Filtrování dat (Power Query)

V Power Query můžete zahrnout nebo vyloučit řádky založené na hodnotě sloupce. Filtrovaný sloupec obsahuje malou ikonu filtru ( Ikona použitého filtru ) v záhlaví sloupce. Pokud chcete odebrat jeden nebo více filtrů sloupců pro nový začátek, vyberte u každého sloupce šipku dolů Šipka filtru vedle sloupce a pak vyberte Vymazat filtr.

Pomocí funkce automatického filtru můžete najít, zobrazit nebo skrýt hodnoty a snadněji zadat kritéria filtru. Ve výchozím nastavení se zobrazí jenom prvních 1 000 odlišných hodnot. Pokud zpráva uvádí, že seznam filtrů může být neúplný, vyberte Načíst další. V závislosti na množství dat se může tato zpráva zobrazit víckrát.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte šipku dolů Šipka filtru vedle sloupce, který chcete filtrovat.

 3. Pokud chcete zrušit výběr všech sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše).

 4. Zaškrtněte políčko hodnot sloupců, podle kterých chcete filtrovat, a pak vyberte OK.

Výběr sloupce

Pomocí podnabídky Filtry textu můžete filtrovat podle určité textové hodnoty.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte šipku dolů Šipka filtru vedle sloupce obsahujícího textovou hodnotu, podle které chcete filtrovat.

 3. Vyberte Filtrytextu a pak vyberte název typu rovnost rovná se , DoesNot Equal , Začíná, Nezačíná , Končí , Nekončí ,Obsahuje a neobsahuje.

 4. V dialogovém okně Filtrovat řádky:

  • Pomocí základního režimu můžete zadat nebo aktualizovat dva operátory a hodnoty.

  • Pomocí rozšířeného režimu můžete zadat nebo aktualizovat více než dvě klauzule, porovnání, sloupce, operátory a hodnoty.

 5. Vyberte OK.

Pomocí podnabídky Filtry čísel můžete filtrovat podle číselné hodnoty.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte šipku dolů Šipka filtru sloupce obsahujícího číselnou hodnotu, podle které chcete filtrovat.

 3. Vyberte Filtry čísela pak vyberte název typu rovnosti Rovnáse ,Nerovná se , Větší než, Větší než nebo Rovno, Menší než, Menší než nebo Rovno neboMezi.

 4. V dialogovém okně Filtrovat řádky:

  • Pomocí základního režimu můžete zadat nebo aktualizovat dva operátory a hodnoty.

  • Pomocí rozšířeného režimu můžete zadat nebo aktualizovat více než dvě klauzule, porovnání, sloupce, operátory a hodnoty.

 5. Vyberte OK.

Pomocí podnabídky Filtry data a času můžete filtrovat podle hodnoty data a času.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte šipku dolů Šipka filtru sloupce obsahujícího hodnotu data a času, podle které chcete filtrovat.

 3. Vyberte Filtrydata a času a pak vyberte název typu rovnosti Rovnáse , Před, Za,Mezi ,V části Další ,V části Předchozí je nejstarší ,Je nejnovější ,Není nejdříve ,Nenínejnovější a Vlastní filtr.

  Tip    Předdefinované filtry můžete snadněji používat tak, že vyberete Rok,Čtvrtletí , Měsíc, Týden, Den, Hodina, Minutaa Druhé. Tyto příkazy fungují hned.

 4. V dialogovém okně Filtrovat řádkys:

  • Pomocí základního režimu můžete zadat nebo aktualizovat dva operátory a hodnoty.

  • Pomocí rozšířeného režimu můžete zadat nebo aktualizovat více než dvě klauzule, porovnání, sloupce, operátory a hodnoty.

 5. Vyberte OK.

Pokud chcete filtrovat víc sloupců, vyfiltrujte první sloupec a potom pro každý další sloupec zopakujte filtr sloupců.

V následujícím příkladu řádku vzorců vrátí funkce Table.SelectRows dotaz filtrovaný podle stavu a roku.

Výsledek filtru

Pokud v buňce nic není, nastane hodnota null nebo prázdná hodnota. Existují dva způsoby odebrání hodnot Null nebo prázdných hodnot:

Použití automatického filtru

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte šipku dolů Šipka filtru vedle sloupce, který chcete filtrovat.

