Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Web App Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu)

Poslední aktualizace: červen 2013

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Web App Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu)

Protokolování na straně klienta

Soubory cookie

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Sdílení plochy a aplikací

Řízení sdílení plochy a aplikací

Zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky)

Přílohy pro schůzku

Vytáčení čísla pro schůzku

Modul plug-in Web Appu Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu)

Integrace OneNotu

Hlasování

Spolupráce s PowerPointem

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

Záznam

Spolupráce na tabuli

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Web App Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu)

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Web App Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu) nasazeného v podniku, ve kterém k účasti na online schůzkách používáte Web App Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu). Pokud podnik používá Web App Skypu pro firmy (Lyncu) jako součást online řešení nebo službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce hostitele nebo poskytovatele služeb.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly na straně klienta jsou uloženy místně v počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, budou zaprotokolované určité informace o použití a uložené do umístění, které nakonfiguroval správce IT společnosti, jejíž schůzky se účastníte. Tyto informace ukládané do protokolů na straně klienta můžou zahrnovat předměty schůzek a jejich místa; zprávy protokolu SIP; odpovědi na pozvání Skypu pro firmy (Lyncu), informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv, cestu, kudy zpráva šla, seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu (dostupnosti), názvy aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které se sdílelo, včetně sdílených hlasovacích otázek a index možnosti, pro které se hlasovalo. Obsah konverzací ve Skypu pro firmy (Lyncu) se neukládá (rychlé zprávy, powerpointové balíčky snímků, obsah tabulí, poznámky, podrobnosti o hlasování atd.). Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatelů nebo se můžou posílat Microsoftu k řešení problémů se Skypem pro firmy (Lyncem).

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce můžete tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat. Protokolování na straně klienta se dá povolit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy (Lyncu) klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. Vyberte Nástroje, klikněte na Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti klikněte na Obecné.

 4. V části Protokolování zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí Zapnout protokolování.

 5. Klikněte na OK.

Soubory cookie

K čemu tato funkce slouží: Web App Skypu pro firmy (Lyncu) používá soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které může číst webový server v doméně, který vám dal soubory cookie na pevný disk. Soubory cookie můžeme používat k ukládání vašich předvoleb a nastavení, k usnadnění přihlašování a k zajištění zachování připojení k serveru a spřažení prostředků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:: Web App Skypu pro firmy (Lyncu) nepoužívá soubory cookie (neboli webové signály) pro cílenou reklamu, ani je nepoužíváme my ke shromažďování osobních údajů. Všechny soubory cookie jsou soubory cookie relací.

Volba/řízení:

Ovládací prvky prohlížeče pro blokování souborů cookie. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, můžete ale nastavení prohlížeče změnit a soubory cookie blokovat. Například v Internet Exploreru 9 můžete zablokovat soubory cookie pomocí tohoto postupu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti Internetu.

 2. V horní části okna klikněte na kartu Ochrana osobních údajů.

 3. Posuňte posuvník nahoru nebo dolů, podle toho, jaké typy souborů cookie chcete blokovat.

Pokyny pro blokování souborů cookie v jiných prohlížečích najdete tady: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se možná moct přihlásit nebo používat jiné interaktivní funkce webů a služeb společnosti Microsoft, které jsou na souborech cookie závislé, a některé předvolby zobrazování reklam, které jsou na souborech cookie závislé, nebude asi možné respektovat.

Ovládací prvky prohlížeče pro odstranění souborů cookie. Pokud soubory cookie přijmete, můžete je později odstranit. Například v Internet Exploreru 9 můžete soubory cookie odstranit pomocí tohoto postupu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti Internetu.

 2. Na kartě Obecné v části Historie procházení klikněte na tlačítko Odstranit.

 3. V automaticky otevíraném okně zaškrtněte políčko vedle položky Soubory cookie.

 4. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Pokyny pro odstraňování souborů cookie v jiných prohlížečích najdete tady: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete odstranit soubory cookie, odstraní se všechna nastavení a předvolby řízené pomocí těchto souborů cookie, včetně předvoleb pro zobrazování reklam, a může být nutné je znovu vytvořit.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, budeme shromažďovat základní informace o tom, jak používáte Web App Skypu pro firmy (Lyncu) a zvuková a video zařízení ve svém počítači. Tyto sestavy se odesílají do společnosti Microsoft, kde je využíváme ke zlepšování funkcí, které naši zákazníci nejčastěji používají, a k řešení běžných problémů. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů taky shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnutá, odesílají se informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů automaticky do společnosti Microsoft. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý.

