Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync 2013 pro Windows Phone

Poslední aktualizace: prosinec 2013

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync 2013 pro Windows Phone

Delegování hovorů (přesměrování hovorů/souběžné vyzvánění)

Protokolování na straně klienta

Karta kontaktu

Historie konverzací

Program zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Sdílení plochy a aplikací

Služby tísňového volání

Sdílení polohy

Osobní fotka/obrázek

Spolupráce s PowerPointem

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Nabízená oznámení

Funkce Odeslat jako e-mail

Uložení protokolů

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

Jednotné úložiště kontaktů

Zlepšení kvality hlasu

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync 2013 pro Windows Phone

Toto je dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Abyste rozuměli principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se zabývá nasazením a použitím Microsoft Lyncu 2013 pro Windows Phone v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud používáte komunikační software Microsoft Lync Server jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (třeba Microsoft) – jsou této třetí straně předávané určité informace. Další informace o použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování hovorů (přesměrování hovorů/souběžné vyzvánění)

K čemu tato funkce slouží: Delegování hovorů umožňuje uživatelům určit jednoho nebo několik delegátů, kteří můžou jejich jménem volat nebo brát hovory a vytvářet schůzky Lyncu a připojovat se k nim. Uživatelé se taky můžou rozhodnout, aby se hovory automaticky přesměrovávaly do hlasové pošty, na jiné číslo nebo delegáta, nebo aby souběžně vyzváněly na primárním i alternativním čísle, jako je mobilní zařízení, delegát nebo volaná skupina.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při určování delegátů musí uživatel během konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho určila jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování hovorů je normálně vypnuté a dá se povolit nebo zakázat takto:

 1. V Lyncu pro Windows Phone klepněte v zobrazení Můj stav na Přesměrování hovorů.

 2. V rozevírací nabídce vyberte položku Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovat volání na.

 3. V seznamu možností klepněte na možnost Delegáti.

Poznámka:  V mobilním zařízení jsou dostupní jenom dřív nadefinovaní delegáti. Delegáty je zapotřebí nakonfigurovat z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje zaznamenávat informace o použití Lyncu pro Windows Phone. Tyto informace můžou sloužit k řešení případných problémů s Lyncem pro Windows Phone.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování na straně klienta povolené, ukládají se do zařízení různé informace, třeba ID zařízení, alias a doména uživatele, údaje o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta. Obsah konverzací v Lyncu se neukládá. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora vašeho podniku nebo se můžou posílat Microsoftu k řešení problémů (viz oddíl Odesílání protokolů).

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je normálně vypnuté a dá se povolit nebo zakázat takto:

 1. V Lyncu pro Windows Phone klepněte v zobrazení Můj stav na Nastavení.

 2. V seznamu možností klepněte na Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování posuňte přepínací tlačítko Povolit protokolování do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, stavu a poloze, které se týkají vás a lidí ve vašem podniku. Karta kontaktu taky umožňuje rychlou komunikaci pomocí rychlých zpráv, e-mailu nebo telefonu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace na kartě kontaktu se shromažďují z několika míst. Statické informace, třeba vaše jméno a číslo kanceláře, se shromažďují z podnikového adresáře (jako je služba Active Directory Domain Services). Dynamické informace, třeba informace o volném čase v kalendáři, se načítají z Microsoft Exchange Serveru, přičemž informace o poloze se načítají několika způsoby (viz oddíl Poloha). Telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel. Informace o stavu spravuje Lync pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací : Informace na kartě kontaktu jsou sdílené s lidmi v organizaci pomocí Lync Serveru.

Volba/řízení: Kontakty se spravují z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Historie konverzací

K čemu tato funkce slouží: Historie konverzací ukládá vaše konverzace pomocí rychlých zpráv do zabezpečeného úložiště v zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Historie konverzací ukládá místně do zařízení obsah vašich konverzací pomocí rychlých zpráv a statistiky hlasových konverzací, třeba datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím. Historie konverzací pomocí rychlých zpráv vytvořená Lyncem pro Windows Phone se neukládá do složky Historie konverzací v Outlooku. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Lync zobrazuje tyto informace na kartě Chaty v hlavním uživatelském rozhraní, což umožňuje uživatelům zobrazit dřívější konverzace a pokračovat v nich.

Volba/řízení: Historii konverzací může povolit nebo zakázat podnikový správce.

