Datový typ    Ano/Ne

Typ položky    Počítané nebo zadané

Popis    Pole Enterprise Project Příznak1 až Enterprise Project Příznak20 mohou ukládat všechny vlastní informace o příznaku projektu definované správcem řízení projektů nebo jiným uživatelem s oprávněními správce. Tato pole jsou pak dostupná všem uživatelům v celé organizaci.

Způsob výpočtu:    V závislosti na tom, jak byla přizpůsobena, Enterprise Project pole Příznak definovat pomocí vzorců, grafických indikátorů nebo jiných podmínek, aby se mohly zobrazit konkrétní výsledky.

Vhodné využití:    V dialogovém okně Informace o projektu organizace můžete zobrazit seznam dostupných vlastních polí projektu organizace a podle potřeby Project změnit jejich hodnoty. Do zobrazení úkolů můžete také přidat libovolné definované pole projektu organizace přidáním souhrnného úkolu projektu. To je užitečné zejména při práci s hlavními projekty a dílčími projekty, zejména když potřebujete filtrovat, řadit nebo seskupit informace v tabulce.

Příklad    Jste správce řízení projektů a je potřeba, aby pole vlastního příznaku označo projekty, které zpracovávají externí dodavatelé. Pomocí globální šablony organizace, která je rezervována, definujete pro tento Enterprise Project pole Příznak1. Potom znovu sesoudíte globální šablonu organizace, aby bylo nové pole projektu dostupné všem uživatelům.

Jste projektový manažer a v dialogovém okně informace Project se zobrazí, že je k dispozici nové pole příznaku Enterprise Project: Pro pole Příznak1 je definováno pole Enterprise Project Příznak1. Přidejte souhrnný úkol projektu do Ganttova diagramu a potom přidejte pole Externí dodavatel (Enterprise Project Příznak1).

Poznámky    Položky v globální šabloně organizace si může zaškrtovat a upravovat jenom někdo, kdo má oprávnění ukládat globální šablonu organizace (například správce řízení projektu). Všichni uživatelé v celé organizaci pak mohou zobrazit pole organizace, která byla definovaná a odbavovaná.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×