Excel formátování a funkce, které se nenesou do jiných formátů souborů

Formát sešitu .xlsx zavedený v aplikaci Excel 2007 zachovává všechna data listu a grafu, formátování Excel další funkce dostupné v dřívějších verzích Excel formát sešitu Macro-Enabled (.xlsm) zachovává kromě těchto funkcí i makra a listy maker.

Pokud často sdílíte data sešitu s lidmi, kteří používají starší verzi aplikace Excel, můžete pracovat v režimu kompatibility, abyste zabránili ztrátě dat a věrnosti při otevření sešitu ve starší verzi aplikace Excel, nebo můžete použít převaděče, které vám pomůžou data přecházet. Další informace najdete v článku Uložení Excel sešitu kvůli kompatibilitěse staršími verzemi Excel .

Pokud sešit uložíte v jiném formátu souboru, například ve formátu textového souboru, může dojít ke ztrátě některých formátování a dat a nemusí být podporované další funkce.

Následující formáty souborů mají rozdíly mezi funkcemi a formátováním, jak je popsáno.

V tomto článku

Formátovaný text (oddělený mezerami)

Tento formát souboru (.prn) ukládá jenom text a hodnoty zobrazené v buňkách aktivního listu.

Pokud řádek buněk obsahuje více než 240 znaků, všechny znaky nad 240 zalamují na konec převedeného souboru nový řádek. Pokud například řádky 1 až 10 obsahují více než 240 znaků, umístí se zbývající text v řádku 1 do řádku 11, zbývající text v řádku 2 se umístí do řádku 12 atd.

Sloupce dat jsou oddělené čárkami a každý řádek dat končí návratem na konec řádku. Pokud buňky zobrazují vzorce místo hodnot vzorců, vzorce se převedou jako text. Veškeré formátování, grafika, objekty a další obsah listu se ztratí. Symbol měny euro se převede na otazník.

Poznámka: Před uložením listu v tomto formátu se ujistěte, že všechna data, která chcete převést, jsou viditelná a že mezi sloupci jsou odpovídající mezery. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat nebo k jejich správnému oddělení v převedeném souboru. Před převedením listu do formátovaného textového formátu budete možná muset upravit šířky sloupců listu.

Začátek stránky

Text (oddělený tabulátory)

Tento formát souboru (.txt) ukládá jenom text a hodnoty zobrazené v buňkách aktivního listu.

Sloupce dat jsou oddělené znaky tabulátoru a každý řádek dat končí návratem konce řádku. Pokud buňka obsahuje čárku, obsah buňky se uzavře do uvozovek. Pokud data obsahují uvozovky, uvozovky nahradí uvozovky a obsah buňky se také uzavře do uvozovek. Veškeré formátování, grafika, objekty a další obsah listu se ztratí. Symbol měny euro se převede na otazník.

Pokud buňky zobrazují vzorce místo hodnot vzorců, vzorce se uloží jako text. Pokud chcete vzorce zachovat, pokud soubor znovu otevřete v Excel, vyberte možnost Oddělovače v Průvodci importem textu a jako oddělovače vyberte znaky tabulátoru.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje speciální znaky písma, například symbol autorských práv (©) a budete používat převedený textový soubor na počítači s jiným operačním systémem, uložte sešit ve formátu textového souboru, který je vhodný pro tento systém. Pokud například používáte Microsoft Windows a chcete textový soubor použít na počítači Macintosh, uložte ho ve formátu Text (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému s Windows nebo systém Windows NT, uložte ho ve formátu Text (Windows).

Začátek stránky

Text (Unicode)

Tento formát souboru (.txt) ukládá veškerý text a hodnoty tak, jak se zobrazují v buňkách aktivního listu.

Pokud ale soubor otevřete ve formátu Text (Unicode) pomocí programu, který nečte kódování Unicode, například Poznámkový blok v aplikaci Windows 95 nebo v programu microsoftu založeném na systému MS-DOS, data se ztratí.

Poznámka: Poznámkový blok v systém Windows NT čte soubory ve formátu Text (Unicode).

Začátek stránky

CSV (oddělený čárkou)

Tento formát souboru (.csv) ukládá jenom text a hodnoty zobrazené v buňkách aktivního listu. Všechny řádky a všechny znaky v každé buňce se uloží. Sloupce dat jsou oddělené čárkami a každý řádek dat končí návratem na konec řádku. Pokud buňka obsahuje čárku, obsah buňky se uzavře do uvozovek.

