Formátování textu ve výkresu aplikace Visio

Pomocí těchto postupů můžete nastavit formátování textu v obrazci, textovém poli nebo na stránce výkresu.

Formátování textu v jednom obrazci

 1. Poklikejte na text, který chcete upravit.

 2. Pomocí textového nástroje Ukazatel ve tvaru Iproveďte jednu z těchto akcí:

  • Klikněte na text, který chcete formátovat. Použije se všechny změny formátu na celý blok textu, na který jste klikli.

  • Zvýrazněte konkrétní části textu, které chcete formátovat. To se týká změny formátu jenom u textu, který jste zvýrazňovali.

 3. Použijte příkazy pro formátování textu na kartě Domů, ve skupině Písmo nebo ve skupině Odstavec. Pokud chcete zobrazit další možnosti a upřesňující možnosti, klikněte na ikonu pro otevření Ikona pro otevření dialogového okna a otevřete dialogové okno Text.

 4. Klikněte na prázdnou oblast na stránce nebo ji dokončete stisknutím klávesy Esc.

Formátování veškerého textu ve více obrazcích

Můžete vybrat více obrazců a pak naformátovat veškerý text ve všech z nich.

 • Pokud chcete formátovat určité obrazce, nejdřív je vyberte tak, že stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ně.

 • Pokud chcete formátovat všechny obrazce, vyberte je stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

Až vyberete obrazce, které chcete, upravte text pomocí příkazů (na kartě Domů) ve skupině Písmo nebo Ve skupině Odstavec. Až budete hotovi, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na prázdnou oblast na stránce.

Použití textového formátu u všech použití obrazce

Pokud chcete, aby určitý obrazec měl při každém použití stejné formátování textu, může být nejjednodušší vytvořit obrazec předlohy.

 1. Vytvořte obrazec na stránce a pokaždé použijte formátování textu, které má mít tento obrazec.

 2. Otevřete nový vzorník, vzorník Oblíbené nebo vlastní vzorník, který jste vytvořili.

  • Pokud chcete otevřít nový vzorník, přejděte v okně Obrazce na Další obrazce a potom klikněte na Nový vzorník.

  • Pokud chcete otevřít vlastní vzorník, přejděte v okně Obrazce na Další obrazce,klikněte na Obrazce a potom klikněte na název vzorníku, který chcete použít.

   Jestliže vzorník není upravitelný, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na hvězdičku (*), což znamená, že vzorník je upravitelný.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do okna vzorníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Nová předloha.

 4. Pomocí nástroje Ukazatel přetáhněte obrazec, který chcete znovu použít, do okna vzorníku a vytvořte obrazec předlohy.

 5. Pokud chcete u nového obrazce předlohy udělat další změny, klikněte v okně vzorníku pravým tlačítkem myši na obrazec předlohy, klikněte na Upravit předlohu a potom klikněte na Upravit obrazec předlohy.

Pokud chcete použít nový obrazec předlohy, přetáhněte ho z okna vzorníku do výkresu. Text můžete podle potřeby upravit a text bude mít stejné formátování.

Formátování textu v obrazci

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Poklikejte na obrazec s textem, který chcete formátovat.

  Zpočátku je vybraný celý text. Pokud chcete formátovat jenom část textu, vyberte ji.

 3. Vyberte Domů a udělejte toto:

  • Pokud chcete písmo změnit, vyberte v seznamu Název písma nebo Velikost písma Ikony typu a velikosti písma.

  • Pokud chcete písmo zvýraznit, vyberte Tučné, Kurzíva nebo Podtržení Ikony tučného písma, podtrženého písma a kurzívy.

  • Pokud chcete změnit barvu, vyberte Barva písma Ikona Barva písma.

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, na střed nebo doprava, vyberte Zarovnat text Ikona zarovnání textu.

 4. Pokud chcete formátování ukončit, klikněte mimo obrazec nebo stiskněte Esc.

Formátování veškerého textu ve více obrazcích

Můžete vybrat více obrazců a pak naformátovat veškerý text ve všech z nich.

 • Pokud chcete formátovat určité obrazce, nejdřív je vyberte tak, že stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ně.

 • Pokud chcete formátovat všechny obrazce, vyberte je stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

Až vyberete obrazce, které chcete, upravte text pomocí příkazů (na kartě Domů) ve skupině Písmo nebo Ve skupině Odstavec. Až budete hotovi, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na prázdnou oblast na stránce.

Přidání a formátování textového pole

Pokud chcete diagram vysvětlit tím, že do něj přidáte nadpis, komentář, popisky, poznámky apod., použijte textové pole. Text v textovém poli můžete upravit úplně stejně, jako když upravujete text obrazce. Textové pole je obrazec, takže ho můžete vybrat, přesunout, změnit jeho velikost, otočit nebo odstranit úplně stejně jako jiné obrazce.

 1. Otevřete diagram pro úpravy. 

 2. Vyberte Domů > Textové pole Ikona Textové pole.

 3. Umístěte ukazatel na prázdné místo v diagramu, aby se změnil na vlasový kříž (Přesný výběr) Ikona ukazatele myši v podobě vlasového kříže.

 4. Přetáhněte ukazatel do požadovaného obdélníkového tvaru. Otevře se textové pole pro úpravy textu.

 5. Vyberte Domů a udělejte toto:

  • Pokud chcete písmo změnit, vyberte v seznamu Název písma nebo Velikost písma Ikony typu a velikosti písma.

  • Pokud chcete písmo zvýraznit, vyberte Tučné, Kurzíva nebo Podtržení Ikony tučného písma, podtrženého písma a kurzívy.

  • Pokud chcete změnit barvu, vyberte Barva písma Ikona Barva písma.

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, na střed nebo doprava, vyberte Zarovnat text Ikona zarovnání textu.

 6. Pokud chcete ukončit formátování, klikněte mimo textové pole nebo stiskněte Esc.

Tip:    Pokud chcete najít prázdné textové pole, pohybujte ukazatelem po diagramu, až se změní na kompas (Přesunout) Ikona kompasu., a kliknutím vyberte textové pole. Jakmile je textové pole vybrané, přetáhněte ho na nové místo.

Podívejte se také na

Přidání, úprava, přesunutí nebo otočení textu ve Visiu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×