Stavový řádek v dolní části Office zobrazí stav u vybraných možností na stavovém řádku. Ve výchozím nastavení je vybráno mnoho možností. Pokud chcete stavový řádek přizpůsobit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na požadované možnosti.

Následující možnosti jsou dostupné na stavovém řádku v Excel.

Poznámka: Několik možností nemusí být dostupné v závislosti na Excel verzi, kterou používáte.

Možnost

Na stavovém řádku se zobrazí následující informace:

Režim buňky

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje aktuální režim úprav buněk na levé straně stavového řádku. Zobrazí se jeden z následujících režimů.

  • Jste připravení označit obecný stav.

  • Enter označuje režim zadávání obsahu. Zobrazí se, když vyberete buňku a začnete psát, nebo když dvakrát stisknete klávesu F2.

  • Upravit, aby se indikuje režim úprav v buňce. Zobrazí se, když poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, abyste mohli do buňky zadávat nebo upravovat data.

  • Přejděte na označující režim výběru buňky vzorce. Zobrazí se, když začnete vzorec a potom kliknete na buňky, které chcete do vzorce zahrnout.

Flash Fill Blank Cells

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a označuje počet buněk, které po operaci flashové výplně zůstaly prázdné.

Změněné buňky flashové výplně

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a označuje počet buněk, které byly vyplněny polem Flash Fill.

Podpisy

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a znamená, že aktivní sešit je digitálně podepsaný.

Zásady správy informací

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a označuje, že technologie IRM (Information Rights Management) byla použita k omezení oprávnění k obsahu v aktivním sešitu.

Oprávnění

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje vedle indikátoru režimu buňky ikonu, na kterou můžete kliknout a zobrazit aktuální oprávnění pro čtení a úpravy dokumentu.

Tato ikona se zobrazí jenom v případě, že je přístup k dokumentu omezený. Pokud chcete v aplikaci Excel 2007 použít omezení, klikněte Microsoft Office tlačítko Obrázek tlačítka Office, Připravit, Omezit oprávnění, Omezený přístup. V jiných verzích klikněte na Soubor >Informace >Zamknout sešit > omezit přístup > omezeným přístupem.

Kapitálky

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se caps lock, která označuje, že je funkce CAPS LOCK zapnutá, aby bylo možné psát velkými znaky. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Num Lock

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se funkce Num Lock, která označuje, že je zapnutá funkce NUM LOCK, aby bylo možné zadávat čísla do listu pomocí kláves na numerické klávesnici. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Scroll Lock

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje ikonu Scroll Lock, která označuje, že je funkce SCROLL LOCK zapnutá, aby bylo možné posouvání v listu povolit pomocí kláves se šipkami.

Pevné desetinné číslo

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje pevnou desetinnou čárku, která označuje, že se všechny číselné hodnoty, které zadáte na listu, zobrazí s pevnými desetinnými místy. Tato možnost je zapnutá, když zaškrtnete políčko Automaticky vložit desetinnou čárku v části Možnosti úprav na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti Excel (v aplikaci Excel 2007 klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka OfficeMicrosoft Office , Excel Možnosti,Upřesnit . V jiných Excel verzích klikněte na > Možnosti > Upřesnit.).

Režim přepisování

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se možnost Přepisovat, aby se při úpravách obsahu buňky v režimu úprav buňky aktivovaný režim přepisování aktivovali stisknutím klávesy INSERT (poklikejte na buňku nebo stiskněte klávesu F2). Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Režim ukončení

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje režim ukončení, který označuje, že při aktivaci režimu ukončení bylo stisknuto tlačítko END. Stisknutím klávesy END a klávesy se šipkou se přesune výběr ve směru šipky, zastaví se na začátku a konci dat a potom na začátku nebo na konci listu.

Záznam makra

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazí vedle indikátoru režimu buňky tlačítko, na které můžete kliknout a spustit nahrávání makra.

Režim výběru

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje jeden z následujících režimů výběru buněk.

  • Rozšíření výběru po stisknutí klávesy F8 pro rozšíření výběru buňky pomocí kláves se šipkami.

  • Když stisknete kombinaci kláves SHIFT+F8 a přidáte nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk pomocí kláves se šipkami, přidejte k výběru buněk.

Číslo stránky

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje číslo stránky vybrané stránky listu a počet stránek v listu při práci v zobrazení Rozložení stránky nebo v zobrazení Náhled při tisku.

Průměr

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje průměr vypočítaný z vybraných buněk, které obsahují číselné hodnoty.

Počet

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje počet vybraných buněk.

Počet čísel

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se počet vybraných buněk, které obsahují číselné hodnoty. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Minimum

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se minimální číselná hodnota ve vybraných buňkách. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Maximum

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se maximální číselná hodnota ve vybraných buňkách. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

Součet

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje součet číselných hodnot ve vybraných buňkách.

Upload Stav

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a označuje stav nahrání tabulky na web.

Zobrazit klávesové zkratky

Ve výchozím nastavení je tato možnost vybraná, zobrazí se tlačítka Normální zobrazení, Rozložení stránky a Náhled lomů stránky. Kliknutím na tato tlačítka můžete změnit aktuální zobrazení.

Lupa

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje úroveň lupy. Kliknutím na Lupu otevřete dialogové okno Lupa, kde můžete zadat procento zvětšení, které chcete použít.

Posuvník lupy

Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná a zobrazuje posuvník Lupa s tlačítky Oddálit aPřiblížit. Potom můžete posuvník přetáhnout nebo kliknout na tlačítka Oddálit a Přiblížit, aby se obsah listu zvětšil, aby vypadal blíž, nebo zmenšit velikost obsahu na listu, abyste mohli zobrazit další obsah.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×