Export dat z Accessu do wordového dokumentu

Export dat z Accessu do wordového dokumentu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Data z accessové databáze můžete exportovat do wordového dokumentu pomocí průvodce Export – Soubor ve formátu RTF. V tomto článku se dozvíte, jak pracovat s průvodcem Export – Soubor ve formátu RTF a jak uložit nastavení exportu jako specifikaci, abyste ho mohli použít i příště.

V tomto článku

Export dat do Wordu: základní informace

Do Microsoft Wordu můžete exportovat tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Když exportujete objekt pomocí průvodce Export – Soubor ve formátu RTF, Access vytvoří kopii dat daného objektu, který bude mít podobu souboru ve formátu RTF (*.rtf) pro Microsoft Word. V případě tabulek, dotazů a formulářů se viditelná pole a záznamy zobrazí ve wordovém dokumentu jako tabulka. Když exportujete sestavu, průvodce exportuje její data a rozložení – pokusí se, aby jí byl wordový dokument co nejpodobnější.

 • Spuštění operace v Accessu:    Když chcete exportovat data z Accessu do Wordu, musíte to udělat v Accessu. Word nemá žádnou funkci, pomocí které byste mohli importovat data z accessové databáze. Ani příkaz Uložit jako, který najdete v Accesu, nedovoluje uložit databázi nebo tabulku jako wordový dokument.

 • Objekty, které můžete exportovat:    Exportovat lze tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Také můžete vyexportovat jenom záznamy, které vyberete v některém zobrazení. Není možné exportovat makra a moduly. Když exportujete formulář nebo datový list, který obsahuje podformuláře nebo vnořené datové listy, vyexportuje se jenom hlavní formulář nebo datový list. Operaci exportu musíte zopakovat pro každý podformulář nebo vnořený datový list, který chcete zobrazit ve Wordu. Pokud ale exportujete sestavu, spolu s hlavní sestavou se naopak vyexportují i podformuláře a podsestavy, které jsou její součástí.

 • Výsledek operace:    Průvodce Export – Soubor ve formátu RTF vždy exportuje naformátovaná data. To znamená, že spolu s nastavením formátu zobrazení se vyexportují jenom pole a záznamy, které jsou v daném objektu nebo zobrazení viditelné. Sloupce a záznamy, které jsou skryté v důsledku nastavení filtrů, se neexportují. V případě sestavy se při exportu zachová i její rozložení.

 • Sloučení exportovaného souboru s existujícím dokumentem:    Když provádíte export z Accessu do wordového dokumentu, data se vždy exportují do nového wordového souboru. Pokud chcete data vložit do wordového dokumentu, který už máte, nejdřív je musíte vyexportovat z Accessu do nového wordového dokumentu, pak je z něj zkopírovat a vložit do existujícího dokumentu. Jako alternativní řešení můžete použít tento postup: Řádky zkopírujte přímo z accessové tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy a vložte je do existujícího dokumentu.

Export dat do aplikace Word

Pokud chcete vyexportovat data do wordového dokumentu, postupujte podle těchto obecných kroků:

 • Připravte zdrojová data pro export. V rámci tohoto kroku zkontrolujte, jestli v datech nejsou chyby, a rozhodněte se, jestli chcete ze zdrojové tabulky exportovat jenom vybraná, nebo všechna data.

 • Spusťte průvodce Export – Soubor ve formátu RTF.

 • Pokud chcete, můžete uložit nastavení jako specifikaci exportu a později ho znovu použít.

Kroky v následujících částech vysvětlují, jak provést jednotlivé úlohy.

Příprava na export

 1. Otevřete zdrojovou databázi Accessu.

 2. V navigačním podokně vyberte objekt obsahující data, která chcete vyexportovat.

  Můžete vyexportovat tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a ujistěte se, že neobsahují indikátory chyby (zelené trojúhelníky) ani chybové hodnoty, jako je například #ČÍSLO.

  Než budete data exportovat do Wordu, nezapomeňte odstranit chyby. Pokud to neuděláte, všechny takové hodnoty se nahradí hodnotou null.

 4. Pokud cílový wordový dokument existuje a je otevřený, zavřete ho, než budete pokračovat. Před přepsáním dokumentu zobrazí průvodce výzvu, jestli to chcete udělat.

  Poznámka: Data nejde připojit k existujícímu wordovému dokumentu.

 5. Pokud chcete z accessové databáze vyexportovat jenom část tabulky, dotazu nebo formuláře, otevřete tento objekt a vyberte jenom požadované záznamy.

Export dat

 1. Na kartě externí data klikněte ve skupině Export na položku Word.

 2. Otevře se průvodce Export – Soubor ve formátu RTF.

  Vyberte cílové umístění a možnosti exportu v dialogovém okně Export – Soubor ve formátu RTF.

  Poznámka: Příkazy pro export jsou dostupné, jenom když je otevřená databáze.

 3. V průvodci Export – Soubor ve formátu RTF zadejte název cílového souboru.

 4. Průvodce vždy exportuje data s formátováním. Pokud chcete po dokončení operace exportu zobrazit cílový wordový dokument, zaškrtněte políčko Po dokončení operace exportu otevřít cílový soubor.

 5. Pokud jste před zahájením operace vybrali záznamy, které chcete exportovat, můžete zaškrtnout políčko Exportovat pouze vybrané záznamy. Pokud ale chcete exportovat všechny záznamy v zobrazení, nechte políčko nezaškrtnuté.

  Poznámka: Pokud jste nevybrali žádné záznamy, není toto políčko dostupné (zobrazuje se šedě).

 6. Klikněte na OK.

 7. Pokud cílový dokument existuje, zobrazí se výzva, jestli chcete kliknutím na Ano tento soubor přepsat. Klikněte na Ne, změňte název cílového souboru a pak znovu klikněte na OK.

V závislosti na možnostech exportu, které jste nastavili v průvodci, Access exportuje data a otevře cílový dokument ve Wordu. Access také na poslední stránce průvodce zobrazí stav operace.

Jak Access exportuje objekty do Wordu

Následující tabulka popisuje, jak Access exportuje různé objekty a hodnoty do Wordu. Pokud operace exportu nefunguje podle očekávání, může vám pomoct zjistit, co je špatně.

Položka

Co je důležité vědět o exportu

Názvy polí

Když exportujete tabulku, dotaz nebo formulář, názvy polí jsou ve wordovém dokumentu umístěné v prvním řádku tabulky. Když exportujete sestavu, umístění názvů polí ve wordovém dokumentu závisí na rozložení sestavy.

Vícehodnotová pole

Pole v Accessu, které podporuje více hodnot, se ve Wordu exportuje do jednoho sloupce. Hodnoty jsou oddělené čárkami (,).

Obrázky, objekty a přílohy

Neexportují se žádné grafické prvky, tj. loga, pole objektů OLE ani přílohy, které jsou součástí zdrojových dat.

Grafy

Objekty Microsoft Graph se neexportují.

Výrazy

Výrazy se do wordového dokumentu neexportují. Exportují se jenom výsledky těchto výrazů.

Podformuláře a vnořené datové listy

Pokud exportujete formulář nebo datový list, exportuje se jenom hlavní formulář nebo datový list. Operaci exportu musíte zopakovat pro každý podformulář a vnořený datový list.

Co jiného mám vědět?

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×