Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba,hodnota1,[hodnota2],...)

Syntaxe funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu vztaženou k úročenému období.

 • Hodnota1;hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinná, další hodnoty nepovinné. Jedná se o 1 až 254 argumentů představujících platby a příjmy.

  • Argumenty hodnota1, hodnota2, ... musí být rovnoměrně rozloženy v čase a realizovány na konci období.

  • Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA užívá pořadí argumentů hodnota1, hodnota2, ... k interpretaci pořadí peněžních toků. Zadávejte proto platby a příjmy ve správném pořadí.

  • Pokud jsou jako argumenty použity prázdné buňky, logické hodnoty, texty reprezentující čísla, chybové hodnoty nebo texty, které nelze převést na číslo, jsou ignorovány.

  • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

Poznámky

 • Investice je realizována jedno období před datem prvního peněžního toku daného argumentem hodnota1 a končí posledním peněžním tokem v seznamu. Výpočet funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je založen na budoucích peněžních tocích. Je-li první peněžní tok realizován na počátku prvního období, musí být tato hodnota k získanému výsledku přičtena a nesmí se udávat v seznamu hodnot. Další informace získáte v níže uvedeném příkladu.

 • Máte-li n peněžních toků v seznamu hodnot, vzorec pro funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA je následující:

  Rovnice

 • Funkce ČISTÁ.SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_OVÁ JE PODOBNÁ FUNKCI SOUČ_OVÁ.SOUČ_K_DISPOZICI (současná hodnota Hlavní rozdíl mezi funkcemi SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_OVÁ je v tom, že funkce SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_K_DISPOZICI umožňuje, aby peněžní toky začínaly buď na konci, nebo na začátku období. Na rozdíl od proměnných hodnot peněžních toků ČISTÁ.SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_OVÁ.SOUČ_HODNOTA musí být konstantní po celou investici. Informace o anuitních a finančních funkcích naleznete v článku SOUČ_1.

 • Funkce ČISTÁ.SOUČISTÁ.SOUVISET s funkcí MÍRA.VÝNOSU (vnitřní míra výnosu) Míra.MÍRA.ÚROKu je míra, pro kterou se ČISTÁ.SOUČISTÁ.SOUNULÁ HODNOTA rovná nule: ČISTÁ.SOU_ČISTÁ.SOUC(...); ...) = 0.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,1

Roční diskontní sazba

-10000

Pořizovací cena investice jeden rok od aktuálního dne

3000

Výnos v prvním roce

4200

Výnos ve druhém roce

6800

Výnos ve třetím roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A3;A4;A5;A6)

Současná čistá hodnota investice

1188.44 K4

Příklad 2

Data

Popis

0,08

Roční diskontní sazba. Může představovat míru inflace nebo úrokovou míru z alternativní investice.

-40000

Pořizovací cena investice

8000

Výnos v prvním roce

9200

Výnos ve druhém roce

10000

Výnos ve třetím roce

12000

Výnos ve čtvrtém roce

14500

Výnos v pátém roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8)+A3

Současná čistá hodnota investice

$1 922,06

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8;-9000)+A3

Současná čistá hodnota investice se ztrátou v šestém roce ve výši 9000

(3749,47 Kč)

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×