Pokud buňky zobrazují vzorce místo hodnot vzorců, vzorce se převedou jako text. Veškeré formátování, grafika, objekty a další obsah listu se ztratí. Symbol měny euro se převede na otazník.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje speciální znaky písma, jako je například symbol autorských práv(©),a převedený textový soubor budete používat na počítači s jiným operačním systémem, uložte sešit ve formátu textového souboru, který je pro tento systém vhodný. Pokud například používáte Windows a chcete textový soubor použít na počítači Macintosh, uložte ho ve formátu CSV (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému s Windows nebo systém Windows NT, uložte ho ve formátu CSV (Windows).

Začátek stránky

DIF (formát výměny dat)

Tento formát souboru (.dif) ukládá na aktivní list jenom text, hodnoty a vzorce.

Pokud jsou možnosti listu nastavené na zobrazení výsledků vzorce v buňkách, uloží se do převedeného souboru jenom výsledky vzorce. Pokud chcete vzorce uložit, před uložením souboru zobrazte vzorce na listu.

Zobrazení vzorců v buňkách listu

 1. Přejděte na Soubor > Možnosti.

  Pokud používáte aplikaci Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office tlačítko Obrázek tlačítka Office potom klikněte na Excel Možnosti.

 2. Pak přejděte na Upřesnit > Možnosti zobrazení pro tento list a zaškrtněte políčko Zobrazit vzorce v buňkách místo jejich počítaných výsledků.

Šířky sloupců a většina formátů čísel se ukládají, ale všechny ostatní formáty se ztratí.

Nastavení vzhledu stránky a ruční konce stránek se ztratí.

Komentáře k buňkám, grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a další funkce listu se ztratí.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky se uloží. Všechna ostatní data kontingenční tabulky se ztratí.

Kód jazyk Visual Basic for Application (VBA) se ztratí.

Symbol měny euro se převede na otazník.

Začátek stránky

SYLK (symbolický odkaz)

Tento formát souboru (.slk) ukládá jenom hodnoty a vzorce na aktivním listu a omezené formátování buněk.

Do buňky se uloží až 255 znaků.

Pokud Excel funkce ve formátu SYLK, Excel před uložením souboru vypočítá funkci a nahradí vzorec výslednou hodnotou.

Většina formátů textu se ukládá. Převedený text převezme formát prvního znaku v buňce. Otočený text, sloučené buňky a nastavení vodorovného a svislého zarovnání textu se ztratí. Pokud znovu otevřete převedený list SYLK v aplikaci Excel, může být barva písma převedena na jinou Excel. Ohraničení se převedou na jednosměnná ohraničení. Stínování buněk se převede na tečkované šedé stínování.

Nastavení vzhledu stránky a ruční konce stránek se ztratí.

Komentáře k buňce se ukládají. Pokud znovu otevřete soubor SYLK v aplikaci Excel.

Grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a další funkce listu se ztratí.

Kód jazyka VBA se ztratí.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky se uloží. Všechna ostatní data kontingenční tabulky se ztratí.

Poznámka: Tento formát můžete použít k uložení souborů sešitu pro použití v aplikaci Microsoft Multiplan. Excel neobsahuje převaděče formátu souborů pro převod souborů sešitu přímo do formátu Multiplan.

Začátek stránky

Webová stránka a webová stránka s jedním souborem

Tyto formáty souborů webové stránky (.htm, .html), formáty souborů webové stránky s jedním souborem (.mht, .mhtml) lze použít k exportu Excel dat. V aplikaci Excel 2007 a novějších verzích už funkce listu (jako jsou vzorce, grafy, kontingenční tabulky a projekty jazyka Visual Basic for Application (VBA) už nejsou v těchto formátech souborů podporované a při otevření souboru v tomto formátu souboru v aplikaci Excel se ztratí.

Začátek stránky

Tabulka XML 2003

Tento formát souboru tabulky XML 2003 (.xml) nezachová následující funkce:

 • Šipky závislostí

 • Graf a další grafické objekty

 • Listy s grafem, listy maker, listy dialogového okna

 • Vlastní zobrazení

 • Odkazy na sloučení dat

 • Vrstvy nakreslených objektů

 • Funkce osnovy a seskupení

 • Data listu chráněná heslem

 • Scénáře

 • Kategorie funkcí definované uživatelem

 • Projekty v jazyce VBA

Nové funkce zavedené v Excel 2007 a novějších verzích, jako je vylepšené podmíněné formátování, nejsou v tomto formátu souborů podporované. Nové limity řádků a sloupců zavedené v Excel 2007 jsou podporované. Další informace najdete v tématu: Excel specifikace a limity.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Uložení Excel sešitu z důvodu kompatibility se staršími verzemi Excel

listu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×