Export a import dat do jiných formátů souborů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Průvodce exportem a Průvodce importem usnadňují přenos dat projektu mezi aplikací Microsoft Project a jinými programy. Následující seznam obsahuje formáty, které exportujete nebo importujete.

 • Microsoft Excel (jako sešit nebo Sestava kontingenční tabulky )

 • jenom text (oddělený tabulátory)

 • hodnoty oddělené čárkami (CSV)

 • Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Definováním nebo úpravou map pro export nebo import těchto průvodců můžete snadno přenášet data do a z Úkol, zdrojů nebo Přiřazení polí, která chcete.

V tomto článku

Export informací o projektu

 1. Zvolte soubor _GT_ Uložit jako.

 2. Zvolte Procházet. (Neplatí v Projectu 2010.)

 3. V poli Uložit jako typ vyberte formát souboru, do kterého chcete exportovat data.

 4. Do pole název souboru zadejte název exportovaného souboru.

 5. Klikněte na Save (Uložit).

 6. Podle pokynů v Průvodci exportem exportujte požadovaná data do správných polí cílového souboru.

 7. Když vás průvodce vyzve k vytvoření nového mapování nebo použije existující mapu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Výběrem možnosti nové mapování vytvořte nové mapování pro export úplně od začátku.

  • Zvolte použít existující mapování , chcete-li použít výchozí mapování nebo dříve definované a uložené mapování.

 8. Na stránce mapování úkolů, Mapování zdrojůnebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem ověřte nebo upravte předpoklady mapování Projectu nebo vytvořte nové mapování:

  • Pokud chcete exportovat určité informace o projektu, zadejte nebo vyberte požadované pole ve sloupci from a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete do mapování pro export přidat všechna pole úkolů, zdrojů nebo přiřazení, zvolte Přidat vše.

  • Pokud chcete do mapování pro export přidat všechna pole úkolů nebo zdrojů konkrétní tabulky, vyberte v tabulce možnost Base. Vyberte tabulku, kterou chcete použít, a pak vyberte OK.

  • Pokud chcete odebrat všechna pole úkolů, zdrojů nebo přiřazení z mapování pro export, zvolte Vymazat vše.

  • Pokud chcete vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci od a zvolte Vložit řádek.

  • Pokud chcete vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci od a zvolte Vložit řádek.

  • Pokud chcete odstranit pole, vyberte ho ve sloupci od a pak zvolte Odstranit řádek. Pokud chcete změnit název pole v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci do a zadejte nový název.

 9. Pokud chcete exportovat jenom určité úkoly nebo zdroje, vyberte požadovaný filtr v poli Filtr exportu .

 10. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci to a pak pomocí tlačítek přesunout přesuňte pole na požadované místo.

 11. Na poslední stránce Průvodce exportem zvolte Dokončit a exportujte data.

Poznámky: 

 • Do formátu XML můžete exportovat jenom celý projekt. Project automaticky mapuje data bez Průvodce exportem. Pokud chcete minimalizovat velikost souboru, nebudou do exportovaného souboru XML zahrnuta pole obsahující hodnoty null.

 • Na stránce mapování úkolů, mapování zdrojů nebo mapování přiřazení v Průvodci exportem můžete zkontrolovat rozložení mapy exportu.

 • Chcete-li uložit nové nebo upravené mapování pro export, můžete ho znovu použít. Na poslední stránce Průvodce exportem zvolte Uložit mapovánía pak zadejte název do pole název mapy . Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

 • Pokud je mapa k dispozici v globálním souboru, můžete použít existující mapování exportu z jiného projektu. Pomocí Organizátor můžete zkopírovat mapování pro export ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapu pro export, která uloží data do formátu souboru CSV nebo jako formát souboru TXT a nastavíte oddělovač textu, bude tento typ souboru nastaven. Pokud například uložíte do souboru s názvem MyProject. csv, ale v mapě jste zadali oddělovač tabulátoru, bude mít soubor CSV místo čárek čárku, i když Přípona souboru označuje čárky.

Import informací o projektu

Do Projectu můžete importovat informace pomocí libovolného Zadané pole z Formát souboru jiného produktu, jako je Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, XML (Extensible Markup Language), hodnot oddělených čárkami (CSV) nebo Formát textu odděleného tabulátory.

 1. Zvolte soubor > otevřít > Procházet.

  (V Projectu 2010 zvolte otevřítsoubor >.)

 2. V poli typ souborů vyberte typ souboru, ze kterého chcete importovat data.

 3. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete naimportovat, a potom ho vyberte v seznamu souborů.

 4. Zvolte otevřít.

 5. Podle pokynů v Průvodci importem importujte požadovaná data do správných polí projektu.

 6. Na stránce mapování úkolů, Mapování zdrojůnebo Mapování přiřazení v Průvodci importem ověřte nebo upravte předpoklady mapování Projectu:

  • Pokud chcete importovat data z pole ve zdrojovém souboru do jiného pole projektu, vyberte pole ve sloupci do , vyberte nové pole a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete změnit název pole v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci do a zadejte nový název.

  • Pokud chcete odstranit pole, vyberte ho ve sloupci od a pak zvolte Odstranit řádek.

  • Pokud chcete vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci od a zvolte Vložit řádek.

  • Pokud chcete odebrat všechna pole úkolů, zdrojů nebo přiřazení z mapování pro import, zvolte Vymazat vše.

  • Pokud chcete do mapování pro import přidat všechna pole úkolů, zdrojů nebo přiřazení, zvolte Přidat vše.

   Tip: Na stránce mapování úkolů, Mapování zdrojůnebo Mapování přiřazení v Průvodci importem můžete zobrazit náhled rozložení mapy importu.

 7. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci to a pak pomocí tlačítek přesunout přesuňte pole na požadované místo.

 8. Na poslední stránce Průvodce importem zvolte Dokončit a importujte data.

  Tip: Můžete uložit nové nebo upravené mapování pro import, pokud ho chcete znovu použít. Na poslední stránce Průvodce importem zvolte Uložit mapovánía potom zadejte název do pole název mapy . Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

Poznámky: 

 • Pokud je mapa k dispozici v globálním souboru, můžete použít existující mapování importu z jiného projektu. Pomocí Organizátor můžete zkopírovat mapování importu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapování pro import, abyste zahrnuli data z formátu souboru CSV nebo souboru TXT a nastavili jste oddělovač textu, bude tento typ souboru nastaven. Pokud například importujete soubor s názvem MyProject. csv, ale v mapě jste zadali oddělovač tabulátoru, bude mít soubor CSV místo čárek čárku, i když Přípona souboru označuje čárky.

 • I když můžete zadat hodnoty do některých počítaných polí, Project může tyto hodnoty přepočítat automaticky nebo když zadáte.

 • Project umí importovat jenom data XML, která jde ověřit svým schématem pro výměnu dat.

 • Pokud používáte Microsoft Project Professional a chcete importovat informace z jiného formátu souboru do podnikového projektu, který vyžaduje zadání konkrétních informací o úkolech, nebudete moct projekt uložit, dokud neuvedete všechna požadovaná informacím.

 • Pokud používáte Microsoft Project Professional, uvědomte si, že pole náklady na zdroje nelze v projektu organizace aktualizovat. Informace o nákladech na zdroje můžete importovat jenom v nesouvisejících projektech nebo nepodnikových zdrojích v projektu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×