 3. Pokud chcete zrušit výběr všech sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše).

 4. Vyberte Odebrat prázdné a pak vyberte OK.

Tato metoda prozkoumá každou hodnotu ve sloupci pomocí tohoto vzorce (pro sloupec "Název"):

Table.SelectRows(#"Changed Type", each ([Name] <> null and [Name] <> ""))

Použití příkazu Odebrat prázdné řádky

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Data > Query > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů> Odebrat řádky >Odebrat prázdné řádky.

Pokud chcete tento filtr vymazat, odstraňte odpovídající krok v části Použité kroky v nastavení dotazu.

Tato metoda prozkoumá celý řádek jako záznam pomocí tohoto vzorce:

Table.SelectRows(#"Changed Type", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"", null})))

Filtrování řádků podle umístění se podobá filtrování řádků podle hodnoty s tím rozdílem, že řádky jsou zahrnuté nebo vyloučené na základě jejich umístění v datech dotazu místo hodnot.

Poznámka: Když zadáte oblast nebo vzorek, první řádek dat v tabulce je řádek nula (0), ne řádek jedna (1). Pokud chcete zobrazit pozice řádků před zadáním řádků, můžete vytvořit sloupec indexu. Další informace najdete v tématu Přidání sloupce indexu.

Chcete-li zachovat horní řádky

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů> Zachovat řádky > zachovat horní řádky.

 3. V dialogovém okně Zachovat horní řádky zadejte číslo do pole Počet řádků.

 4. Vyberte OK.

Chcete-li zachovat dolní řádky

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Dotaz > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů> Zachovat řádky > zachovat nejnižší řádky.

 3. V dialogovém okně Zachovat nejnižší řádky zadejte číslo do pole Počet řádků.

 4. Vyberte OK.

Chcete-li zachovat oblast řádků

Někdy je tabulka dat odvozená ze sestavy s pevným rozložením. Prvních pět řádků je například záhlaví sestavy, za které následuje sedm řádků dat a potom pestrý počet řádků obsahujících komentáře. Chcete ale zachovat jenom řádky dat.

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Data > Query > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů > Zachovat řádky > zachovat rozsah řádků.

 3. V dialogovém okně Zachovat oblast řádků zadejte čísla do pole První řádek aPočet řádků. Pokud chcete postupovat podle příkladu, zadejte šest jako první řádek a sedm jako počet řádků.

 4. Vyberte OK.

Odebrání horních řádků

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Data > Query > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů > Odebrat řádky > Odebrat horní řádky.

 3. V dialogovém okně Odebrat horní řádky zadejte číslo do pole Počet řádků.

 4. Vyberte OK.

Odebrání dolních řádků

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Data > Query > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů > Odebrat řádky > Odebrat dolní řádky.

 3. V dialogovém okně Odebrat dolní řádky zadejte číslo do pole Počet řádků.

 4. Vyberte OK.

Můžete filtrovat podle alternativních řádků a můžete dokonce definovat alternativní vzorek řádků. Tabulka má například řádek komentáře za každým datovým řádkem. Chcete zachovat liché řádky (1, 3, 5 atd.), ale odeberte sudé řádky (2, 4, 6 atd.).

 1. Pokud chcete otevřít dotaz, vyhledejte dříve načtený dotaz z Power Query Editoru, vyberte buňku v datech a pak vyberte Data > Query > Upravit. Další informace najdete v článku Vytvoření, načtení nebo úprava dotazu v Excelu.

 2. Vyberte Domů> Odebrat řádky > Odebrat alternativní řádky.

 3. V dialogovém okně Odebrat alternativní řádky zadejte toto:

  • První řádek, který chcete odebrat    Začněte počítat na tomto řádku. Pokud zadáte 2, první řádek se zachová, ale druhý řádek se odebere.

  •  Počet řádků, které chcete odebrat   Definujte začátek vzorku. Pokud zadáte 1, odebere se po jednom řádku jeden řádek.

  •  Počet řádků, které chcete zachovat   Definujte konec vzorku. Pokud zadáte 1, pokračujte ve vzorci s dalším řádkem, což je třetí řádek.

 4. Vyberte OK.

Výsledek   

Power Query má pro všechny řádky vzor. V tomto příkladu se odebrané liché řádky a sudé řádky se zachovávají.

Viz také

Nápověda k Power Query pro Excel

Odebrání nebo uchování řádků s chybami

Zachovat nebo odebrat duplicitní řádky

Filtrování podle umístění řádku (docs.com)

Filtrování podle hodnot (docs.com)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×