Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do outlookového souboru .pst

Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do outlookového souboru .pst

Když máte na počítači nainstalovanou aplikaci Outlook, můžete ji použít k přesunutí e-mailů, kontaktů a položek kalendáře z jednoho e-mailového účtu do druhého.

Řekněme, že máte například poštovní schránku v Microsoft 365 a účet Gmail. Obojí můžete přidat do Outlooku. Pak si můžete pomocí Outlooku vyexportovat položky z Gmail účtu a naimportovat si je do poštovní schránky Microsoft 365.

Exportování položek vytvořením souboru .pst. Tento datový soubor aplikace Outlook, který je uložen ve vašem počítači, obsahuje zprávy a další položky aplikace Outlook. Návod na import exportovaných položek najdete v článku Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook.

Export e-mailů, kontaktů a položek kalendáře z Outlooku do souboru .pst

Vyberte si z následujícího seznamu pokynů k exportu.

E-mailový účet Microsoft 365 můžete přidat do aplikace Outlook, třeba do aplikace Outlook pro Microsoft 365, Outlook 2016 nebo 2013. Pak můžete Outlook použít k přesunu e-mailů, kontaktů a položek kalendáře do poštovní schránky v Microsoft 365. 

 1. Přidejte do Outlooku svůj zdrojový e-mailový účet. Můžete třeba přidat účet Gmail do Outlooku 2016. Počkejte, až se všechny e-maily a kontakty zobrazí.

 2. Přidání e-mailového účtu Microsoft 365 do Outlooku. Po jeho přidání se bude Outlook s Microsoft 365 automaticky synchronizovat. Obsah vaší poštovní schránky Microsoft 365 se zobrazí v Outlooku.

 3. V pokynech k exportu vyberte, že chcete e-mail vyexportovat ze zdrojového účtu do souboru .pst.

  Pokud máte třeba Outlook 2016, zvolte Outlook 2013 a Outlook 2016: Export položek Outlooku do souboru .pst.

 4. Pokud máte třeba Outlook 2010, zvolte Outlook 2010: Export položek Outlooku do souboru .pst.

Jakmile e-mailová data exportujete do souboru .pst, můžete je přenést. Můžete je naimportovat do jiných e-mailových účtů. Pokud to chcete udělat v Outlooku, přečtěte si téma Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku vyberte Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám?, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Zvolte Export do souboru.

  Zvolte Export do souboru.

 4. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (PST)>Další.

 5. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat informace můžete vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Toto zajistí, že se bude exportovat vše, co je v účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Klikněte na Procházet a vyberte, kam chcete uložit Datový soubor Outlooku (PST). Zadejte název souboru a pokračujte zvolením OK.

  Poznámka: Pokud jste funkci exportu už použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru a pak klikněte na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího Datový soubor Outlooku (PST), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou.

 8. Zvolte Dokončit.

 9. Pokud nevytváříte nový Datový soubor Outlooku (PST) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem, Outlook zahájí export okamžitě.

  • Pokud vytváříte Datový soubor Outlooku (PST), můžete ho chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a zvolte OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a zvolte OK.

  • Pokud exportujete do existujícího Datový soubor Outlooku (PST), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a zvolte OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst můžete uložit na OneDrive a pak si ho stáhnout do nového počítače. Můžete jej taky uložit na přenosný disk a pak importovat e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Možnosti.

  Zvolte Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti Outlooku zvolte Upřesnit.

  Zvolte Upřesnit.

 4. V části Export zvolte Exportovat.

  Na stránce Upřesnit zvolte Exportovat.

 5. Zvolte Export do souboru, a pak Další.

 6. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) > Další.

 7. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat informace můžete vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Toto zajistí, že se bude exportovat vše: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 8. Zvolte Procházet, vyberte složku, kam chcete datový soubor Outlooku (.pst) uložit, a zadejte název souboru. Pokračujte výběrem OK.

  Poznámka: Pokud jste funkci exportu už někdy použili, zobrazí se umístění předchozí složky a název souboru. Pokud nechcete použít stávající soubor, ale chcete vytvořit nový, nezapomeňte změnit jeho název.

 9. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 10. Zvolte Dokončit.

 11. Export začne hned, pokud nebyl vytvořen nový datový soubor Outlooku (.pst) nebo pokud exportujete položky do stávajícího souboru chráněného heslem.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor Outlooku (.pst), můžete ho chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a zvolte OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo, a pak zvolte OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru Outlooku (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a zvolte OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst uložte na OneDrive a pak si ho stáhnout do nového počítače. Uložte jej na přenosný disk a pak importujte e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

 1. V Outlooku 2007 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export.

  Zvolte Import a export.

