Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DPOČET2 v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet neprázdných buněk v poli (sloupci) záznamů ze seznamu nebo databáze, které splňují zadané podmínky.

Argument pole je volitelný. Je-li vynechán, vrátí funkce DPOČET2 počet všech záznamů databáze, které splňují daná kritéria.

Syntaxe

DPOČET2(databáze, pole, kritéria)

Syntaxe funkce DPOČET2 má následující argumenty:

 • Databáze:    Povinný argument. Oblast buněk, která tvoří seznam nebo databázi. Databáze je seznam souvisejících dat, ve kterých řádky souvisejících informací představují záznamy a sloupce dat jsou pole. První řádek seznamu obsahuje popisky sloupců.

 • Pole:    Nepovinný argument. Určuje, který sloupec je ve funkci používán. Zadejte popisek sloupce v uvozovkách, například "Stáří" či "Výnos", nebo číslo (bez uvozovek) představující umístění sloupce v seznamu: hodnota 1 představuje první sloupec, hodnota 2 druhý sloupec atd.

 • Kritéria:    Povinný argument. Oblast buněk, která obsahuje zadaná kritéria. Pro argument kritéria můžete použít libovolnou oblast, která zahrnuje nejméně jeden popisek sloupce a nejméně jednu buňku pod popiskem sloupce určující podmínku sloupce.

Poznámky:

 • Pro argument kritéria můžete použít libovolnou oblast, která zahrnuje nejméně jeden popisek sloupce a nejméně jednu buňku pod popiskem sloupce určující podmínku pro sloupec.

  Jestliže například oblast G1:G2 obsahuje popisek sloupce Příjem v buňce G1 a množství 100 000 Kč v buňce G2, můžete oblast definovat jako ShodnýPříjem a použít tento název jako argument kritéria v databázových funkcích.

 • I když může být oblast kritérií umístěna kdekoli na listu, neumísťujte ji pod seznam. Jestliže do seznamu přidáte další informace, budou nové informace přidány do prvního řádku pod seznam. Pokud řádek pod seznamem není prázdný, nelze nové informace přidat.

 • Přesvědčte se, zda oblast kritérií nepřekrývá seznam.

 • Chcete-li provést operaci s celým sloupcem v databázi, zadejte pod popisky sloupců v oblasti kritérií prázdný řádek.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data. Pokud zkopírujete některou z těchto ukázek do Excelu, určitě nezapomeňte označit všechny buňky této tabulky, včetně té v levém horním rohu.

Strom

Výška

Stáří

Výnos

Zisk

Výška

="=Jabloň"

> 10

< 16

="=Hrušeň"

Strom

Výška

Stáří

Výnos

Zisk

Jabloň

18

20

14

105,0

Hrušeň

12

12

10

96,0

Třešeň

13

14

9

105,0

Jabloň

14

15

10

75,0

Hrušeň

9

8

8

76,8

Jabloň

8

9

6

45,0

Vzorec

Popis

Výsledek

=DPOČET2(A4:E10; "Zisk"; A1:F2)

Vrátí počet řádků (1) obsahujících ve sloupci A "Jabloň" s výškou >10 a <16. Tyto tři podmínky splňuje jen řádek 8.

1

Příklady kritérií

 • Zadáte-li do buňky =text, aplikace Excel to bude považovat za vzorec a bude se snažit jej vypočítat. Pokud nechcete, aby aplikace Excel počítala řetězec =text, použijte následující syntaxi:

  =''= položka '',

  kde položka představuje hledaný text nebo hodnotu. Příklad:

Data zadaná v buňce

Vyhodnocení a zobrazení v aplikaci Excel

="=Chvojková"

=Chvojková

="=3000"

=3000

 • Při filtrování textových dat nerozlišuje Excel malá a velká písmena. Jestli potřebujete vyhledávat s rozlišováním malých a velkých písmen, můžete použít vzorec.

V následujících částech jsou uvedeny příklady složitějších kritérií.

Více kritérií v jednom sloupci

Způsob použití logických operátorů:     (Prodejce = "Chvojková" NEBO Prodejce = "Stoklasa")

Chcete-li najít řádky, které odpovídají více kritériím v jednom sloupci, zadejte kritéria těsně pod sebe do samostatných řádků v oblasti kritérií.

V následující oblasti dat (A6:C10) je oblast kritérií (B1:B3) použita pro výpočet počtu řádků, které ve sloupci Prodejce obsahují položku Chvojková nebo Stoklasa.

Prodejce

="=Chvojková"

="=Karásek"

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;2;B1:B3)

Vrátí počet řádků (3) v oblasti A6:C10, které splňují některou z podmínek "Prodejce" uvedenou v řádcích 2 a 3.

=DPOČET2(A6:C10;2;B1:B3)

Více kritérií ve více sloupcích, přičemž je nutné splnit všechna

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" A Prodej > 20000)

Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, zadejte v oblasti kritérií všechna kritéria do stejného řádku.

V následující oblasti dat (A6:C12) je oblast kritérií (A1:C2) použita pro výpočet počtu řádků, které ve sloupci Typ obsahují položku Plodiny a ve sloupci Prodej vyšší hodnotu než 20 000 Kč.

Kategorie

Prodejce

Prodej

="=Plodiny"

> 2000

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Plodiny

Kutějová

9 350 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Nápoje

Kutějová

36 770 Kč

Plodiny

Dryml

31 860 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C12;A1:C2)

Vrátí počet řádků (2) v oblasti A6:C12, které splňují podmínky uvedené v řádku 2 (="Plodiny" a > 2000).