Historie konverzací se dá odstranit takto:

 1. V seznamu konverzací klepněte na konverzaci, kterou chcete odstranit, a přidržte ji.

 2. V místní nabídce klepněte na odstranit konverzaci.

Začátek stránky

Program zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, bude shromažďovat základní informace o tom, jak používáte své programy, počítač nebo zařízení a připojená zařízení. Shromažďujeme taky informace o jejich nastavení a výkonu. Tyto sestavy se odesílají do společnosti Microsoft, kde je využíváme ke zlepšování funkcí, které naši zákazníci nejčastěji používají, a k řešení běžných problémů. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů taky shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnutá, odesílají se informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů automaticky do Microsoftu. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu svého softwaru a služeb.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý. Podnikový správce může program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku povolit nebo zakázat. Pokud podnikový správce program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku nenakonfiguroval, bude mít uživatel možnost přihlásit se během počáteční instalace. Jestliže podnikový správce možnosti řízení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nezakázal, můžou uživatelé volby tohoto programu kdykoli změnit těmito kroky:

 1. V Lyncu pro Windows Phone přejděte do Nastavení.

 2. Vyberte Pomozte nám vylepšit Lync.

 3. Zapněte nebo vypněte nastavení (na stránce Pomozte nám vylepšit Lync posuňte přepínací tlačítko do polohy Zapnuto nebo Vypnuto).

Poznámka: Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v době, kdy uživatel používá Lync, nové nastavení se projeví až poté, co uživatel Lync zavře a znovu se přihlásí.

Začátek stránky

Sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům spolupracovat přes videochat a sdílet své plochy nebo vybrané aplikace se všemi účastníky schůzky. To jim dává možnost sdílet a upravovat soubory, jako kdyby se svými kolegy seděli ve stejné místnosti. Uživatelé taky můžou spouštět prezentace Microsoft PowerPointu (viz oddíl Spolupráce s PowerPointem) a spolupracovat s dalšími účastníky na virtuální tabuli, což je prázdná stránka pro poznámky a kresby, kterou můžou společně používat všichni účastníci schůzky. Když uživatel poprvé nasdílí svou plochu nebo aplikaci, má plné řízení jen on sám. Pokud ale chce, může dalším uživatelům povolit převzetí řízení své sdílené plochy nebo aplikace, navigaci a provádění změn pomocí jejich vlastní myši a klávesnice.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud sdílení zahájil jiný účastník schůzky, uvidí uživatelé telefonů Windows Phone na obrazovce sdílenou plochu nebo aplikaci. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Sdílené informace využívají účastníci schůzky při spolupráci prostřednictvím videa.

Volba/řízení: Uživatelé Lyncu pro Windows Phone můžou plochu nebo aplikaci sdílenou jiným účastníkem schůzky jenom zobrazit. Nemůžou nad sdílenou plochou nebo aplikací převzít kontrolu ani s ní provádět jiné interakce. Navíc nemůžou s ostatními účastníky schůzky sdílet plochu telefonu Windows Phone ani aplikace spuštěné v tomto zařízení.

Začátek stránky

Služby tísňového volání

Důležité informace:  Doporučujeme NEPOUŽÍVAT Lync pro Windows Phone ke kontaktování poskytovatele služeb tísňového volání (jako je číslo 112). Lync pro Windows Phone NEDOKÁŽE určit vaši skutečnou fyzickou polohu. Pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání pomocí Lyncu pro Windows Phone, nebude tento poskytovatel schopen určit vaši polohu. Pokud chcete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, zavřete Lync pro Windows Phone a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Funkce sdílení polohy umožňuje sdílet vaše časové pásmo s jinými uživateli pomocí funkce zobrazení stavu na kartě kontaktu, pokud je povolený režim ochrany osobních údajů (viz oddíl Režim ochrany osobních údajů).

Důležité informace: Lync pro Windows Phone nedokáže určit vaši skutečnou fyzickou polohu. NEPOUŽÍVEJTE proto Lync pro Windows Phone k vytáčení čísla poskytovatele služeb tísňového volání, jako je číslo 112. Použijte číselník svého zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o časovém pásmu se načítají z operačního systému mobilního zařízení a sdílejí se s kontakty Lyncu. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Funkce sdílení polohy zobrazuje vaši polohu kontaktům a lidem ve vaší organizaci na kartě kontaktu. Žádné jiné informace (třeba zeměpisná poloha, formátovaná adresa nebo civilní adresa) se prostřednictvím funkce zobrazení stavu nesdílejí.

