Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DPRŮMĚR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí průměr hodnot v poli (sloupci) záznamů v seznamu nebo databázi, které splňují zadaná kritéria.

Syntaxe

DPRŮMĚR(databáze, pole, kritéria)

Syntaxe funkce DPRŮMĚR má následující argumenty:

 • Databáze:     je oblast buněk, která tvoří seznam nebo databázi. Databáze je seznam souvisejících dat, ve kterých řádky souvisejících informací představují záznamy, sloupce dat představují pole. První řádek seznamu obsahuje popisky sloupců.

 • Pole:     určuje, který sloupec je ve funkci používán. Zadejte popisek sloupce v uvozovkách, například "Stáří" či "Výnos", nebo číslo (bez uvozovek) představující umístění sloupce v seznamu: hodnota 1 představuje první sloupec, hodnota 2 druhý sloupec atd.

 • Kritéria:     je oblast buněk, která obsahuje zadané podmínky. Jako kritérium můžete použít libovolnou oblast, která zahrnuje nejméně jeden popisek sloupce a nejméně jednu buňku pod popiskem sloupce určující podmínku sloupce.

Poznámky:

 • Pro argument kritéria můžete použít libovolnou oblast, která zahrnuje nejméně jeden popisek sloupce a nejméně jednu buňku pod popiskem sloupce určující podmínku pro sloupec.

  Jestliže například oblast G1:G2 obsahuje popisek sloupce Příjem v buňce G1 a hodnotu 10 000 v buňce G2, můžete oblast definovat jako ShodnýPříjem a použít tento název jako argument kritéria v databázových funkcích.

 • I když může být oblast kritérií umístěná kdekoli na listu, neumísťujte ji pod seznam. Jestliže do seznamu přidáte další informace, budou nové informace přidány do prvního řádku pod seznam. Pokud řádek pod seznamem není prázdný, nemůže Excel nové informace přidat.

 • Přesvědčte se, že oblast kritérií nepřekrývá seznam.

 • Chcete-li provést operaci s celým sloupcem v databázi, zadejte pod popisky sloupců v oblasti kritérií prázdný řádek.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Strom

Výška

Stáří

Výnos

Zisk

Výška

=Jabloň

> 3

< 5

=Hrušeň

Strom

Výška

Stáří

Výnos

Zisk

Jabloň

18

20

14

105

Hrušeň

12

12

10

96

Třešeň

13

14

9

105

Jabloň

14

15

10

75

Hrušeň

9

8

8

76,8

Jabloň

8

9

6

45

Vzorec

Popis

Výsledek

=DPRŮMĚR(A4:E10; "Výnos"; A1:B2)

Průměrný výnos z jabloní vyšších než 3 metry.

12

=DPRŮMĚR(A4:E10; 3; A4:E10)

Průměrné stáří všech stromů v databázi.

13

Příklady kritérií

 • Napíšete-li do buňky rovnítko, bude aplikace Excel zapsaný text vyhodnocovat jako vzorec. Pokud chcete text s rovnítkem zobrazit, zapište jej v uvozovkách dle následujícího vzoru:

  "=Chvojková"

  Tento postup lze použít i v případě, že zadáváte výraz (kombinaci vzorců, operátorů a textu) a chcete v něm rovnítko zobrazit namísto toho, aby jej aplikace Excel použila pro výpočty. Například:

  =''= položka ''

  kde položka představuje hledaný text nebo hodnotu. Příklad:

Data zadaná v buňce

Vyhodnocení a zobrazení v aplikaci Excel

="=Chvojková"

=Chvojková

="=3000"

=3000

V následujících částech jsou uvedeny příklady složitějších kritérií.

Více kritérií v jednom sloupci

Způsob použití logických operátorů:     (Prodejce = "Chvojková" NEBO Prodejce = "Stoklasa")

Chcete-li najít řádky, které odpovídají více kritériím v jednom sloupci, zadejte kritéria těsně pod sebe do samostatných řádků v oblasti kritérií.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (B1:B3) zobrazí řádky, které ve sloupci Prodejce obsahují položku Chvojková nebo Stoklasa (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

=Chvojková

3

=Stoklasa

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Více kritérií ve více sloupcích, přičemž je nutné splnit všechna

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" A Prodej > 10000)

Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, zadejte v oblasti kritérií všechna kritéria do stejného řádku.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (A1:C2) zobrazí všechny řádky, které ve sloupci Typ obsahují položku Plodiny a ve sloupci Prodej vyšší hodnotu než 10 000 Kč (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

