Dotyková gesta a klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows 8

OneNote pro Windows 8 podporuje několik dotykových gest a klávesových zkratek, které vám ulehčí navigaci v rozhraní a příkazech.

Dotyková gesta

 Kruhové nabídky

 • Pokud chcete kruhovou nabídku rozbalit, aktivovat její příkazy a zobrazit její dostupné podnabídky, klepněte na její ikonu, když se objeví na obrazovce.

 • Pokud chcete zobrazit další příkazy, které souvisí s určitým příkazem v kruhové nabídce, klepněte na šipku vedle tohoto příkazu nebo potáhněte prstem ze středu k okraji ve směru šipky.

 • Pro rychlou aktivaci kteréhokoli z příkazů v nejvyšší úrovni kruhové nabídky nejdřív na obrazovce obtáhněte prstem dokola její ikonu, ale nerozbalujte ji předtím. Při obtahování ikony se zobrazí popis potvrzující příkaz, který se použije, když oddálíte prst z obrazovky.

Další informace najdete v tématu Použití kruhových nabídek k zobrazení příkazů OneNotu.

Navigace

 • Pokud chcete zobrazit navigaci, umístěte prst na plátno a potáhněte jím doprava.

 • Pokud chcete zobrazit možnosti OneNotu, přejděte na kteroukoli stránku v poznámkovém bloku, potáhněte prstem z pravé strany obrazovky doleva a potom klepněte na Nastavení.

 • Pokud chcete změnit pořadí stránek a oddílů v poznámkovém bloku nebo je přesunout, přetahujte stránku nebo oddíl vodorovně, dokud se neuvolní, a pak je umístěte, kam potřebujete.

 • Pokud chcete vybrat nebo změnit poznámkové bloky, oddíly nebo stránky, klepněte na požadovanou kartu poznámkového bloku, kartu oddílu nebo kartu stránky.

 • Pokud chcete rychle vybrat poznámkový blok, oddíl nebo stránku a zobrazit pruh aplikace, potáhněte prstem vodorovně podél karty poznámkového bloku, karty oddílu nebo karty stránky.

Plátno stránky

 • Pro rychlé přelétnutí stránky klepněte a přidržte prázdnou část stránky a potáhněte prstem ve směru, kterým chcete přelétnout.

 • Pro rychlý výběr slova klepněte na text a přetažením kruhového úchytu, který se objeví, proveďte výběr.

Vyhledávání a nastavení

 • Pro zobrazení panelu ovládacích tlačítek Windows 8 potáhněte prstem od pravého kraje obrazovky doleva.

Panel aplikace

 • Pro zobrazení panelu aplikace OneNote pro Windows 8 potáhněte prstem ze spodního okraje obrazovky nahoru.

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Pokud s OneNotem pro Windows 8 používáte fyzickou klávesnici, můžete si ušetřit čas používáním následujících podporovaných klávesových zkratek pro oblíbené příkazy a úkoly.

Psaní, úpravy a procházení poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmout

CTRL+X

Kopírovat

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Vložit

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Znovu

CTRL+Y nebo SHIFT+ALT+BACKSPACE

Zrušit aktuální úroveň ovládacího prvku rozhraní

ESC

Vybrat veškerý text a objekty na stránce

CTRL+A

Vytvořit nové stránky

CTRL+N

Vytvořit novou stránku za aktuální stránkou

CTRL+ALT+N

Vytvořit novou podstránku

CTRL+SHIFT+ALT+N

Zvýšit úroveň podstránky na stránku

CTRL+ALT+{ (LEVÁ ZÁVORKA)

Snížit úroveň stránky na podstránku

CTRL+ALT+} (PRAVÁ ZÁVORKA)

Vytvořit nový oddíl

CTRL+T

Označit stránku jako přečtenou nebo nepřečtenou

CTRL+Q

Přejít na předchozí stránku v seznamu

CTRL+PAGE UP

Přejít na další stránku v seznamu

CTRL+PAGE DOWN

Přejít na první stránku aktuálního výběru

ALT+HOME

Přejít na poslední stránku aktuálního výběru

ALT+END

Přejít na dříve zobrazenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přejít na další dříve zobrazenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zapnout nebo vypnout seznam poznámkového bloku

ALT+F1

Přejít na nadpis aktuální stránky

CTRL+SHIFT+T

Přejít na cíl odkazu

CTRL+ENTER (s kurzorem na textu odkazu)

Procházet prvky uživatelského rozhraní
(navigace, kruhová nabídka, plátno, pruh aplikací atd.)

F6 (jedno nebo víc stisknutí)

Přiblížit na aktuální stránce

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (jen na číselné klávesnici)

Oddálit na aktuální stránce

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (jen na číselné klávesnici)

Vložit aktuální datum

ALT+SHIFT+D

Vložit aktuální čas

ALT+SHIFT+T

Vložit aktuální datum a čas

ALT+SHIFT+F

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Změnit vybraný text na tučný

CTRL+B

Změnit vybraný text na kurzívu

CTRL+I

Podtrhnout vybraný text

CTRL+U

Změnit vybraný text na horní index

CTRL+SHIFT+= (ROVNÍTKO)

Zvýraznit vybraný text

CTRL+SHIFT+H

Zapnout nebo vypnout zvýraznění textu

CTRL+ALT+H

Kopírovat formátování textu

CTRL+SHIFT+C

Vložit formátování textu

CTRL+SHIFT+V

Použít značku úkolu na aktuální řádek textu

CTRL+1

Použít značku Důležité na aktuální řádek textu

CTRL+2

Použít značku otázky na aktuální řádek textu

CTRL+3

Odebrat značky poznámek z aktuálního řádku textu

CTRL+0

Zvětšit velikost písma o 1 bod

CTRL+SHIFT+. (TEČKA)

Zmenšit velikost písma o 1 bod

CTRL+SHIFT+, (ČÁRKA)

Zarovnat aktuální odstavec doleva

SHIFT+ALT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnat aktuální odstavec doprava

SHIFT+ALT+ŠIPKA VPRAVO

Začít nebo ukončit položku seznamu s odrážkami

CTRL+. (TEČKA) nebo CTRL+SHIFT+L

Začít nebo ukončit položku číslovaného seznamu

CTRL+? nebo CTRL+SHIFT+O

Vyhledávání, sdílení a synchronizace poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Hledat v poznámkách

CTRL+E

Sdílet aktuální stránku

KLÁVESA WINDOWS+H

Ručně synchronizovat aktuální poznámkový blok

SHIFT+F9

Ručně synchronizovat všechny poznámkové bloky

F9

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vložit nový řádek pod

CTRL+ENTER

Vložit nový sloupec napravo

CTRL+ALT+R

Vložit nový sloupec nalevo

CTRL+ALT+E

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×