Volba/řízení: Sdílení polohy může povolit nebo zakázat podnikový správce a dá se ovládat z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Osobní fotka/obrázek

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie zobrazuje váš obrázek ostatním kontaktům a lidem v organizaci na kartě kontaktu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vaši osobní fotografii může nahrát správce organizace nebo vy sami (pokud je to povolené) a uložit do adresáře organizace (jako je třeba Active Directory Domain Services). Lync tuto fotografii načte, aby ji mohl sdílet s vašimi kontakty a jinými uživateli v organizaci. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Osobní fotografie se používá k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s jinými uživateli.

Volba/řízení: Nastavení osobní fotografie se spravuje z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud powerpointovou prezentaci sdílí jiný účastník schůzky, budou si ji uživatelé Lyncu pro Windows Phone moct zobrazit na svých zařízeních. Nebudou ale nad ní moct převzít kontrolu ani s ní provádět jakékoli interakce. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Sdílené informace využívají účastníci schůzky při spolupráci prostřednictvím videa.

Volba/řízení: Uživatelé telefonů Windows Phone můžou jenom zobrazit powerpointovou prezentaci, kterou sdílí jiný účastník schůzky. Ze svého zařízení nemůžou nahrávat, vytvářet poznámky ani sdílet powerpointové prezentace.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje uživatelům zobrazit informace o stavu a kontaktní informace jiných členů organizace, stejně jako jejich osobních kontaktů (jak uvnitř, tak vně organizace). Správce může taky nakonfigurovat integraci s Outlookem a Exchange Serverem, aby se zobrazovaly zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (třeba kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pomocí své přihlašovací adresy a hesla se připojíte k Lync Serveru. Vy a správce můžete publikovat informace o svém stavu a kontaktní informace, které se přidruží k vaší přihlašovací adrese. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Jiní uživatelé Lyncu a jiné programy můžou získat přístup k informacím o vašem stavu a kontaktním informacím, a zjistit tak váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení informací o stavu a kontaktních informací se spravuje z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při povolení režimu ochrany osobních údajů přejde Lync do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby se informace o jeho stavu sdílely jenom s kontakty v jeho seznamu kontaktů. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací : Nastavení tohoto režimu umožňuje uživateli určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o jeho stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů je normálně vypnutý, může ho povolit nebo zakázat podnikový správce a spravuje se z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení představují mechanismus, který vás upozorní na přijetí nové zprávy nebo na nový hovor v mobilním zařízení. Oznámení může mít v závislosti na operačním systému zařízení mnoho podob včetně vyzvánění hovoru, automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo ikony odlišné barvy. Oznámení se generuje místně v zařízení, když zařízení přijme novou zprávu nebo nový hovor. To nastane, jenom když Lync pro Windows Phone neběží v popředí. Pokud Lync pro Windows Phone běží v popředí, funkce Nabízená oznámení se potlačí. Funkci Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale pokud ji zakážete, příjem zpráv ani hovorů se nezastaví – jenom se zakáže funkce oznámení. Pokud chcete ukončit příjem nových zpráv nebo hovorů, musíte Lync pro Windows Phone zavřít.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace. Do Microsoftu se neposílají žádné informace. Všechny zprávy a hovory odeslané do vašeho zařízení jinými uživateli Lyncu procházejí službou Nabízená oznámení pro doručení do vašeho zařízení. Po navázání konverzace se všechny zprávy a hovory přenášejí přímo mezi účastníky konverzace.

Volba/řízení: Nabízená oznámení může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je tato služba povolena, můžete ji zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

 1. V Lyncu pro Windows Phone v zobrazení mé informace klepněte na tlačítko ... v dolním panelu aplikace a vyberte nastavení.

 2. Oznámení můžete zapnout nebo vypnout posunutím přepínacího tlačítka Nabízená oznámení.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje uživateli odeslat historii konverzace Lyncu pro Windows Phone jako přílohu na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Posledních 50 příchozích a odchozích konverzací se místně ukládá do izolovaného úložiště v zařízení, dokud 1) uživatel neodstraní konverzaci, 2) uživatel neodinstaluje aplikaci nebo 3) se ke stejnému zařízení nepřihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail se doručí v podobě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uživatele. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Uživatelé můžou svou historii konverzací poslat jako e-mailovou přílohu na určenou e-mailovou adresu, a zpřístupnit tak konverzace mimo zařízení například pro účely archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Aby mohl uživatel funkci Odeslat jako přílohu použít, musí mít ve svém zařízení povolený e-mail. Informace o povolení a konfiguraci e-mailu najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Historie konverzací pomocí rychlých zpráv se odesílá takto:

 1. V okně Konverzaceklepněte na tlačítko … v dolním panelu aplikace.

 2. V nabídce vyberte Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Uložení protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce Uložit protokoly umožňuje uživateli poslat protokoly na straně klienta do společnosti Microsoft, aby pomohla prošetřit případné problémy se zvukem nebo připojením (viz oddíl Protokolování na straně klienta).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování na straně klienta povolené, pošlou se jenom informace, které tato funkce shromažďuje. Protokoly na straně klienta se z vašeho zařízení automaticky neposílají. Protokoly se posílají jenom když je v zařízení povolené protokolování (viz oddíl Protokolování na straně klienta).

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení můžou pomoct odstranit problém, na který jste narazili, a vylepšit Lync.

Volba/řízení: Aby mohl uživatel funkci odesílání protokolů použít, musí mít ve svém zařízení povolený e-mail. Informace o povolení a konfiguraci e-mailu najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Protokoly na straně klienta je možné odeslat takto:

 1. V Lyncu pro Windows Phone v zobrazení mé informace klepněte na tlačítko ... v dolním panelu aplikace a vyberte nastavení.

 2. V seznamu možností vyberte Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování klepněte na Uložit protokoly.

 4. V e-mailovém formuláři s připojenými protokoly, který se otevře, zadejte cílovou e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

K čemu tato funkce slouží: Funkce zasílání zpráv o chybách přihlášení automaticky vygeneruje zprávu o chybě, pokud se uživatel neúspěšně snaží přihlásit k Lyncu. Uživatel pak bude mít možnost poslat tuto zprávu o chybě do Microsoftu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi informace shromážděné ve zprávě o chybě patří třeba kvalita internetového připojení uživatele a jakékoli chybové kódy nebo údaje o výjimce vygenerované v důsledku neúspěšných pokusů o přihlášení. Tato zpráva může obsahovat taky informace umožňující osobní identifikaci, třeba IP adresu uživatele a identifikátor SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Tyto informace můžou být odeslané do Microsoftu.

Použití informací: Data obsažená ve zprávě o chybě přihlášení pomáhají Microsoftu odstranit a vyřešit problémy s přihlášením. Zároveň se používají k odhalování běžných problémů s přihlášením a trendů, což pomůže vylepšit přihlašování k Lyncu.

Volba/řízení: Tato funkce je standardně vypnutá a spravuje ji podnikový správce. Správce může nastavit, aby se zpráva o chybě přihlášení posílala vždy nebo neposílala vůbec, nebo toto rozhodnutí nechat na uživateli.

Uživatel může změnit své předvolby pomocí následujících kroků:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Lyncu klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte na Obecné.

 3. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky odesílat informace o chybách Lyncu do Microsoftu.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi, ale v Lyncu pro Windows Phone je dostupná jenom funkce Sloučení hledání. Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty Lyncu, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync pro Windows Phone agreguje kontaktní informace z Outlooku, ze služby Active Directory Domain Services a ze stavu. Tyto informace interně používá Lync pro Windows Phone.

Použití informací: Kontaktní informace z Outlooku, ze služby Active Directory Domain Services a ze stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní Lyncu pro Windows Phone.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů se spravuje z desktopového klienta Lyncu.

Začátek stránky

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Pokud Lync během hovoru detekuje problémy se zařízením nebo se sítí, odešle informace vzdáleným stranám, aby je upozornil na možnou špatnou kvalitu hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud má hovor kvůli nastavení vašeho zařízení špatný zvuk (například je slyšet ozvěna nebo šum), informuje Lync ostatní účastníky hovoru, že kvalita hovoru je zhoršená z důvodu nastavení zařízení na vaší straně. Ostatním uživatelům se zobrazí jenom oznámení, že používáte zařízení, které je příčinou nízké kvality zvuku. Nebudou vědět, jaké zařízení používáte. Do Microsoftu se neposílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané ostatním účastníkům hovoru jim pomáhají zlepšit kvalitu hovoru. Prezentující můžou třeba ztlumit vaši linku, pokud během hovoru jenom posloucháte.

Volba/řízení: Lync neumožňuje vypnout upozornění na kvalitu hovoru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×