Poznámka: Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v době, kdy uživatel používá Lync, nové nastavení se projeví až po tom, co uživatel Lync zavře a znovu se přihlásí.

Sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům spolupracovat přes videochat a sdílet své plochy nebo vybrané aplikace se všemi účastníky schůzky, a přitom jim umožní sdílet a upravovat soubory, jako kdyby seděli ve stejné místnosti se svými kolegy. Když uživatelé poprvé nasdílí svou plochu nebo aplikaci, mají plné řízení jen oni sami. Pokud chtějí, můžou uživatelé povolit dalším uživatelům převzít řízení své sdílené plochy nebo aplikace, navigovat a dělat změny pomocí jejich vlastní myši a klávesnice (viz část Řízení sdílení plochy a aplikací). Sdílení plochy a aplikací ve Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) je možné, jenom pokud nainstalujete modul plug-in Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu). Uživatelé si můžou modul plug-in nainstalovat při připojení ke schůzce – nebo když se uživatel poprvé pokusí sdílení plochy a aplikací spustit, zobrazí se výzva k instalaci modulu plug-in.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se zahájí sdílení, budou moct všichni účastníci konverzace zobrazit monitor (monitory), celou plochu nebo vybranou aplikaci (v závislosti na tom, co se sdílí) na obrazovce svého počítače. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a aplikací se dá použít ke spolupráci s účastníky konverzace a schůzky.

Volba/řízení:

Spuštění Sdílení plochy a aplikací (z konverzace nebo schůzky):

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. V místní nabídce vyberte Plocha nebo Program.

 3. Pokud sdílíte plochu, vyberte v dialogovém okně Sdílet plochu monitor, který chcete sdílet.

- nebo -

 1. Pokud sdílíte program, v dialogovém okně Sdílet programy vyberte program (programy), které chcete sdílet.

 2. Klikněte na Sdílet.

Ukončení sdílení plochy nebo aplikace

 • Na panelu sdílení v horní části oblasti obsahu v okně konverzace vyberte Ukončit sdílení.

  Důležité informace: 

  • Dokumenty a obrázky, které jsou chráněny softwarem pro správu digitálních práv a které máte otevřené na ploše, mohou být viditelné ostatním osobám sdílejícím vaši plochu v konverzaci Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu).

  • Některé aplikace, třeba Visio, Excel a Poznámkový blok, se nedají sdílet v režimu jednotlivých oken. To znamená, že pokud máte otevřených víc oken příslušné aplikace, Web App Skypu pro firmy (Lyncu) bude sdílet všechna otevřená (neminimalizovaná) okna. Web App Skypu pro firmy (Lyncu) zobrazí kolem všech sdílených oken ohraničení označující, že okna jsou sdílená.

  • Ve Windows 8 se může stát, že i když se panel sdílení nezobrazuje a uživatel přejde mimo plochu, budou se části obrazovky, které se překrývají s původně sdílenou aplikací, dále prezentovat.

Řízení sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům předat řízení nad svou sdílenou plochou nebo aplikací jinému účastníkovi schůzky, který taky používá Lync nebo Web App Skypu pro firmy (Lyncu) na jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když se řízení předá jiné osobě, může tato osoba ovládat sdílenou plochu nebo aplikaci a provádět změny pomocí svojí klávesnice a myši, jako by přímo používala sdílený počítač. Tyto změny průběžně uvidí uživatel, který sdílí svoji plochu nebo aplikaci, a ostatní účastníci konverzace nebo schůzky ve Skypu pro firmy (Lyncu). Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje účastníkům konverzace nebo schůzky převzít řízení sdílené plochy nebo aplikace, přitom vy a ostatní účastníci můžou přihlížet.

Volba/řízení:

Sdílení řízení plochy nebo aplikace (pokud už nesdílíte, přejděte k části Sdílení plochy a aplikací):

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Zvolte, komu chcete řízení předat.

Chcete-li vzdálenému účastníkovi odebrat řízení vaší plochy, postupujte takto:

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Klikněte na příkaz Opět převzít řízení.

Zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky)

K čemu tato funkce slouží: Pomocí funkce zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky si můžete vyměňovat rychlé zprávy s účastníky schůzky ve Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu). Odesílané zprávy vidí všichni účastníci.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Rychlé zprávy odeslané kterýmkoliv účastníkem jsou přenášené společně se jménem odesílatele a časovým razítkem všem účastníkům konverzace, kteří se ke konverzaci připojili (kromě účastníků, kteří se připojili pomocí telefonu). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Rychlé zprávy můžete použít ke spolupráci s dalšími účastníky schůzky třeba sdílením psaných textů, jako jsou webové adresy, koncepty dokumentů a podobně.

