Formáty souborů podporované v Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Soubor aplikace Excel můžete uložit v jiném formátu souboru kliknutím na soubor _GT_ Uložit jako. Formáty souborů dostupné v dialogovém okně Uložit jako se liší podle toho, jaký typ listu je aktivní (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

Poznámka: Při ukládání souboru v jiném formátu může dojít ke ztrátě určitého formátování, dat a funkcí.

Pokud chcete otevřít soubor, který byl vytvořený v jiném formátu souboru (v dřívější verzi Excelu nebo v jiné aplikaci), klikněte na > otevřít. Když otevřete sešit Excelu 97-2003, automaticky se otevře v režimu kompatibility. Abyste mohli využívat nové funkce aplikace Excel 2010, můžete sešit uložit ve formátu souboru Excel 2010. Můžete však také pokračovat v práci v režimu kompatibility, který zachovává původní formát souborů pro zpětnou kompatibilitu.

Formáty souborů Excelu

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

.xlsx

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Sešit Excelu s podporou maker (kód)

.xlsm

Formát souborů založených na jazyce XML a s podporou maker pro Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker Excelu 4.0 (.xlm).

Binární sešit aplikace Excel

.xlsb

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2010 a Excel 2007

Šablona

.xltx

Výchozí formát souborů pro excelovou šablonu pro Excel 2010 a Excel 2007. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s podporou maker

.xltm

Formát souborů s podporou maker pro excelovou šablonu Excel 2010 a Excel 2007. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97-2003

.xls

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8).

Šablona aplikace Excel 97-2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel.

Sešit Microsoft Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5).

Tabulka XML 2003

.xml

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Datové soubory ve formátu XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

.xlam

Formát doplňku aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru Excelu 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. Sešit v tomto formátu souboru můžete otevřít v Excel 2010, ale nemůžete uložit excelový soubor do tohoto formátu souboru.

Tabulka Works 6.0 – 9.0

.xlr

Tabulka uložená v Microsoft Works 6.0 – 9.0

Poznámka: Tento formát je podporován pouze v Excel Starter.

Formáty textových souborů

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

.txt

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

.txt

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text v kódu Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

.csv

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

.csv

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka: Pokud sešit uložíte v některém textovém formátu, ztratí se veškeré formátování.

Další formáty souborů

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

Formát OpenDocument Spreadsheet

.ods

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory Excel 2010 můžete ukládat tak, aby se mohly otevírat v tabulkových aplikacích, které používají formát OpenDocument Spreadsheet, třeba Google Docs a OpenOffice.org Calc. Můžete taky otevřít tabulky ve formátu. ODS ve Excel 2010. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.

PDF

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen online nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

Poznámka: Tento formát není podporován v Excel 2007.

Dokument XPS

XPS

XPS (XML Paper Specification). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Pokud se soubor XPS zobrazuje online nebo je vytištěn, zachová přesně požadovaný formát a data v souboru nelze snadno změnit.

Poznámka: Tento formát není podporován v Excel 2007.

Formáty souborů používající schránku

Data ze schránky Microsoft Office můžete vložit do Excelu pomocí příkazu Vložit nebo Vložit jinak (kartaDomů , skupina schránka, tlačítko Vložit ), pokud jsou data ve schránce Office v jednom z následujících formátů.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) nebo ve formátu rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF).

Poznámka    Pokud zkopírujete obrázek ve formátu metasouboru Windows z jiného programu, Excel obrázek vloží ve formátu rozšířeného metasouboru.

Rastrový obrázek

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP).

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro Excel verze 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12).

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat.

Text (oddělený tabulátory)

.txt

Formát textu odděleného tabulátory.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků.

Formátovaný text (oddělený mezerami)

RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty ze správně registrovaných programů, které podporují OLE 2,0 (OwnerLink ), a obrázek nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Formát OwnerLink, ObjectLink, odkaz, obrázek nebo jiný formát.

Kresba aplikací Office

EMF

Formát objektu kresby sady Office nebo obrázek (formát rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF)).

Text

TXT

Zobrazený text, text OEM.

Webová stránka tvořená jedním souborem

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

Poznámka: Tento formát není podporován v Excel 2007.

Webová stránka

HTM, HTML

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka: Když zkopírujete text z jiného programu, Excel ho vloží ve formátu HTML, bez ohledu na formát původního textu.

Formáty souborů, které nejsou podporované v Excelu

Následující formáty souborů už nejsou podporované v Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter a Excel 2007. V těchto formátech souborů nemůžete otevírat ani ukládat soubory.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Formáty souborů, které nejsou podporované v Excel Starter

V Excel Starter už nejsou podporované následující formáty souborů. V těchto formátech souborů nemůžete otevírat ani ukládat soubory.

Formát

Přípona

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel

.xlam

Název zdroje dat

. DSN

Databáze MDE Accessu

MDE

Datové připojení Office

. odc

Soubor datového propojení

. UDL

Otevření nebo zobrazení nepodporovaných formátů souborů

Pokud Excel nepodporuje formát souboru, který chcete použít, můžete zkusit toto:

  • Hledejte na internetu společnost, která umožňuje vytváření převaděčů formátů souborů, které nejsou podporované v Excelu.

  • Uložte soubor do souboru, který podporuje jiný program, a pak ho exportujte z tohoto programu do formátu souboru, který Excel podporuje.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Příbuzná témata

Formátování a funkce Excelu, které se nepřenášejí do jiných formátů souborů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×