Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

Access nabízí několik způsobů, jak zkopírovat nějaký objekt (třeba tabulku nebo formulář) z jedné databáze do jiné. Nejjednodušší je objekt zkopírovat a vložit, ale když ho exportujete, máte více možností. Můžete třeba exportovat definici tabulky a data v ní nebo jenom definici (tedy prázdnou kopii tabulky). Taky si můžete podrobnosti o operaci uložit jako specifikaci exportu pro budoucí použití.

Přehled

Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra nebo moduly můžete exportovat z jedné databáze Accessu do druhé. Když exportujete objekt, Access vytvoří v cílové databázi jeho kopii.

Export databázových objektů je užitečný, když chcete provést některý z následujících úkolů:

 • Zkopírovat strukturu tabulky do jiné databáze s cílem rychle vytvořit novou tabulku.

 • Zkopírovat návrh a rozložení formuláře nebo sestavy do jiné databáze s cílem rychle vytvořit nový formulář nebo sestavu.

 • Pravidelně kopírovat nejnovější verzi tabulky nebo formuláře do jiné databáze. K tomuto účelu můžete při prvním exportu objektu vytvořit specifikaci exportu a tu pak využít k opakování operace.

Poznamenejme, že export objektu do jiné databáze se velmi podobá otevření nové databáze, do které importujete objekt z první databáze. Mezi importem a exportem objektů mezi databázemi Accessu existují dva hlavní rozdíly:

 • V jedné operaci můžete importovat několik objektů, exportovat se ale dá vždycky jen jeden. Pokud chcete do jiné databáze exportovat víc objektů, je jednodušší otevřít cílovou databázi a potom v ní provést operaci importu.

 • Kromě databázových objektů můžete importovat relace mezi tabulkami, veškeré specifikace importu a exportu a taky nabídky a panely nástrojů. Můžete taky importovat dotaz jako tabulku. Export vám tyto možnosti nenabízí.

Hledáte informace o importu objektů do databáze v Accessu? Přečtěte si téma Import databázových objektů do aktuální databáze Accessu.

Příprava na export

 1. Pokud ještě nemáte otevřenou zdrojovou databázi, otevřete ji. Soubor může být ve formátu MDB nebo ACCDB. Pokud je soubor ve formátu MDE nebo ACCDE, musí zdrojovým objektem být tabulka, dotaz nebo makro. Ze souborů MDE a ACCDE se nedají exportovat formuláře, sestavy a moduly.

  Poznámka: Pokud je databáze jen pro čtení nebo nemáte oprávnění provádět v ní změny, můžete provést operaci exportu, ale nemůžete si uložit specifikaci exportu.

 2. Určete objekt, který chcete exportovat. Pokud exportujete data do accessové databáze poprvé, nezapomeňte na následující zásady:

  Prvek

  Popis

  Jeden objekt na operaci

  Exportovat můžete vždycky jen jeden objekt. Pokud chcete exportovat víc objektů, opakujte operaci exportu pro každý z nich, případně proveďte z cílové databáze operaci importu.

  Nová tabulka

  Každá operace exportu vytvoří v cílové databázi nový objekt. Pokud už existuje objekt se stejným názvem, můžete jej přepsat, nebo můžete zadat pro nový objekt jiný název.

  Poznámka: Operace exportu nemůže přidávat záznamy do stávající tabulky. Pokud chcete přidat záznamy, zvažte vytvoření přidávacího dotazu. Další informace najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

  Export propojené tabulky

  Pokud je tabulka, kterou chcete exportovat, propojená, vytvoří operace exportu propojenou tabulku v cílové databázi. Nová propojená tabulka bude odkazovat na původní zdrojovou tabulku.

  Když například exportujete propojenou tabulku s názvem Zaměstnanci1 v databázi Prodej, která je propojená s tabulkou Zaměstnanci v databázi Mzdy, vytvoří operace exportu propojenou tabulku v cílové databázi. Nová propojená tabulka bude odkazovat přímo na tabulku Zaměstnanci v databázi Mzdy.