Volba/řízení: Pokud chce uživatel povolit funkci zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky), musí kliknout v okně konverzace na tlačítko Rychlá zpráva.

Důležité informace: Účastníkům, kteří používají desktopovou aplikaci Lync, se můžou přepisy relací rychlých zpráv automaticky ukládat v počítači. Taky další uživatelé Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) můžou mít možnost vybírat a kopírovat přepis konverzace pomocí rychlých zpráv z webové stránky Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) do jiné aplikace.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Přílohy pro schůzku umožňují organizátorům schůzky nahrávat a sdílet soubory s účastníky schůzky buď jejich zobrazením ve schůzce nebo zpřístupněním k pozdějšímu stažení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy pro schůzku nahrává organizátor schůzky a ukládají se na Serveru Skypu pro firmy (Lyncu). Dobu, po kterou budou přílohy na serveru uložené, může nastavit podnikový správce. Jsou dostupné ke stažení organizátorem schůzky a účastníky, dokud je organizátor schůzky neodstraní nebo neskončí období jejich uchování nastavené správcem. Pak se přílohy pro schůzku odstraní. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Nahrané přílohy pro schůzku se sdílí s účastníky schůzky, kteří si je můžou stahovat. Dostupnost příloh se dá omezit na určité role účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud byl přístup některé role k příloze omezen, nezobrazí se jí v seznamu příloh.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Vyberte kartu Přílohy.

 3. Klikněte na Přidat přílohu.

 4. V dialogovém okně Vyberte požadovaný soubor vyhledejte přílohu, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 5. Klikněte na Otevřít.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Přílohy klikněte na Spravovat přílohy.

 3. V dialogovém okně Přílohy vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má některá příloha omezení podle rolí, nebude tato příloha vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Vytáčení čísla pro schůzku umožňuje uživatelům Skypu pro firmy (Lyncu), kteří se účastní schůzky, přidat ke stávající audiovizuální konverzaci nebo schůzce číslo veřejné telefonní sítě. Uživatel, který používá číslo veřejné telefonní sítě, se dá přidat zavoláním čísla veřejné telefonní sítě z číselníku Skypu pro firmy (Lyncu). Když uživatel čísla veřejné telefonní sítě odpoví na volání, přidá se.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Uživateli čísla veřejné telefonní sítě se při hovoru s pozvánkou na schůzku zobrazí ID volajícího (organizátora schůzky nebo účastníka schůzky).

Použití informací: ID volajícího slouží osobě, která hovor přijímá, k identifikaci volajícího.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce.

Modul plug-in Web Appu Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu)

K čemu tato funkce slouží: Modul plug-in Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) umožňuje uživatelům Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) přijímat zvuk a video sdílené dalšími účastníky schůzky a taky sdílet zvuk a video z jejich videokamery, reproduktorů a mikrofonu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je nainstalovaný tento modul plug-in a uživatel Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) sdílí ve schůzce svou hlasovou konverzaci a video, můžou ostatní účastníci vidět a slyšet, co zachytí kamera a mikrofon uživatele Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu). Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Poznámky: 

 • Instalace modulu plug-in Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) je ale volitelná, i když ji doporučujeme. Bez něho se ale nedá použít ve Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) zvuk a video.

 • Pokud uživatel nemá k počítači připojené žádné videozařízení, může zobrazit video ostatních účastníků schůzky

Použití informací: Hlasová konverzace a video uživatele Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) slouží ke zdokonalení prostředí schůzek Skypu pro firmy (Lyncu) a umožňují lepší komunikaci.

Volba/řízení: Při připojování k online schůzce není video uživatele Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) sdílené a mikrofon je ve výchozím nastavení ztlumený. Kromě toho bude uživatel Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) automaticky slyšet zvuk a vidět obraz, který právě sdílí ostatní účastníci schůzky.

Pokud se uživatelé pokouší poprvé připojit ke schůzce pomocí Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu), zobrazí se jim výzva k instalaci modulu plug-in.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení odchozího zvuku:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Zvuk.

 2. V dialogovém okně Zařízení klikněte na Ztlumit.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení příchozího zvuku:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Zvuk.

 2. V dialogovém okně Zařízení klikněte na tlačítko Reproduktor.

Spuštění odchozího videa:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Video.

