. Vyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Číslovaný seznam Šipka dolů na tlačítku číslovaného seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat nový formát číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl, klikněte na šipku dolů vedle položky Styl číslování a zvolte čísla, písmena nebo jiný chronologický formát.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, styl a barvu, klikněte na Písmo a zvolte nastavení na kartě Písmo nebo na kartě Upřesnit:

  Karta

  Popis

  Karta Písmo

  Změna písma odrážek, stylu, velikosti, barvy, stylu podtržení, barvy podtržení a efektů

  Karta Upřesnit

  Změna proložení znaků písma odrážek a funkce písem OpenType

 5. Pokud chcete přidat k číslování pomlčku, závorky nebo jinou hodnotu, zadejte je do pole Formát číslování.

 6. Pokud chcete změnit zarovnání číslování, zvolte Vlevo, Na střed, nebo Vpravo v části Zarovnání.

 7. Klikněte na OK.

Definování nového víceúrovňového seznamu

 1. Vyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam Šipka dolů tlačítka víceúrovňového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat nový víceúrovňový seznam.

 3. Kliknutím na Další v levém dolním rohu rozbalte dialogové okno Víceúrovňový seznam.

 4. Zvolte úroveň seznamu, který chcete upravit, tak, že jej vyberete v seznamu. Ve výchozím nastavení je zaškrtnutá možnost 1.

 5. Určete, kde chcete použít změny kliknutím na Celý seznam, Od tohoto místa dále nebo Aktuální odstavec.

 6. Pokud chcete použít stávající styl ve Wordu pro každou úroveň v seznamu, zvolte styl v části Propojit úroveň na styl.

 7. Zvolte číslo, které se má zobrazit v galerii. Ve výchozím nastavení je zobrazená možnost Úroveň 1.

 8. V části Název seznamu polí pojmenujte víceúrovňový seznam. Tento název se zobrazí vždy, když vidíte pole Listnum.

 9. Pokud chcete přidat k číslovanému seznamu pomlčku, závorky nebo jinou hodnotu, zadejte je do pole Formát číslování.

 10. Pokud chcete změnit velikost písma, styl a barvu, klikněte na Písmo a zvolte nastavení na kartě Písmo nebo na kartě Upřesnit:

  Karta

  Popis

  Karta Písmo

  Změna písma odrážek, stylu, velikosti, barvy, stylu podtržení, barvy podtržení a efektů

  Karta Upřesnit

  Změna proložení znaků písma odrážek a funkce písem OpenType

 11. Pokud chcete změnit styl, klikněte na šipku dolů vedle položky Styl číslování a zvolte čísla, písmena nebo jiný chronologický formát. Zadejte číslo úrovně, ze které chcete tyto položky vložit.

 12. Zvolte číslo, kterým má seznam začít. Výchozí hodnota je 1. Pokud chcete začít číslovat od začátku po určité úrovni, zaškrtněte políčko Číslovat od začátku po a zvolte v seznamu požadovanou úroveň.

 13. Vyberte Arabské číslování, které umožňuje vynutit u víceúrovňového seznamu arabské číslování.

 14. Pokud chcete změnit zarovnání číslování, zvolte Vlevo, Na střed, nebo Vpravo v části Zarovnání.

 15. Zadejte hodnotu, od které má začít zarovnání, a hodnotu pro odsazení textu.

 16. Pokud chcete použít tyto hodnoty pro celý seznam, zvolte Nastavit pro všechny úrovně.

 17. Zadejte hodnotu, která má následovat za každým číslem, znak tabulátoru, mezeru nebo nic. Zkontrolujte Přidat tabulátor na a zadejte požadovanou hodnotu.

 18. Klikněte na OK.

Definování nového stylu seznamu

 1. Vyberte text nebo číslovaný seznam, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam Šipka dolů tlačítka víceúrovňového seznamu ve Wordu a potom klikněte na Definovat nový styl seznamu.

 3. Zadejte název svého nového stylu seznamu.

 4. Zvolte číslo, kterým má seznam začít. Výchozí hodnota je 1.

 5. Zvolte úroveň v seznamu, pro který chcete použít formátování.

 6. Určete řez písma, velikost a barvu pro styl seznamu.

 7. Změnou šipky dolů změníte styl číslovaného seznamu nebo seznamu s odrážkami.

 8. Zvolte symbol pro seznam.

 9. Zvolte obrázek pro seznam.

 10. Odsazení můžete přesunout doleva nebo doprava.

 11. Určete, jestli chcete použít tyto změny na Pouze v tomto dokumentu nebo na Nové dokumenty založené na této šabloně.

 12. Pokud chcete změnit další nastavení formátování, klikněte na Formát a zvolte Písmo, Číslování, Textové efekty atd.

 13. Klikněte na OK.

Vypnutí automatického číslování seznamů

 1. Pro verzi Wordu, kterou používáte, použijte jednu z následujících metod:

  Word 2016, Word 2013 nebo Word 2010

  • Vyberte Soubora v levém podokně vyberte Možnosti.

  Word 2007

  • Klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak vyberte Možnosti aplikace Word.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Word v levém podokně vyberte Kontrola pravopisu a nátisku .

 3. V pravém podokně vyberte v části Možnosti automatických opravmožnost Možnosti automatických oprav.

 4. Vyberte kartu Automatický formát při psaní.

 5. V části Použít při psanízrušte zaškrtnutí políčka Automatické číslování seznamů a pak vyberte OK.

Související informace

Změna nastavení vzdálenosti mezi odrážkou nebo číslem a textem v seznamu

Změna číslování v číslovaném seznamu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×