Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Přiřazení doby trvání, práce a zdroje úkolu jsou vzájemně propojená. Když přiřadíte Zdroje k Úkol, Project vypočítá, jak dlouho bude úkol pravděpodobně trvat, než se s těmito zdroji dokončí. Pokud přiřadíte více zdrojů najednou, Doba trvání původní odhad nezmění. Pokud ale změníte počet zdrojů pro úkol, který už má Přiřazení, vypočítá Project, kolik času bude s těmito zdroji trvat, a na základě typu úkolu zmenší nebo zvětší hodnotu doby trvání úkolu nebo jeho hodnotu práce. Tomu se říká Plánování řízené úsilím.

Pokud je třeba úkol s čtyřdenní dobou trvání přiřazený ke dvěma zdrojům, zůstane doba trvání na čtyři dny a každý zdroj je přiřazen k práci na úkolu po dobu čtyř dnů. Pokud ale přiřadíte další dva zdroje, doba trvání se zmenší na dva dny, protože se očekává, že doba trvání bude poloviční a bude mít dvakrát tolik zdrojů.

Když přiřadíte další zdroj k úkolu s pevnou dobou trvání, který už má přiřazené zdroje a který používá plánování řízené úsilím, Project upraví hodnoty práce. Pokud úkol musí trvat určité množství času a pokud k úkolu přidáte další zdroj, přiřadí se každému zdroji méně celkové práce.

Chování typu úkolu je popsané v následující tabulce.

Typ úkolu

Upravené jednotky

Upravená doba trvání

Upravená práce

Úkol typu Pevné jednotky

Bude přepočítána doba trvání.

Přepočítá se práce.

Přepočítá se doba trvání.

Úkol typu Pevná práce

Bude přepočítána doba trvání.

Budou přepočítány jednotky.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná doba trvání

Bude přepočítána práce.

Přepočítá se práce.

Budou přepočítány jednotky.

Řešení

Obnovení doby trvání na předchozí hodnotu

  1. Vyberte úkol, který chcete změnit.

  2. Na kartě Zdroj zvolte Přiřadit zdroje.

  3. Ve sloupci Název zdroje vyberte zdroj, který jste přidali do původně přiřazených zdrojů, a pak zvolte Odebrat.

Vypnutí plánování řízené úsilím pro jednotlivé úkoly

  1. Vyberte úkol, který chcete změnit.

  2. Na kartě Úkol zvolte Informace.

  3. Na kartě Upřesnit zrušte zaškrtnutí políčka Řízená úsilím.

Vypnutí plánování řízené úsilím pro všechny nové úkoly

  1. Zvolte Soubor >možnosti > Plánu.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Nové úkoly jsou řízené úsilím.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×