 2. V dialogovém okně Video klikněte na Spustit moje video .

Zastavení nebo pozastavení odchozího videa:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Video.

 2. V dialogovém okně Video klikněte na Pozastavit video nebo Ukončit video.

Odinstalace modulu plug-in Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu):

 1. V Ovládacích panelech klikněte na Programy.

 2. Klikněte na Odinstalovat program.

 3. Najděte Modul plug-in Web Appu Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu).

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Modul plug-in Web Appu Microsoft Skypu pro firmy (Lyncu) a klikněte na Odinstalovat.

Poznámka:  Web App Skypu pro firmy (Lyncu) sdílí zařízení počítače pro zvuk a video s ostatními zvukovými a videoaplikacemi, které je můžou používat, včetně schůzek Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu), které můžou být spuštěné současně. Proto musí uživatelé z odchozí relace schůzky Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) ručně podržet hovor a teprve potom se pokusit použít audio nebo video zařízení v jiných současně spuštěných aplikacích.

Integrace OneNotu

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) můžou zobrazovat poznámkové bloky OneNotu, které sdílejí účastníci schůzky používající Lync 2010 nebo novějšího klienta, a přispívat do nich.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když účastník schůzky, který používá Lync 2010 nebo novějšího klienta, sdílí poznámkový blok Microsoft OneNotu, můžou uživatelé Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) tento poznámkový blok OneNotu zobrazit a přispívat do něho. Veškerý obsah vložený do poznámkového bloku uživatelem Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) bude viditelný a dostupný všem účastníkům schůzky.

Použití informací: Tato funkce umožňuje uživatelům Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu) spolupracovat pomocí OneNotu a prohlížet jeho obsah.

 1. V okně Okno konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na ONENOTE.

 3. Vyberte poznámkový blok OneNotu, který chcete otevřít.

Poznámka:  Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud mají některé role přístup k poznámkovému bloku OneNotu omezený, nebude tento poznámkový blok vidět v jejich seznamu obsahu a nebudou ho proto moct otevřít ani uložit do svého počítače.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Pomocí hlasování může organizátor schůzky rychle shromáždit informace nebo zjistit, co účastníci schůzky a konverzace preferují. Tyto informace se taky dají uložit a po schůzce analyzovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Serveru Skypu pro firmy (Lyncu) v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet, aby se otevřela nabídka.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Hlasování

 3. V dialogovém okně Vytvořit hlasování zadejte Název hlasování, Otázku (otázky) a Možnosti hlasování.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: V hlasování můžou prezentující omezit dostupnost hlasování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud pro někoho není hlasování dostupné, nevidí ho ve svém seznamu obsahu, jestliže se právě nesdílí, a hlasování nemůžou uložit do svého místního počítače. Kromě toho můžou prezentující kdykoli hlasování zahájit nebo ukončit a vymazat výsledky hlasování.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakékoli použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať powerpointové prezentace odesílají, procházejí nebo doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory PowerPointu se ukládají na Server Skypu pro firmy (Lyncu) v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet, aby se otevřela nabídka.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na PowerPoint.

 3. Přejděte na powerpointovou prezentaci, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 4. Klikněte na Otevřít.

Prezentující můžou omezit oprávnění přidávat poznámky podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo může používat poznámky v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit účastníkům samostatné zobrazování snímků podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo si může samostatně prohlížet obsah? v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Spravovat obsah pro prezentace vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má některá powerpointová prezentace omezení podle rolí, nebude tato prezentace vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu). Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Skypu pro firmy (Lyncu) zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah ze Skypu pro firmy (Lyncu). Data QoE data se ukládají do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a vytvářejí se z nich standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Uživatelé nemají možnost zaznamenávat schůzky z Web Appu Skypu pro firmy (Lyncu), ale pokud jiný účastník schůzky zaznamenává schůzku z klienta pro stolní počítač, zobrazí se v uživatelském rozhraní červený indikátor záznamu.

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet virtuální tabuli, kam můžou účastníci relace psát poznámky, dělat nákresy a importovat obrázky, na kterých můžou při schůzkách a konverzacích spolupracovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Při ukládání tabule bude tabule se všemi poznámkami uložená na Serveru Skypu pro firmy (Lyncu). Na serveru zůstane uložená tak dlouho, jak určil správce v zásadách vypršení platnosti obsahu schůzek. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Tabule.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Obsah schůzky vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má tabule omezení podle rolí, nebude vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×