Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MDETERM.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí determinant matice.

Syntaxe

DETERMINANT(matice)

Funkce DETERMINANT má následující argumenty:

  • Matice:    Povinný argument. Jedná se o matici čísel se stejným počtem řádků a sloupců.

Poznámky

  • Argument matice může být zadán jako oblast buněk, například A1:C3, jako maticová konstanta, například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}, nebo jako příslušný název.

  • Funkce DETERMINANT vrátí chybu #HODNOTA! v těchto případech:

    • Některé z buněk matice jsou prázdné nebo obsahují text.

    • Matice neobsahuje stejný počet řádků a sloupců.

  • Determinant matice je číslo vypočtené z hodnot v matici (poli). Pro pole se třemi sloupci a řádky (A1:C3) je determinant definován jako:

DETERMINANT(A1:C3)
rovná se A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Determinanty matice se nejčastěji používají k řešení soustav matematických rovnic.

  • Funkce DETERMINANT počítá s přesností přibližně 16 míst a vykazuje tedy velmi malé numerické chyby. Například determinant singulární matice se může od nuly lišit o hodnotu 1E-16.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Data

Data

Data

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=DETERMINANT(A2:D5)

Determinant výše uvedené matice

88

=DETERMINANT({3;6;1|1;1;0|3;10;2})

Determinant matice jako maticová konstanta

1

=DETERMINANT({3;6|1;1})

Determinant matice v maticové konstantě

-3

=DETERMINANT({1;3;8;5|1;3;6;1})

Vrátí chybu, protože matice nemá stejný počet řádků a sloupců.

#HODNOTA!

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×