Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí funkce A (jedné z logických funkcí) můžete určit, jestli mají všechny testované podmínky hodnotu PRAVDA.

Příklad

Příklady funkce A

Funkce A vrátí hodnotu PRAVDA, pokud jsou všechny argumenty vyhodnoceny jako PRAVDA. Vrátí hodnotu NEPRAVDA, pokud je alespoň jeden z argumentů vyhodnocen jako NEPRAVDA.

Jedním z obvyklých způsobů použití funkce A je rozšíření užitečnosti jiných funkcí provádějících logické testy. Funkce KDYŽ například provede logický test a vrátí jednu hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako NEPRAVDA. Použijete-li funkci A jako argument podmínka funkce KDYŽ, můžete namísto jedné podmínky testovat několik různých podmínek.

Syntaxe

A(logická1;[logická2];...)

Syntaxe funkce A má následující argumenty:

Argument

Popis

Logická1

Povinný argument. První podmínka, kterou chcete testovat a která může být vyhodnocena jako PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Logická2; ...

Nepovinný argument. Další podmínky, které chcete testovat a které mohou být vyhodnoceny jako PRAVDA nebo NEPRAVDA. Je možné použít maximálně 255 podmínek.

Poznámky

  • Argumenty musí být vyhodnotitelné jako logické hodnoty PRAVDA nebo NEPRAVDA nebo se musí jednat o matici nebo odkazy na buňky, které obsahují logické hodnoty.

  • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz a příslušná oblast obsahuje text nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány.

  • Pokud zadaná oblast neobsahuje žádné logické hodnoty, vrátí funkce A chybu #HODNOTA!. chybu #HODNOTA!.

Příklady

Tady je několik obecných příkladů použití funkce A jako samostatné funkce a ve spojení s funkcí KDYŽ.

Příklady použití funkce KDYŽ s funkcí A

Vzorec

Popis

=A(A2>1;A2<100)

Zobrazí hodnotu PRAVDA, když je hodnota v buňce A2 větší než 1 A menší než 100, jinak zobrazí hodnotu NEPRAVDA.

=KDYŽ(A(A2<A3;A2<100);A2;”Hodnota je mimo rozsah”)

Když je hodnota menší než hodnota v buňce A3 A menší než 100, zobrazí hodnotu v buňce A2, jinak zobrazí zprávu, že je hodnota mimo rozsah.

=KDYŽ(A(A3>1;A3<100);A3;"Hodnota je mimo rozsah.")

Když je hodnota v buňce A3 větší než 1 A menší než 100, zobrazí hodnotu z buňky A3, jinak zobrazí zprávu. Text zprávy můžete nahradit zprávou podle vlastního výběru.

Výpočet bonusu

Představujeme vcelku běžný scénář, kdy je potřeba vypočítat, jestli má pracovník prodeje nárok na odměnu, pomocí funkce KDYŽ a A.

Příklad výpočtu odměny za prodej pomocí funkcí KDYŽ a A.  Vzorec v buňce E14 je =KDYŽ(A(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =KDYŽ(A(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)KDYŽ je celkový objem prodeje větší nebo roven (>=) cílovému objemu prodeje A počet zákazníků je větší nebo roven (>=) cílovému počtu zákazníků, potom se má celkový objem prodeje vynásobit % bonusu, jinak se má vrátit hodnota 0.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Příbuzná témata

Video: Pokročilé funkce
KDYŽNaučte se používat vnořené funkce ve vzorci
.FUNKCE
KDYŽOR

NOTPřehled vzorců v Excelu
Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům
Detekce chyb ve vzorcích
Klávesové zkratky v Excelu
Logické funkce (odkazy)
Funkce Excelu (podle abecedy)
Excelové funkce (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×