V tomto článku se popisuje, jak se Projekt maker dá digitálně podepsat pomocí Certifikát. Pokud ještě digitální certifikát nemáte, budete ho muset získat.

Tip: Pokud chcete používat nebo testovat projekty maker na vlastním počítači, můžete pomocí nástroje Selfcert.exe vytvořit vlastní certifikát pro podepisování svým držitelem.

Získání digitálního certifikátu

Digitální certifikát můžete získat od komerční certifikační autority nebo od svého interního správce zabezpečení nebo pracovníka oddělení informačních technologií.

Další informace o certifikačních autoritě, které nabízejí služby pro produkty Microsoftu, najdete v seznamu členů programu kořenových certifikátů Microsoftu.

Vzhledem k tomu, že digitální certifikát, který si sami vytvoříte, není vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou, označují se projekty maker digitálně podepsané pomocí takového certifikátu jako projekty podepsané svým držitelem. Microsoft Office důvěřuje certifikátu podepsanému svým držitelem jenom v počítači, ve kterém je certifikát podepsaný svým držitelem přidaný do složky Důvěryhodné kořenové certifikační autority v úložišti Certifikáty – aktuální uživatel. Díky tomu je vhodné testovat nebo používat na vlastním počítači nebo na velmi malém počtu počítačů, které spravujete, ale není příliš dobré pro distribuci projektů maker jiným lidem.

Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem

 1. Přejděte do složky C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16.

  Tip: Pokud ji v této složce nenajdete, zkuste C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16.

 2. Klikněte na SelfCert.exe. Zobrazí se okno Vytvořit digitální certifikát.

 3. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte popisný název certifikátu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Když se zobrazí zpráva SelfCert - úspěch, klikněte na tlačítko OK.

 1. Přejděte do umístění C:\Program Files\Microsoft Office\<verze Office>\.

 2. Klikněte na SelfCert.exe. Zobrazí se okno Vytvořit digitální certifikát.

 3. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte popisný název certifikátu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Když se zobrazí zpráva SelfCert - úspěch, klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení certifikátu v úložišti osobních certifikátů

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti sítě Internet a potom na kartu Obsah.

 3. Klikněte na tlačítko Certifikáty a pak na kartu Osobní.

Digitální podpis projektu maker v Excelu, PowerPointu, Publisheru, Visiu, Outlooku nebo Wordu

 1. Otevřete soubor s projektem maker, který chcete podepsat.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na možnost Visual Basic.

  Poznámka: Pokud není karta Vývojář k dispozici: Klikněte na kartu Soubor. Klikněte na položku Možnosti. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet. V seznamu Přizpůsobit pás karet klikněte na položku Vývojář a potom na tlačítko OK.

 3. V editoru jazyka Visual Basic klikněte v nabídce Tools (Nástroje) na příkaz Digital Signature (Digitální podpis).

 4. Zobrazí se dialogové okno Digitální podpis.

 5. Vyberte certifikát a klikněte na tlačítko OK

  Poznámka: Pokud jste dosud nevybrali digitální certifikát nebo chcete použít jiný, klikněte na tlačítko Zvolit. Vyberte certifikát a pak klikněte na tlačítko OK.

Další poznámky

 • Makra doporučujeme podepisovat až po otestování a přípravě řešení na distribuci: pokud se kód v podepsaném projektu maker jakýmkoli způsobem změní, odebere se jeho digitální podpis. Pokud je však v místním počítači nainstalovaný platný digitální certifikát, který se předtím používal k podepsání daného projektu maker, při uložení se tento projekt maker automaticky znovu podepíše.

 • Pokud chcete uživatelům vašeho řešení zabránit v tom, aby projekt maker omylem změnili a zneplatnili tím váš podpis, uzamkněte projekt maker před podepsáním. Digitální podpis jenom znamená, že ručíte za to, že po vašem podpisu do projektu nikdo nezasáhl. Nedokazuje, že jste autorem projektu. Uzamknutí projektu maker tedy nezabrání jinému uživateli nahradit digitální podpis jiným podpisem. Správci podnikové sítě můžou znovu podepsat šablony a doplňky, aby mohli určovat, které prvky budou uživatelé na svých počítačích spouštět.

 • Jestliže vytvoříte doplněk, který slouží k přidání kódu k projektu maker, měl by váš kód určovat, zda je projekt maker digitálně podepsán, a měl by uživatele upozornit na důsledky úprav podepsaného projektu dříve, než budou pokračovat v práci.

 • Při digitálním podpisu maker je důležité použít časové razítko, jímž ostatním uživatelům umožníte ověřit váš podpis i v případě, že vypršela platnost certifikátu k danému podpisu nebo byl certifikát po podpisu odvolán. Podepíšete-li makra bez časového razítka, bude podpis platný jen po dobu platnosti vašeho certifikátu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×