  Částečný export

  Není možné exportovat jen část objektu nebo jen několik vybraných záznamů.

  Relace

  Vzhledem k tomu, že se dá exportovat vždycky jen jedna tabulka, operace exportu nekopíruje relace. Pokud chcete importovat více tabulek včetně relací, otevřete cílovou databázi a objekty importujte.

  Definice tabulky

  Můžete exportovat celou tabulku, nebo jenom její definici. Exportováním definice vytvoříte v cílové databázi prázdnou kopii tabulky.

  Zdroj záznamů

  Exportem dotazu, formuláře nebo sestavy se automaticky neexportují i podkladové zdroje záznamů. Musíte je taky exportovat, jinak nebudou dotaz, formulář či sestava fungovat.

  Vyhledávací pole

  Pokud pole ve zdrojové tabulce vyhledává hodnoty z jiné tabulky nebo dotazu a chcete, aby se v cílovém poli zobrazovaly vyhledávací hodnoty, je potřeba související tabulku nebo dotaz exportovat. Pokud je neexportujete, zobrazí se v cílovém poli jenom ID vyhledávání.

  Podformuláře a podsestavy

  Když exportujete formulář nebo sestavu, podformuláře a podsestavy, které jsou v nich obsažené, se automaticky neexportují. Je potřeba každý podformulář nebo podsestavu a odpovídající podkladové zdroje záznamů exportovat samostatně.

 3. Otevřete cílovou databázi. Soubor může být ve formátu MDB nebo ACCDB, ale taky ve formátu MDE nebo ACCDE. Ujistěte se, že není jenom pro čtení a že máte oprávnění ho upravovat.

  Poznámky: 

  • Pokud nemůžete databázi otevřít, je možné, že ji má jiný uživatel otevřenou ve výhradním režimu. Pak je obvykle nutné tohoto uživatele najít a požádat ho, aby databázi zavřel a znovu otevřel v normálním režimu (pro více uživatelů).

  • Pokud je databáze chráněná heslem, zobrazí se pokaždé, když spustíte průvodce exportem nebo uloženou specifikaci, výzva k zadání hesla.

  • Jestliže chcete exportovat objekt do nové databáze, musíte před zahájením operace exportu vytvořit prázdnou databázi (která nebude obsahovat žádné tabulky, formuláře ani sestavy).

 4. Pokud už v cílové databázi existuje objekt se stejným názvem jako zdrojový objekt, musíte rozhodnout, jestli chcete přepsat stávající verzi, nebo zadat pro nový objekt jiný název.

  Teď máte všechno připravené a můžete spustit operaci exportu. Přejděte k dalšímu postupu.

Export databázového objektu do jiné databáze aplikace Access

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Export na tlačítko Access

  Tip: Proces exportu můžete spustit taky tak, že kliknete na objekt v navigačním podokně pravým tlačítkem a potom kliknete na Exportovat > Access.

 2. V Accessu se otevře dialogové okno Export – databáze aplikace Access.

 3. Do pole Název souboru v dialogovém okně Export – databáze aplikace Access zadejte název cílové databáze a potom klikněte na OK.

 4. Pokud nechcete přepsat stávající objekt se stejným názvem v cílové databázi, zadejte v dialogovém okně Export název nového objektu.

 5. V případě, že je vybraným objektem tabulka, určete, jestli chcete exportovat její definici a data, nebo jenom definici.

 6. Kliknutím na OK operaci dokončete.

  Pokud v cílové databázi existuje objekt se stejným názvem, zobrazí se dotaz, jestli jej chcete přepsat, nebo zadat jiný název. Objekt přepíšete kliknutím na Ano, kliknutím na Ne se vrátíte do dialogového okna Export. Zadejte název, který se nepoužívá v cílové databázi, a klikněte na OK.

  Access exportuje objekty. Pokud došlo k chybě, zobrazí se v Accessu chybová zpráva. V opačném případě se zobrazí poslední obrazovka průvodce, kterou můžete použít k vytvoření specifikace, do níž uložíte podrobnosti o operaci exportu.

Co jiného mám vědět?

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×