 3. Vyberte Export do souboru a pak zvolte Další.

  Zvolte Export do souboru a pak zvolte Další.

 4. Klikněte na Soubor osobních složek (.pst) > Další.

 5. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat informace můžete vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Toto zajistí, že se bude exportovat vše, co je v účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Zvolte Procházet, vyberte složku, kam chcete datový soubor Outlooku (.pst) uložit, a zadejte název souboru. Pokračujte výběrem OK.

  Poznámka: Pokud jste funkci exportu už někdy použili, zobrazí se umístění předchozí složky a název souboru. Pokud nechcete použít stávající soubor, ale chcete vytvořit nový, nezapomeňte změnit jeho název.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 9. Export začne hned, pokud nebyl vytvořen nový datový soubor Outlooku (.pst) nebo pokud exportujete položky do stávajícího souboru chráněného heslem. V takových případech se zobrazí toto dialogové okno:

  Pokud soubor .pst nechcete chránit heslem, zvolte OK.

  Pokud soubor nechcete chránit heslem, zvolte OK. V opačném případě:

  • Pokud chcete soubor .pst ochránit heslem, zadejte heslo do textových polí Heslo a Potvrzení hesla a zvolte OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a zvolte OK.

  • Pokud data exportujete do stávajícího souboru osobních složek (.pst), který je chráněný heslem, pak v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a zvolte OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst uložte na OneDrive a pak si ho stáhněte do nového počítače. Uložte jej na přenosný disk a pak importujte e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

Jaká data se exportují?

 • Když Outlook vyexportuje e-mailové zprávy, kontakty a položky kalendáře do souboru .pst, vytvoří kopii těchto informací. Z Outlooku se nic neztratí. Pořád budete mít v této aplikaci přístup ke svým e-mailům, kontaktům a kalendářům.

 • Když Outlook exportuje e-mailové zprávy, zahrne také všechny jejich přílohy.

 • Outlook neexportuje metadata, jako jsou vlastnosti složek (zobrazení, oprávnění a nastavení automatické archivace), pravidla pro zprávy ani seznamy blokovaných odesílatelů.

Důležité informace: Pokud používáte režim Cached Exchange, Outlook vyexportuje jenom položky v aktuální mezipaměti. Mezipaměť obsahuje ve výchozím nastavení položky z posledních 12 měsíců. Pokud chcete exportovat data za více než posledních 12 měsíců, vypněte nejdříve režim Cached Exchange. Další informace najdete v článku o vypnutí nebo zapnutí režimu Cached Exchange.

Kdy mám exportovat (zálohovat) / importovat soubor .pst?

 • Pokud chcete přesunout e-mailové zprávy z jednoho e-mailového účtu do druhého:

  Řekněme například, že máte starý e-mailový účet u služby Yahoo, jakublukes77@yahoo.com. A chcete ho přenést do nového e-mailového účtu Microsoft 365, jakublukes78@contoso.com.

  Prostřednictvím Outlooku na počítači přidejte oba účty k Outlooku. Počkejte, než se zobrazí všechny vaše e-maily (pokud jich máte hodně, může to trvat dlouho). Pak pomocí Outlooku exportujte e-mailové zprávy ze svého účtu Yahoo do souboru .pst. A nakonec importujte soubor .pst do svého účtu Office 365.

 • Při přechodu na jiný počítač: Přenos e-mailu z jednoho počítače s Outlookem na jiný počítač s Outlookem. Řekněme třeba, že váš starý počítač je vybaven Outlookem 2007 a vy jste právě dostali nový počítač s Outlookem 2016. Vyexportujte e-mailová data z Outlooku 2007 (podle popisu v tomto článku) a naimportujte je do Outlooku 2016.

 • Při přechodu z osobního počítače PC na počítač Mac: Přenos e-mailu z Outlooku na počítači do Outlooku 2016 na počítači Mac pomocí importu.

 • Chcete pravidelné zálohy: Všechny e-mailové zprávy, kontakty a kalendář můžete pravidelně zálohovat na bezpečné místo. Až vytvoříte soubor .pst, zkopírujte ho na bezpečné místo: USB flash disk, jiný pevný disk nebo do cloudového úložiště, jako je OneDrive nebo Dropbox.

  Neexistuje automatický způsob, jak pravidelně všechno zálohovat (staré i nové položky). Automatická archivace zálohuje jenom staré položky a přesouvá je, místo aby vytvořila jejich kopii.

 • Pokud chcete zálohovat jenom kontakty, přečtěte si téma Export kontaktů z Outlooku, abyste mohli zkopírovat kontakty do souboru .csv.

Viz také

Import a export e-mailu, kontaktů a kalendáře Outlooku

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×