Vrátí hodnotuvariantu obsahujícího Matice.

Syntaxe

Array( arglist )

Požadovaný seznam arglistArgument je seznam hodnot oddělených čárkami, které jsou přiřazené prvkům matice obsažené v variantě. Pokud nejsou zadané žádné argumenty, vytvoří se matice nulové délky.

Poznámky

Notace použitá pro odkaz na prvek matice se skládá z názvu Proměnná a po závorkách obsahujících indexové číslo označující požadovaný prvek. V následujícím příkladu vytvoří první Příkaz proměnnou s názvem Avariantu. Druhý příkaz přiřadí matici proměnné A. Poslední příkaz přiřadí hodnotu obsaženou v druhém prvku matice jiné proměnné.

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolní mez matice vytvořené pomocí funkce Matice je určena dolní hranicí zadanou v příkazu Option Base, pokud není argument matice kvalifikovaný pro název knihovny typů (například VBA). Matice). Pokud je pole s názvem knihovny typů kvalifikované, základ option base na pole nezasádí.

Poznámka:  Varianta, která není deklarovaná jako matice, může stále obsahovat matici. Proměnná varianta může obsahovat pole libovolného typu s výjimkou řetězců s pevnou délkou a uživatelem definovaných typů. I když se varianta obsahující matici koncepčně liší od matice, jejíž prvky mají typ Variant,k prvkům matice se přistupuje stejným způsobem.

Příklad

V tomto příkladu se funkce matice používá k vrácení varianty obsahující matici.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×