=DPOČET2(A6:C12;A1:C2)

Více kritérií ve více sloupcích, přičemž je nutné splnit nejméně jedno

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Chvojková")

Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, přičemž může platit libovolné kritérium, zadejte kritéria v oblasti kritérií do různých řádků.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (A1:B3) zobrazí všechny řádky, které ve sloupci Typ obsahují položku Plodiny nebo obsahují položku Chvojková

Kategorie

Prodejce

="=Plodiny"

="=Chvojková"

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Dryml

6 750 Kč

Plodiny

Kutějová

9 370 Kč

Plodiny

Kutějová

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;"Prodej";A1:B3)

Vrátí počet řádků (2) v oblasti A6:C10, které splňují některou z podmínek uvedených v oblasti A1:C3, kde pole "Prodej" není prázdné.

=DPOČET2(A6:C10;"Prodej";A1:B3)

Více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro více sloupců

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodejce = "Chvojková" A Prodej >30000) NEBO (Prodejce = "Stoklasa" A Prodej > 15000))

Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro více sloupců, zadejte každou sadu kritérií na samostatný řádek.

V následující oblasti dat (A6:C10) je oblast kritérií (B1:C3) použita pro výpočet počtu řádků, které ve sloupci Prodejce obsahují položku Chvojková a ve sloupci Prodej vyšší hodnotu než 30 000 Kč, nebo ty řádky, které ve sloupci Prodejce obsahují položku Stoklasa a ve sloupci Prodej vyšší hodnotu než 15 000 Kč.

Kategorie

Prodejce

Prodej

="=Chvojková"

> 3000

="=Stoklasa"

> 1500

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;B1:C3)

Vrátí počet řádků (2) v oblasti A6:C10, které splňují všechny podmínky uvedené v oblasti B1:C3.

=DPOČET2(A6:C10;B1:C3)

Více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro jeden sloupec

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 60000 A Prodej < 65000) NEBO (Prodej < 5000))

Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, z nichž každá zahrnuje jeden sloupec, zadejte více sloupců se stejným záhlavím.

V následující oblasti dat (A6:C10) je oblast kritérií (C1:D3) použita pro výpočet počtu řádků, které ve sloupci Prodej obsahují hodnoty mezi 60 000 Kč a 65 000 Kč a hodnoty nižší než 5 000 Kč.

Kategorie

Prodejce

Prodej

Prodej

> 6 000

< 6 500

< 500

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;C1:D3)

Vrátí počet řádků (2), které splňují podmínky uvedené v řádku 2 (> 6000 a < 6500) nebo podmínku uvedenou v řádku 3 (< 500).

=DPOČET2(A6:C10;C1:D3)

Kritéria pro vyhledání textových hodnot pouze s některými společnými znaky

Chcete-li najít textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, postupujte některým z následujících způsobů:

 • Chcete-li ve sloupci najít textovou hodnotu začínající určitými znaky, zadejte jeden nebo více požadovaných znaků bez rovnítka (=). Pokud jako kritérium zadáte například text Mik, budou v aplikaci Excel vyhledány položky Miklus, Mikšovský nebo Mikuláš.

 • Použijte zástupný znak.

  Jako porovnávací kritéria lze zadat následující zástupné znaky.

Znak

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například najde položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například najde položky jihovýchod a severovýchod.

~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

V následující oblasti dat (A6:C10) je oblast kritérií (A1:B3) použita pro výpočet počtu řádků, které ve sloupci Typ začínají znaky Ma nebo které ve sloupci Prodejce mají na druhém místě znak t.

Kategorie

Prodejce

Prodej

?u*

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;A1:B3)

Vrátí počet řádků (3), které splňují některou z podmínek v oblasti A1: B3.

=DPOČET2(A6:C10;A1:B3)

Kritéria vytvořená na základě vzorce

Jako kritérium lze použít počítanou hodnotu, která je výsledkem Vzorec. Je nutné pamatovat na následující důležité informace:

 • Výsledkem vzorce musí být hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

 • Vzorec zadejte jako obvykle. Nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= položka ''

 • Jako popisek kritéria nepoužívejte popisek sloupce. Buď popisek kritéria vůbec nezadávejte, nebo použijte popisek, který není popiskem sloupce v dané oblasti (v následujících příkladech se jedná o položky Vypočtený průměr a Přesná shoda).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti neovlivní.

 • Vzorec, který použijete pro kritérium, musí používat Relativní odkaz odkazující na odpovídající buňku v prvním řádku.

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí být absolutní odkazy.

Filtrování hodnot vyšších než průměr všech hodnot v oblasti dat

V následující oblasti dat (A6:C10) je oblast kritérií (C1:C2) použita pro výpočet počtu řádků, které mají ve sloupci Prodej vyšší hodnotu, než je průměr všech hodnot ve sloupci Prodej (C7:C10). Průměr je vypočítán v buňce C4 a výsledek je poté použit v kritériu v buňce C2: =">"&C4.

Prodej

=CONCATENATE(">";C4)

Vypočtený průměr

=PRŮMĚR(C7:C10)

Kategorie

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

'=DPOČET2(A6:C10;C1:C2)

Vrátí počet řádků (3), které splňují podmínku (> 4611) uvedenou v oblasti C1:C2. Podmínka v buňce C2 je vytvořená zřetězením symbolu =">" s buňkou C4, což je vypočtený průměr buněk C7:C10.

=DPOČET2(A6:C10;C1:C2)

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×