=Plodiny

>10 000

3

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Více kritérií ve více sloupcích, přičemž je nutné splnit nejméně jedno

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Chvojková")

Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, přičemž může platit libovolné kritérium, zadejte kritéria v oblasti kritérií do různých řádků.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (A1:B3) zobrazí všechny řádky, které ve sloupci Typ obsahují položku Plodiny nebo ve sloupci Prodejce položku Chvojková (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

=Plodiny

3

=Chvojková

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro více sloupců

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodejce = "Chvojková" A Prodej >30000) NEBO (Prodejce = "Stoklasa" A Prodej > 15000))

Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro více sloupců, zadejte každou sadu kritérií na samostatný řádek.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (B1:C3) zobrazí řádky, které ve sloupci Prodejce obsahují položku Chvojková a ve sloupci Prodej hodnotu vyšší než 30 000 Kč, nebo řádky obsahující ve sloupci Prodejce položku Stoklasa a ve sloupci Prodej hodnotu vyšší než 15 000 Kč (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

=Chvojková

>30 000

3

=Stoklasa

>15 000

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Více sad kritérií, z nichž každá obsahuje kritéria pro jeden sloupec

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 60000 A Prodej < 65000) NEBO (Prodej < 5000))

Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, z nichž každá zahrnuje jeden sloupec, zadejte více sloupců se stejným záhlavím.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (C1:D3) zobrazí řádky, které ve sloupci Prodej obsahují hodnoty mezi 60 000 a 65 000 a hodnoty nižší než 5 000 (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Prodej

2

>50 000

<80 000

3

<5 000

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Kritéria pro vyhledání textových hodnot pouze s některými společnými znaky

Chcete-li najít textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, postupujte některým z následujících způsobů:

 • Chcete-li ve sloupci najít textovou hodnotu začínající určitými znaky, zadejte jeden nebo více požadovaných znaků bez rovnítka (=). Pokud jako kritérium zadáte například text Mik, budou v aplikaci Excel vyhledány položky Miklus, Mikšovský nebo Mikuláš.

 • Použijte zástupný znak.

  Jako porovnávací kritéria lze zadat následující zástupné znaky.

Znak

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například najde položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například najde položky jihovýchod a severovýchod.

~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

V následující oblasti dat (A6:C10) se pomocí oblasti kritérií (A1:B3) zobrazí řádky, které ve sloupci Typ začínají znaky Ma nebo které ve sloupci Prodejce mají na druhém místě znak t (A7:C9).

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

3

=?t*

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Kritéria vytvořená na základě vzorce

Jako kritérium lze použít počítanou hodnotu, která je výsledkem Vzorec. Je nutné pamatovat na následující důležité informace:

 • Výsledkem vzorce musí být hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

 • Vzorec zadejte jako obvykle. Nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= položka ''

 • Jako popisek kritéria nepoužívejte popisek sloupce. Buď popisek kritéria vůbec nezadávejte, nebo použijte popisek, který není popiskem sloupce v dané oblasti (v následujících příkladech se jedná o položky Vypočtený průměr a Přesná shoda).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti neovlivní.

 • Je nutné, aby vzorec použitý pro kritéria odkazoval na příslušné buňky v prvním řádku pomocí Relativní odkaz (v následujících příkladech C7 a A7).

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí být absolutní odkazy.

V následujících částech najdete konkrétní příklady kritérií vytvořených na základě vzorce.

Filtrování hodnot vyšších než průměr všech hodnot v oblasti dat

V následující oblasti dat (A6:D10) se pomocí oblasti kritérií (D1:D2) zobrazí řádky, které mají ve sloupci Prodej vyšší hodnotu, než je průměr všech hodnot ve sloupci Prodej (C7:C10). Hodnota C7 ve vzorci odkazuje na filtrovaný sloupec (C) prvního řádku v oblasti dat (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Vypočtený průměr

2

=C7>PRŮMĚR($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Filtrování textu pomocí vyhledávání s rozlišováním malých a velkých písmen

V oblasti dat (A6:D10) se pomocí oblasti kritérií (D1:D2) zobrazí řádky, které ve sloupci Typ obsahují hodnotu Plodiny, a to na základě vyhledávání s rozlišením malých a velkých písmen (A10:C10) prostřednictvím funkce STEJNÉ. Hodnota A7 ve vzorci odkazuje na filtrovaný sloupec (A) prvního řádku v oblasti dat (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Přesná shoda

2

=STEJNÉ(A7; "Plodiny")

3

4

5

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

Plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×